Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Opłacalność przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Część druga

Bartosz Antos
27 maja 2016
Nieruchomości
Działki

W poprzedniej części poradnika prezentowaliśmy podmioty, które mają uprawnienia do złożenia wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, organy, do których należy kierować sprawę oraz związane z tą procedurą opłaty

Przymusowa hipoteka

Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na nieruchomości objętej przekształceniem z tytułu opłaty podlega dodatkowo zabezpieczeniu hipoteką przymusową. Gdy mamy zaś do czynienia z przekształceniem udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości związanego z odrębną własnością lokalu, przymusowa hipoteka obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której dokonało się przekształcenie. Jeśli właściciel nieruchomości z jakiś względów zaprzestanie spłacania rat, właściwy organ w myśl prawa będzie mógł dochodzić należącej mu z tego tytułu daniny, już nie zważając wówczas na to, kto jest aktualnym właścicielem. Przykładowo organ będzie uprawniony do zaspokojenia swej wierzytelności z tej nieruchomości, gdy osoba, na rzecz której nastąpiło przekształcenie sprzeda nieruchomość osobie trzeciej.

Nieodpłatne przekształcenie i kwestia bonifikaty

Bartosz Antos, Specjalista ds. Nieruchomości Saveinvest, wyjaśnia, że z przekształceniem wolnym od opłat mamy do czynienia, w sytuacji gdy z wnioskiem wystąpią osoby fizyczne lub spółdzielnie mieszkaniowe, które nabyły prawo do użytkowania wieczystego w zamian za wywłaszczenie, lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów – przed 5 grudnia 1990r. Pod uwagę brany jest również dekret o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, wraz z następcami prawnymi wszystkich podmiotów wspomnianych powyżej. Z kolei opłata z tytułu przekształcenia może ulec obniżeniu w chwili przyznania przez organ bonifikaty. Przykładowo w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990r., oraz ich następcom prawnym. Na ich wniosek przysługuje im wtedy 50 proc. bonifikaty od opłaty.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe