PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Przeniesienie pozwolenia na budowę. Część druga

Robert Tomaszewski
22 września 2016
Budowa
Budowa domu

W poprzedniej części poradnika omówiliśmy warunki, które należy spełnić, by mogło dojść do skutecznego przeniesienia pozwolenia na budowę.

Gdy brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Co w sytuacji, gdy nieruchomość leży na terenie dla którego nie powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Przypomnijmy, że warunkiem koniecznym, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia, będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. A zatem istnieje domniemanie, że jeśli pierwotny właściciel posiada pozwolenie na budowę, a teren nie jest objęty planem, musi także dysponować aktualnymi warunkami zabudowy. W konsekwencji, osoba na rzecz której przenosi się pozwolenie, nie musi udowadniać, że posiada warunki zabudowy. Znajduje to potwierdzenie w wielu wyrokach sądowych. Dla przykładu orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2007 r.; sygnatura akt: II OSK 281/06.

Formalności

Wszelkie niezbędne formalności, jakich muszą dopełnić strony powinny być załatwione w urzędzie, który wydał pozwolenie.

Zazwyczaj będzie to więc starosta, albo prezydent w miastach na prawach powiatu. Z kolei do wojewody będziemy musieli zwrócić się tylko, jeśli inwestycja spełnia kryteria z art. 82 ust. 3 prawa budowlanego, czyli usytuowana jest: na terenie zamkniętym; na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego; dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek; na obszarze kolejowym; na terenie obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich; w obszarze lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Zmiana przeznaczenia budynku

Czy inwestor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie pozwolenia na budowę wnosząc jednocześnie o zmianę przeznaczenia pomieszczeń części budynku? Taka prośba nowego właściciela jest jednoznaczna z brakiem wyrażenia zgody na przyjęcie wszystkich warunków pozwolenia na budowę. Jak omówiono w poprzedniej części poradnika jest to warunek konieczny, by można było przenieść pozwolenie. Dlatego, by zmiana sposobu użytkowania nieruchomości mogła zostać rozpatrzona przez organ, należy wszcząć odrębne postępowanie. Dopiero jednak, gdy decyzja o zatwierdzeniu przeniesienia pozwolenia na budowę stanie się ostateczna – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Terminy

Co prawda kodeks postępowania administracyjnego przewiduje, że organ administracji publicznej (starosta lub wojewoda) ma miesiąc na wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę. W praktyce jednak, ze względu przede wszystkim na brak konieczności przeprowadzania postępowania administracyjnego, tak jak w przypadku starania się o uzyskanie pozwolenia na budowę, decyzja ta wydawana jest dużo szybciej. Zgodnie natomiast z prawem budowlanym na rozpoczęcie budowy inwestor ma trzy lata. Jeśli zatem roboty przerwano na dłużej to wydane pozwolenie wygasa – zgodnie ze wspomnianym wcześniej art. 37 prawa budowalnego.

W kolejnej części poradnika: niezbędne dokumenty, prawidłowo wypełniony wniosek o przeniesienie pozwolenia oraz o czym jeszcze pamiętać przy przenoszeniu inwestycji.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top