Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Najem krótkoterminowy a samowolna zmiana sposobu użytkowania

Bartosz Antos
8 maja 2019
Najem
Nieruchomości
Nieruchomości

Najem krótkoterminowy może zostać uznany za samowolną zmianę sposobu użytkowania lokalu. Do takich wniosków doszedł Minister Inwestycji i Rozwoju, odpowiadając na interpelację jednego z posłów. Czy problemy z najmem krótkoterminowym wreszcie się zakończą?

Problem z najmem krótkoterminowym nieruchomości

Najem krótkoterminowy budził wiele kontrowersji praktycznie już w chwili wejścia w życie tej konstrukcji. Środowisko zarządców nieruchomości, a także przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych i samorządów wielokrotnie wskazywali, że instytucja ta nie jest do końca dopracowana i może rodzić wiele problemów. Na najmach krótkoterminowych tracą zwykli mieszkańcy domów wielorodzinnych. – wskazuje Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o., portal www.saveinvest.pl. Oni bowiem muszą znosić sąsiedztwo lokali, które zostały zamienione na hotel. Z nich z kolei korzystają osoby, które najczęściej są na wakacjach i nie respektują zasad ciszy nocnej, robią głośne imprezy i często nie dbają o stan powierzonego im mieszkania. Przy czym zarządcy nieruchomości mają związane ręce. Żaden mechanizm nie pozwala im na skuteczne reagowanie w takiej sytuacji. W niektórych, atrakcyjnych turystycznie miastach dochodzi nawet do paradoksalnej sytuacji, w której inwestycje pustoszeją z uwagi na problematyczne sąsiedztwo „krótkoterminowych” najemców.

Interpelacja poselska PO

Mając na względzie zaistniałą sytuację i coraz więcej głosów krytyki, jeden z posłów Platformy Obywatelskiej – Jerzy Borowczak – zwrócił się z interpelacją do Ministra Inwestycji i Rozwoju. Wskazał on na zgłaszane problemy, a także zauważył, że najem krótkoterminowy może okazać się problematyczny także dla osób, szukających mieszkania do wynajęcia. Właściciele lokali, myśląc o własnej wygodzie, chętnie stawiają na najem krótkoterminowy. Dla najemców jest on jednak kłopotliwy – nie daje im ani jakichkolwiek praw, ani pewności, że będą mogli na dłużej pozostać w wynajmowanym mieszkaniu. W związku z tym poseł postanowił zapytać resort inwestycji i rozwoju o to, dlaczego wciąż nie podjęto prac legislacyjnych, dążących do uregulowania pewnych kwestii, związanych z najmem krótkoterminowym.

Odpowiedź Ministra Inwestycji i Rozwoju

Minister Inwestycji i Rozwoju, odpowiadając na interpelację poselską posła Platformy Obywatelskiej, wskazał, że kwestie krótkoterminowego wynajmowania mieszkań zostały uregulowane w przepisach ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Z kolei najem okazjonalny, wskazany w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ma zastosowanie wyłącznie do długoterminowego wynajmowania mieszkań – przypomina Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

W ocenie Ministra Inwestycji i Rozwoju, mieszanie obu tych instytucji może natomiast powodować „zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, przez którą rozumie się w szczególności podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”, co wskazano w art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane. Taka zmiana powinna natomiast zostać zgłoszona właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej (z reguły staroście lub wojewodzie). Jeżeli organ stwierdzi natomiast, że zmiana ta narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy albo innych aktów prawa miejscowego, a także może powodować zagrożenia dla ludzi lub mienia, wymaga to reakcji organu administracji publicznej.

Jak rozwiązać problem najmów krótkoterminowych?

Z kolei organ administracji publicznej, który stwierdzi zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, ma prawo wstrzymać użytkowanie budynku i ustalić wysokość opłaty legalizacyjnej. Dodatkowo właściciel budynku, który samowolnie zmienia jego przeznaczenie, podlega karze grzywny. Polskie prawo zawiera zatem mechanizm, który pozwala na rozwiązanie problemów najmów krótkoterminowych.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe