Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Przeniesienie pozwolenia na budowę. Część trzecia

Robert Tomaszewski
23 września 2016
Budowa
Budowa

W poprzedniej części poradnika omówiono konsekwencje braku planu miejscowego dla procedury przenoszenia pozwolenia na budowę, jak powinna wyglądać zmiana przeznaczenia budynku objętego przenoszonym pozwoleniem oraz jakie terminy obowiązują organ i strony postępowania.

Niezbędne dokumenty

Aby przenieść pozwolenie na budowę należy wypełnić oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przez pojęcie „dysponowania nieruchomością na cele budowlane” należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Z kolei, jeśli chcemy budować na cudzym gruncie niezbędna będzie zgoda właściciela tej nieruchomości gruntowej. Nie ma w tym miejscu potrzeby dostarczania odpisu z ksiąg wieczystych ani żadnych innych dodatkowych dokumentów.

W zamian musimy dysponować wyrażoną na piśmie zgodą poprzedniego inwestora, czyli podmiotu na rzecz którego decyzja o pozwoleniu na budowę wydano, na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby. Co więcej musimy przedłożyć: oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji o pozwoleniu na budowę, upoważnienie udzielone pełnomocnikowi (o ile go ustanowiono) działającemu w imieniu inwestora – oryginał lub też urzędowo poświadczony odpis. Jeśli natomiast wniosek składa osoba prawna potrzebny będzie aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – także oryginał lub też urzędowo poświadczony odpis.

Prawidłowo wypełniony wniosek

We wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę strona powinna podać: dane inwestora, na rzecz którego pierwotnie wydano pozwolenie na budowę; dane inwestora (imię, nazwisko, w razie potrzeby dane instytucji oraz adres) oraz dane pełnomocnika (jeśli ustanowiono) na którego zostanie przeniesione pozwolenie na budowę; nazwę oraz rodzaj zamierzenia budowalnego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów, robót budowalnych, adres inwestycji, oznaczenie geodezyjne terenu (czyli nazwę obrębu, numer działki, numer arkusza mapy); numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

O czym jeszcze pamiętać przy przenoszeniu pozwolenia na budowę?

Samo zadbanie o wszystkie aspekty omówione na łamach trzech części tego poradnika może nie wystarczyć, by intratnie przenieść inwestycję. Niezwykle istotne są również cywilnoprawne kwestie takich transakcji. W praktyce treść podpisywanych przez nas aktów notarialnych kupna-sprzedaży musi chronić zainwestowany przez nas kapitał – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Najlepszym rozwiązaniem, z perspektywy przede wszystkim nabywcy, jest zawarcie osobnej, dodatkowej umowy, w której zawarte zostaną zarówno zasady przeniesienia pozwolenia na budowę, jak i inne aspekty regulujące kwestie przenoszenia inwestycji będącej w toku, lub planów jej rozpoczęcia. W sytuacji, gdy inwestycja jest w toku należy zabezpieczyć przede wszystkim wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z umów o roboty budowalne, jakie zawarł pierwotny właściciel z firmami budowalnymi.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe