Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Przeniesienie pozwolenia na budowę. Część druga

Robert Tomaszewski
22 września 2016
Budowa
Budowa domu

W poprzedniej części poradnika omówiliśmy warunki, które należy spełnić, by mogło dojść do skutecznego przeniesienia pozwolenia na budowę.

Gdy brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Co w sytuacji, gdy nieruchomość leży na terenie dla którego nie powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Przypomnijmy, że warunkiem koniecznym, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia, będzie wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. A zatem istnieje domniemanie, że jeśli pierwotny właściciel posiada pozwolenie na budowę, a teren nie jest objęty planem, musi także dysponować aktualnymi warunkami zabudowy. W konsekwencji, osoba na rzecz której przenosi się pozwolenie, nie musi udowadniać, że posiada warunki zabudowy. Znajduje to potwierdzenie w wielu wyrokach sądowych. Dla przykładu orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lutego 2007 r.; sygnatura akt: II OSK 281/06.

Formalności

Wszelkie niezbędne formalności, jakich muszą dopełnić strony powinny być załatwione w urzędzie, który wydał pozwolenie.

Zazwyczaj będzie to więc starosta, albo prezydent w miastach na prawach powiatu. Z kolei do wojewody będziemy musieli zwrócić się tylko, jeśli inwestycja spełnia kryteria z art. 82 ust. 3 prawa budowlanego, czyli usytuowana jest: na terenie zamkniętym; na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego; dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek; na obszarze kolejowym; na terenie obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich; w obszarze lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Zmiana przeznaczenia budynku

Czy inwestor może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie pozwolenia na budowę wnosząc jednocześnie o zmianę przeznaczenia pomieszczeń części budynku? Taka prośba nowego właściciela jest jednoznaczna z brakiem wyrażenia zgody na przyjęcie wszystkich warunków pozwolenia na budowę. Jak omówiono w poprzedniej części poradnika jest to warunek konieczny, by można było przenieść pozwolenie. Dlatego, by zmiana sposobu użytkowania nieruchomości mogła zostać rozpatrzona przez organ, należy wszcząć odrębne postępowanie. Dopiero jednak, gdy decyzja o zatwierdzeniu przeniesienia pozwolenia na budowę stanie się ostateczna – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Terminy

Co prawda kodeks postępowania administracyjnego przewiduje, że organ administracji publicznej (starosta lub wojewoda) ma miesiąc na wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę. W praktyce jednak, ze względu przede wszystkim na brak konieczności przeprowadzania postępowania administracyjnego, tak jak w przypadku starania się o uzyskanie pozwolenia na budowę, decyzja ta wydawana jest dużo szybciej. Zgodnie natomiast z prawem budowlanym na rozpoczęcie budowy inwestor ma trzy lata. Jeśli zatem roboty przerwano na dłużej to wydane pozwolenie wygasa – zgodnie ze wspomnianym wcześniej art. 37 prawa budowalnego.

W kolejnej części poradnika: niezbędne dokumenty, prawidłowo wypełniony wniosek o przeniesienie pozwolenia oraz o czym jeszcze pamiętać przy przenoszeniu inwestycji.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe