PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Przeniesienie pozwolenia na budowę. Część trzecia

Robert Tomaszewski
23 września 2016
Budowa
Budowa

W poprzedniej części poradnika omówiono konsekwencje braku planu miejscowego dla procedury przenoszenia pozwolenia na budowę, jak powinna wyglądać zmiana przeznaczenia budynku objętego przenoszonym pozwoleniem oraz jakie terminy obowiązują organ i strony postępowania.

Niezbędne dokumenty

Aby przenieść pozwolenie na budowę należy wypełnić oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przez pojęcie „dysponowania nieruchomością na cele budowlane” należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. Z kolei, jeśli chcemy budować na cudzym gruncie niezbędna będzie zgoda właściciela tej nieruchomości gruntowej. Nie ma w tym miejscu potrzeby dostarczania odpisu z ksiąg wieczystych ani żadnych innych dodatkowych dokumentów.

W zamian musimy dysponować wyrażoną na piśmie zgodą poprzedniego inwestora, czyli podmiotu na rzecz którego decyzja o pozwoleniu na budowę wydano, na przeniesienie tej decyzji na rzecz innej osoby. Co więcej musimy przedłożyć: oświadczenie nowego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji o pozwoleniu na budowę, upoważnienie udzielone pełnomocnikowi (o ile go ustanowiono) działającemu w imieniu inwestora – oryginał lub też urzędowo poświadczony odpis. Jeśli natomiast wniosek składa osoba prawna potrzebny będzie aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – także oryginał lub też urzędowo poświadczony odpis.

Prawidłowo wypełniony wniosek

We wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę strona powinna podać: dane inwestora, na rzecz którego pierwotnie wydano pozwolenie na budowę; dane inwestora (imię, nazwisko, w razie potrzeby dane instytucji oraz adres) oraz dane pełnomocnika (jeśli ustanowiono) na którego zostanie przeniesione pozwolenie na budowę; nazwę oraz rodzaj zamierzenia budowalnego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów, robót budowalnych, adres inwestycji, oznaczenie geodezyjne terenu (czyli nazwę obrębu, numer działki, numer arkusza mapy); numer i datę wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

O czym jeszcze pamiętać przy przenoszeniu pozwolenia na budowę?

Samo zadbanie o wszystkie aspekty omówione na łamach trzech części tego poradnika może nie wystarczyć, by intratnie przenieść inwestycję. Niezwykle istotne są również cywilnoprawne kwestie takich transakcji. W praktyce treść podpisywanych przez nas aktów notarialnych kupna-sprzedaży musi chronić zainwestowany przez nas kapitał – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Najlepszym rozwiązaniem, z perspektywy przede wszystkim nabywcy, jest zawarcie osobnej, dodatkowej umowy, w której zawarte zostaną zarówno zasady przeniesienia pozwolenia na budowę, jak i inne aspekty regulujące kwestie przenoszenia inwestycji będącej w toku, lub planów jej rozpoczęcia. W sytuacji, gdy inwestycja jest w toku należy zabezpieczyć przede wszystkim wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające z umów o roboty budowalne, jakie zawarł pierwotny właściciel z firmami budowalnymi.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top