PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Otrzymałeś spadek? Sprawdź kiedy trzeba zapłacić podatek

Robert Tomaszewski
10 września 2012
Podatki
Podatek

Jeśli otrzymałeś spadek od osoby najbliższej nie musisz w ogóle opłacać podatku. Warunkiem jest zgłoszenie takiego faktu do organu podatkowego. Czy taka sytuacja dotyczy każdego?

Zwolnienie z podatku od nabytych nieruchomości

Od początku 2007 r. obowiązuje zasada, że osoby tzw. zerowej grupy podatkowej, nie muszą opłacać podatku od nabytych nieruchomości, pieniędzy, ruchomości czy papierów wartościowych. Nie ma znaczenia także wysokość uzyskanego w ten sposób mienia. Do grupy zerowej zalicza się: małżonków, rodziców, dziadków, dzieci, wnuki, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Warunkiem zwolnienia od podatku jest zgłoszenie do urzędu potwierdzenia nabycia spadku. Jeśli spadkobierców jest kilku, to każdy z nich powinien złożyć oddzielny formularz w terminie do 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku sądu w sprawie nabycia spadku lub potwierdzenia notarialnego (tzw. aktu dziedziczenia). Wyjątek stanowi nabycie spadku na podstawie testamentu. Wtedy notariusz informuje o tym fiskusa, a także sytuacja, gdy wartość spadku nie przekracza kwoty 9637 zł w ciągu 5 lat dla jednej osoby.

Konsekwencje finansowe

Niewiedza związana z terminami może nas sporo kosztować. W orzecznictwie utrwalono, że osoba która nie zgłosi spadku w terminie naraża się na konsekwencje finansowe (potwierdzeniem może być wyrok NSA z dnia 23 listopada 2012r. IIFSK 750/11). Tak więc, jeśli spadkobierca zaliczany do zerowej grupy podatkowej nie zgłosi w terminie faktu nabycia spadku, traci przywileje związane z brakiem opłaty podatku i podlega opodatkowaniu na zasadach obowiązujących w I grupie podatkowej. Jeśli jednak informacje na temat nabycia spadku spadkobierca uzyska po upływie terminu, to jeśli udowodni ten fakt, termin płynie od daty uzyskania informacji na temat nabycia spadku.

Grupy podatkowe

W przypadku przynależności do kolejnych ustalonych przez ustawodawcę grup podatkowych sprawa ma się nieco inaczej. Jeśli nie jesteśmy najbliższą rodziną, to niestety podatek musimy zapłacić, ale tu także obowiązują limity zwolnienia. Kwotę podatku naliczy się od wartości przewyższającej wskazane limity. Odpowiednio:

 1. dla I grupy podatkowej (a więc małżonek, wstępni, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa) zwolnione od podatku są spadki, których wartość nie przekracza 9637 zł,
 2. dla II grupy podatkowej (a więc zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych) zwolnione są spadki, których wartość nie przekracza 7276 zł,
 3. dla III grupy podatkowej (a więc pozostałych nabywców) zwolnione od podatku są spadki, których wartość nie przekracza 4902 zł.

Do wyliczenia kwoty wolnej pod uwagę bierze się wartości rynkowe i wartości rzeczy nabytych uprzednio od spadkodawcy w terminie 5 lat od nabycia spadku.

Decyzja o konieczności zapłacenia podatku

Do niezbędnego formularza podatkowego o nabyciu rzeczy lub prawa majątkowego warto złożyć również wykaz „długów i ciężarów obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe”. Da nam to podstawę do obniżenia kwoty podatku. Zostanie on policzony z uwzględnieniem zmniejszenia (od wartości nabytego majątku odejmuje się wówczas kwotę zadłużenia i podatek nalicza się od różnicy) wynikającego z tych zobowiązań. Po przedłożeniu pełnej dokumentacji (maksymalnie w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu lub po sporządzeniu aktu dziedziczenia) należy czekać na decyzje administracyjną wydaną przez organ podatkowy, w której naliczona zostanie kwota należna do zapłaty. Termin na uregulowanie zobowiązania to 14 dni od dnia odebrania decyzji. W sytuacji, gdy to notariusz wydaje akt dziedziczenia, to on pobiera należny podatek i przekazuje taką informację fiskusowi.

Wyjątek

Robert Tomaszewski – prezes SaveInvest Sp. z o. o podkreśla, że istnieje wyjątek od przytoczonej procedury. Mianowicie osoby dziedziczące mieszkanie lub dom o powierzchni nie przekraczającej 110 m kw są zwolnione z opłacania podatku, nawet jeśli nie należą do grupy podatkowej zerowej. Wyjaśnia, iż zwolnienie takie obejmuje nabycie:

 • własności (współwłasności) budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębna nieruchomość,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udział w takim prawie,
 • spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego lub udział w takim prawie.Nieruchomości

Od czego zależy zwolnienie?

Od grupy podatkowej, do jakiej należymy. Najliczniejszą grupę spadkobierców stanowi I grupa podatkowa (zwolnienie obejmuje tutaj nabycie majątku w drodze dziedziczenia, zapisu, także dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny i polecenia darczyńcy). Będąc w II grupie podatkowej zwolnieniu podlega mienie nabyte drogą dziedziczenia, zapisu i dalszego zapisu a także polecenia testamentowego. Grupa III podlega zwolnieniu od opłacenia podatku w sytuacji nabycia majątku podobnie jak w grupie II. Warunkiem dodatkowym jest bezpośrednie sprawowanie opieki nad zmarłym spadkodawcą.

Przepisy podatkowe wskazują także, że osoba dziedzicząca mieszkanie czy dom nie może być właścicielem czy najemcą innej nieruchomości, lub jeśli taką posiada – konieczne jest wyzbycie się jej (wyklucza się darowizny i sprzedaż) w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego. Jeśli spełni się te warunki, osoba taka musi zamieszkiwać w nabytej w drodze spadku nieruchomości i mieć zameldowanie w tym miejscu na pobyt stały. Oczywiście takiego majątku nie można sprzedać przed upływem 5 lat.

Znając przepisy podatkowe można skutecznie przeprowadzić procedurę podatkową wymaganą przy nabyciu majątku w drodze postępowania spadkowego. Nieliczni mają świadomość terminów czy formularzy, możliwości odliczeń czy zwolnień z opłacenia podatku.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top