Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Po co nam umowa przedwstępna?

Robert Tomaszewski
18 czerwca 2012
Umowy
Rynek nieruchomości

Czy umowa przedwstępna daje nam gwarancję bezpieczeństwa? Co musi zawierać, aby była realną ochroną? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.p.

Zakup nieruchomości – umowa

Chyba każda osoba spotkała się z pojęciem umowy przedwstępnej. „Gdy zdecydowaliśmy się na zakup nieruchomości, np. zakup działki, taka umowa to niemal konieczność w przypadku, gdy nie ma możliwości podpisania właściwej umowy kupna-sprzedaży” mówi Robert Tomaszewski z SaveInvest sp. z o.o. – www.saveinvest.pl. Dzięki niej jesteśmy pewni, że sprzedający nie zmieni warunków zapisanych w takiej umowie i nie rozmyśli się. Umowa przedwstępna jest niezbędna dla celów kredytowych, ale i daje nam poczucie bezpieczeństwa oraz ewentualną możliwość roszczeń wynikających z umowy. Dlatego właśnie ważne jest, by mieć świadomość co daje nam umowa przedwstępna i na co przy jej podpisywaniu zwrócić szczególną uwagę.

Przepisy prawne

Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., poz. 93 ze zm.) umowa przedwstępna to umowa, w której jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do podpisania w przyszłości umowy właściwej (tzw. umowa przyrzeczona). Kodeks cywilny stawia szereg warunków w stosunku do umowy przedwstępnej. Jednym z nich jest precyzyjne określenie istotnych postanowień umowy.

Umowę przedwstępną możemy zawrzeć dwojako:

 • w formie pisemnej (umowa cywilno-prawna),
 • w formie aktu notarialnego.

Która jest lepsza? Wydaje się, że ta zawarta w formie aktu notarialnego, gdyż daje nam gwarancje, że ostatecznie podpisana zostanie umowa kupna-sprzedaży (zobowiązuje jednakowo obie strony umowy), jeśli nie dobrowolnie, to na mocy wyroku sądu. Związane jest to jednak z dodatkowymi kosztami. Umowa pisemna pozwala jedynie na ewentualne egzekwowanie odszkodowania od strony, która nie wywiązała się z umowy.

Elementy niezbędne umowy przedwstępnej:

 • Określenie stron umowy
 • Przedmiot umowy
 • Cena i sposób zapłaty wraz z określeniem terminu płatności
 • Termin, w jakim ma zostać zawarta umowa właściwa (ma to znaczenie w przypadku przedawnienia roszczeń – jeden rok od dnia, w którym miała być zawarta umowa przyrzeczona)
 • Zadatek i kara umowna
 • Oświadczenie o braku wad prawnych i fizycznych, czy zabezpieczeń (dotyczy sprzedającego)
 • Określenie przypadków warunkujących odstąpienie od umowy
 • Czytelne podpisy stron.

Zadatek czy zaliczka?

Warto wiedzieć, że zadatek to zabezpieczenie roszczenia z tytułu umowy przedwstępnej. Jeśli (zgodnie z art. 394 Kodeksu cywilnego), sprzedający nie dotrzyma warunków umowy, to kupujący może żądać zwrotu dwukrotnie wyższej kwoty niż wpłacony zadatek. Jeśli zapisów umowy nie dopełni zaś kupujący – sprzedający ma prawo zachowania zadatku. Zaliczka, mimo nie dotrzymania warunków umowy przez którąś ze stron, podlega zwrotowi.

W przypadku wątpliwości, np. co do stanu prawnego danej nieruchomości, warto umieścić w umowie przedwstępnej zapis dotyczący kary umownej (zamiast zadatku).

Kupno działki

Robert Tomaszewski podkreśla, że umowa przedwstępna stanowi gwarancję zawarcia umowy przyrzeczonej. Dlatego SaveInvest zawsze taką umowę podpisuje, dla zapewnienia klientowi konkretnej działki, w ustalonej cenie. Klient dzięki temu ma poczucie bezpieczeństwa i gwarancję realizacji transakcji – kupna wymarzonej działki. Podpisanie takiej umowy powinien poprzedzić odpowiedni wywiad w stosunku do nieruchomości, która nas interesuje porównywalny z tym, jaki powinien być przeprowadzony przy zawarciu właściwej umowy (szczególnie gdy wymaga zawarcia zapisu o zadatku czy zaliczce. Należy mieć świadomość, że umowa zawarta z osoba nieuprawnioną do sprzedaży nieruchomości nie skutkuje właściwie niczym. Dla bezpieczeństwa, pewności prawidłowo przeprowadzonej transakcji warto powierzyć takie działania firmom, specjalizującym się w takich usługach.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe