Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kto zadecyduje o nazwie drogi wewnętrznej?

Bartosz Antos
30 października 2016
Drogi
Droga

Zgodnie z prawem to rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie nadania nowej nazwy drodze wewnętrznej. Jednak tylko po uprzednim uzyskaniu wyrażonej na piśmie zgody wszystkich właścicieli i współwłaścicieli terenów.

Przeznaczenie drogi publicznej i dróg wewnętrznych

W myśl ustawy o drogach publicznych z drogi publicznej może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z ograniczeniami (z wyjątkami określonymi we wspomnianej ustawie lub innych przepisach szczególnych). Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi gminne to takie o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, a uznane przez radę gminy w drodze uchwały za stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom – z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Za drogi wewnętrzne bowiem uznaje się zwyczajowo takie drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, których nie zaliczono w poczet żadnej z kategorii dróg publicznych oraz nie leżą w pasie drogowym tych dróg – wyjaśnia Bartosz Antos z portal www.saveinvest.pl. Mowa tu przykładowo o drogach w osiedlach mieszkaniowych, dojazdach do gruntów rolnych i leśnych, placach przed dworcami kolejowymi czy autobusowymi, pętlach autobusowych.

Nazwy ulic

Nowe nazwy ulic nadaje się, co do zasady, w drodze uchwały, przez radę gminy. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Nie można przykładowo zasłaniać się faktem akceptacji złożonego przez radę projektu przez organ administracji publicznej wyższego stopnia czy też kwestią współwłasności wielu nieruchomości, która sprawia, że uzgodnienie wspólnego stanowiska, co do zamiany nazwy jest w praktyce trudne do przeprowadzenia. Z inicjatywą nadania nazwy mogą wystąpić zarówno radni, jak i mieszkańcy danej gminy, osoby prawne lub organizacje społeczne. Jest to szczególnie istotny fakt, ze względu na koszty, jakie generuje, głównie dla mieszkańców, wprowadzenie w życie uchwały o zmianie nazwy dróg.

Wprowadzenie nowych nazw dróg, zarówno publicznych jak i wewnętrznych, prowadzi co prawda do uściślenia danych adresowych, czy pomaga przy prowadzeniu ewidencji miejscowości ulic i adresów zgodnie z przesłankami prawa geodezyjnego i kartograficznego. Jednak dla mieszkańców wiąże się to przede wszystkim z powstaniem pewnych, czasochłonnych obowiązków prawnych. Mowa tu m.in. o konieczności dokonania zmian we wszystkich dokumentach zawierających adres zamieszkania czy obowiązku zawiadamiania o zmianie adresu wszystkich istotnych urzędów i instytucji publicznych.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe