PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Kto zadecyduje o nazwie drogi wewnętrznej?

Bartosz Antos
30 października 2016
Drogi
Droga

Zgodnie z prawem to rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie nadania nowej nazwy drodze wewnętrznej. Jednak tylko po uprzednim uzyskaniu wyrażonej na piśmie zgody wszystkich właścicieli i współwłaścicieli terenów.

Przeznaczenie drogi publicznej i dróg wewnętrznych

W myśl ustawy o drogach publicznych z drogi publicznej może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z ograniczeniami (z wyjątkami określonymi we wspomnianej ustawie lub innych przepisach szczególnych). Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi gminne to takie o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, a uznane przez radę gminy w drodze uchwały za stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom – z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Za drogi wewnętrzne bowiem uznaje się zwyczajowo takie drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, których nie zaliczono w poczet żadnej z kategorii dróg publicznych oraz nie leżą w pasie drogowym tych dróg – wyjaśnia Bartosz Antos z portal www.saveinvest.pl. Mowa tu przykładowo o drogach w osiedlach mieszkaniowych, dojazdach do gruntów rolnych i leśnych, placach przed dworcami kolejowymi czy autobusowymi, pętlach autobusowych.

Nazwy ulic

Nowe nazwy ulic nadaje się, co do zasady, w drodze uchwały, przez radę gminy. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Nie można przykładowo zasłaniać się faktem akceptacji złożonego przez radę projektu przez organ administracji publicznej wyższego stopnia czy też kwestią współwłasności wielu nieruchomości, która sprawia, że uzgodnienie wspólnego stanowiska, co do zamiany nazwy jest w praktyce trudne do przeprowadzenia. Z inicjatywą nadania nazwy mogą wystąpić zarówno radni, jak i mieszkańcy danej gminy, osoby prawne lub organizacje społeczne. Jest to szczególnie istotny fakt, ze względu na koszty, jakie generuje, głównie dla mieszkańców, wprowadzenie w życie uchwały o zmianie nazwy dróg.

Wprowadzenie nowych nazw dróg, zarówno publicznych jak i wewnętrznych, prowadzi co prawda do uściślenia danych adresowych, czy pomaga przy prowadzeniu ewidencji miejscowości ulic i adresów zgodnie z przesłankami prawa geodezyjnego i kartograficznego. Jednak dla mieszkańców wiąże się to przede wszystkim z powstaniem pewnych, czasochłonnych obowiązków prawnych. Mowa tu m.in. o konieczności dokonania zmian we wszystkich dokumentach zawierających adres zamieszkania czy obowiązku zawiadamiania o zmianie adresu wszystkich istotnych urzędów i instytucji publicznych.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top