Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Przeniesienie pozwolenia na budowę. Część pierwsza

Robert Tomaszewski
21 września 2016
Budowa
Pozwolenie na budowę

Kto i w jakich okolicznościach ma prawo do skutecznego przeniesienia pozwolenia na budowę?

Podstawa prawna

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, która zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, lub też wykonywanie innych robót budowlanych.

Jak pokazuje doświadczenie nabywanie nieukończonych inwestycji może okazać się bardzo intratnym przedsięwzięciem. Jednak, jeszcze przed podjęciem takiej decyzji, warto zapoznać się z prawem budowlanym i sprawdzić, czy nasze zamierzenie inwestycyjne spełnia określone przez ustawodawcę warunki, by mogło dojść do skutecznego przeniesienia pozwolenia na budowę.

Decyzja administracyjna, która zatwierdza przeniesienie pozwolenia na budowę ma charakter zawiązany. W praktyce oznacza to, że spełnienie wszystkich warunków, jakie zawarte są w art. 40 prawa budowlanego, pozbawia właściwy organ możliwości odmówienia wydania zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę.

Warunki przeniesienia pozwolenia na budowę

Zgodnie ze wspomnianym art. 40 prawa budowlanego organ, który w drodze decyzji postanawia o przeniesieniu pozwolenia na budowę, zobowiązany jest, oczywiście za zgodą strony, na rzecz której ta decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych).

Strony postępowania

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. Nabywca musi pamiętać, że wraz z prawami nabywa także pewne obowiązki związane z nieruchomością. W przywołanym artykule brakuje informacji, czy decyzja o pozwoleniu na budowę musi mieć charakter ostateczny. Należy przez to rozumieć upłynięcie 14 dni od jej wydania i brak odwołań. Lub też upłyniecie 14 dni od wydania decyzji przez organ odwoławczy. Z kolei art. 28 prawa budowlanego wprost mówi, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zazwyczaj to właśnie to drugie stanowisko, a więc o koniecznym ostatecznym charakterze pozwolenia, reprezentują w orzecznictwa sądowe. Dla przykładu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 maja 1986 r.; sygnatura akt: SA/Wr1666/86, czy Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 grudnia 2003 r.; sygnatura akt: II SA/Ka 2901/01. Warto mieć również na uwadze możliwą interpretację art. 40 prawa budowlanego, zgodnie z którą nie istnieje możliwość legalizacji obiektu budowlanego wybudowanego niezgodnie z przepisami, jeśli spełnione zostały warunki wymienione przez ustawodawcę w art. 37 prawa budowlanego. Czyli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła z powodu nierozpoczęcia budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub przerwano budowę na czas dłuższy niż 3 lata.

Przeniesienie pozwolenia

Z kolei fakt, w jakim stopniu zaawansowania znajdują się w chwili przeniesienia pozwolenia roboty budowlane, nie ma żadnego znaczenia. Przenieść pozwolenie można albo w trakcie trwania robót, albo nawet jeszcze przed ich rozpoczęciem. Co więcej, ustawodawca pozwala także na przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego, zainteresowanego podmiotu tylko części danej inwestycji. Do takiego przeniesienia może dojść jednak tylko, gdy inwestycja będzie możliwa do wyodrębnienia i samodzielnego funkcjonowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

W kolejnej części poradnika: formalności przy przenoszeniu pozwolenia na budowę, terminy wiążące organ i inwestorów. Oraz kwestia zmiany przeznaczenia budynku, którego dotyczy przenoszone pozwolenie.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe