Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Przeniesienie pozwolenia na budowę. Część pierwsza

Robert Tomaszewski
21 września 2016
Budowa
Pozwolenie na budowę

Kto i w jakich okolicznościach ma prawo do skutecznego przeniesienia pozwolenia na budowę?

Podstawa prawna

Pozwolenie na budowę to decyzja administracyjna, która zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, lub też wykonywanie innych robót budowlanych.

Jak pokazuje doświadczenie nabywanie nieukończonych inwestycji może okazać się bardzo intratnym przedsięwzięciem. Jednak, jeszcze przed podjęciem takiej decyzji, warto zapoznać się z prawem budowlanym i sprawdzić, czy nasze zamierzenie inwestycyjne spełnia określone przez ustawodawcę warunki, by mogło dojść do skutecznego przeniesienia pozwolenia na budowę.

Decyzja administracyjna, która zatwierdza przeniesienie pozwolenia na budowę ma charakter zawiązany. W praktyce oznacza to, że spełnienie wszystkich warunków, jakie zawarte są w art. 40 prawa budowlanego, pozbawia właściwy organ możliwości odmówienia wydania zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę.

Warunki przeniesienia pozwolenia na budowę

Zgodnie ze wspomnianym art. 40 prawa budowlanego organ, który w drodze decyzji postanawia o przeniesieniu pozwolenia na budowę, zobowiązany jest, oczywiście za zgodą strony, na rzecz której ta decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych).

Strony postępowania

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. Nabywca musi pamiętać, że wraz z prawami nabywa także pewne obowiązki związane z nieruchomością. W przywołanym artykule brakuje informacji, czy decyzja o pozwoleniu na budowę musi mieć charakter ostateczny. Należy przez to rozumieć upłynięcie 14 dni od jej wydania i brak odwołań. Lub też upłyniecie 14 dni od wydania decyzji przez organ odwoławczy. Z kolei art. 28 prawa budowlanego wprost mówi, że roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zazwyczaj to właśnie to drugie stanowisko, a więc o koniecznym ostatecznym charakterze pozwolenia, reprezentują w orzecznictwa sądowe. Dla przykładu wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 maja 1986 r.; sygnatura akt: SA/Wr1666/86, czy Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 grudnia 2003 r.; sygnatura akt: II SA/Ka 2901/01. Warto mieć również na uwadze możliwą interpretację art. 40 prawa budowlanego, zgodnie z którą nie istnieje możliwość legalizacji obiektu budowlanego wybudowanego niezgodnie z przepisami, jeśli spełnione zostały warunki wymienione przez ustawodawcę w art. 37 prawa budowlanego. Czyli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła z powodu nierozpoczęcia budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub przerwano budowę na czas dłuższy niż 3 lata.

Przeniesienie pozwolenia

Z kolei fakt, w jakim stopniu zaawansowania znajdują się w chwili przeniesienia pozwolenia roboty budowlane, nie ma żadnego znaczenia. Przenieść pozwolenie można albo w trakcie trwania robót, albo nawet jeszcze przed ich rozpoczęciem. Co więcej, ustawodawca pozwala także na przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego, zainteresowanego podmiotu tylko części danej inwestycji. Do takiego przeniesienia może dojść jednak tylko, gdy inwestycja będzie możliwa do wyodrębnienia i samodzielnego funkcjonowania zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

W kolejnej części poradnika: formalności przy przenoszeniu pozwolenia na budowę, terminy wiążące organ i inwestorów. Oraz kwestia zmiany przeznaczenia budynku, którego dotyczy przenoszone pozwolenie.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top