Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kto zadecyduje o nazwie drogi wewnętrznej?

Bartosz Antos
30 października 2016
Drogi
Droga

Zgodnie z prawem to rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie nadania nowej nazwy drodze wewnętrznej. Jednak tylko po uprzednim uzyskaniu wyrażonej na piśmie zgody wszystkich właścicieli i współwłaścicieli terenów.

Przeznaczenie drogi publicznej i dróg wewnętrznych

W myśl ustawy o drogach publicznych z drogi publicznej może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz z ograniczeniami (z wyjątkami określonymi we wspomnianej ustawie lub innych przepisach szczególnych). Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi gminne to takie o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, a uznane przez radę gminy w drodze uchwały za stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom – z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Za drogi wewnętrzne bowiem uznaje się zwyczajowo takie drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, których nie zaliczono w poczet żadnej z kategorii dróg publicznych oraz nie leżą w pasie drogowym tych dróg – wyjaśnia Bartosz Antos z portal www.saveinvest.pl. Mowa tu przykładowo o drogach w osiedlach mieszkaniowych, dojazdach do gruntów rolnych i leśnych, placach przed dworcami kolejowymi czy autobusowymi, pętlach autobusowych.

Nazwy ulic

Nowe nazwy ulic nadaje się, co do zasady, w drodze uchwały, przez radę gminy. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. Nie można przykładowo zasłaniać się faktem akceptacji złożonego przez radę projektu przez organ administracji publicznej wyższego stopnia czy też kwestią współwłasności wielu nieruchomości, która sprawia, że uzgodnienie wspólnego stanowiska, co do zamiany nazwy jest w praktyce trudne do przeprowadzenia. Z inicjatywą nadania nazwy mogą wystąpić zarówno radni, jak i mieszkańcy danej gminy, osoby prawne lub organizacje społeczne. Jest to szczególnie istotny fakt, ze względu na koszty, jakie generuje, głównie dla mieszkańców, wprowadzenie w życie uchwały o zmianie nazwy dróg.

Wprowadzenie nowych nazw dróg, zarówno publicznych jak i wewnętrznych, prowadzi co prawda do uściślenia danych adresowych, czy pomaga przy prowadzeniu ewidencji miejscowości ulic i adresów zgodnie z przesłankami prawa geodezyjnego i kartograficznego. Jednak dla mieszkańców wiąże się to przede wszystkim z powstaniem pewnych, czasochłonnych obowiązków prawnych. Mowa tu m.in. o konieczności dokonania zmian we wszystkich dokumentach zawierających adres zamieszkania czy obowiązku zawiadamiania o zmianie adresu wszystkich istotnych urzędów i instytucji publicznych.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo
Enklawa Dziwnówek

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

375 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

233 zł / m2

355 zł / m2

345 zł / m2

300 zł / m2

185 zł / m2

199 zł / m2

1679 zł / m2

794 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe