PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Remontowanie obiektów wybudowanych po zgłoszeniu. Część druga

Robert Tomaszewski
2 listopada 2016
Budowa
Remont

W poprzedniej części artykułu omówiono okoliczności, w jakich remont obiektu budowlanego może zostać przeprowadzony bez żadnych formalności oraz kiedy można rozpocząć prace tylko po wcześniejszym zgłoszeniu. Przedstawiono także kwestię bieżącej konserwacji obiektów.

Przebudowa, rozbudowa i montaż

Zgodnie z prawem budowlanym pod pojęciem przebudowy należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego (z wyjątkiem takich charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego). Pozwolenie na budowę będzie z kolei potrzebne przy rozbudowie obiektu budowlanego, czyli przy robotach budowlanych polegających na powiększeniu powierzchni zabudowy istniejącego obiektu (przykładowo dobudowanie dodatkowej powierzchni użytkowej).

Warto jednak pamiętać, że od tej reguły nowe prawo przewiduje pewne odstępstwo – rozbudowa domu o ganek, jeśli będzie miał on maksymalnie 25 mkw., nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. Kolejną kategorię stanowi montaż, który także można przeprowadzić bez żadnych formalności. Nie posiada on definicji ustawowej, dlatego w praktyce za taki uznaje się po prostu roboty budowlane polegające na instalowaniu na obiektach budowlanych pewnych urządzeń (np. zainstalowanie anteny).

Dokumenty przy remoncie na zgłoszenie i pozwolenie

We wniosku zgłoszeniowym oraz we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy uwzględnić informacje o rodzaju, zakresie, sposobie wykonywania robót budowlanych oraz, w przypadku zgłoszenia, także termin ich rozpoczęcia – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Wnioskodawca musi również dołączyć do wniosku: jeśli chodzi o zgłoszenie i pozwolenie – oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; w przypadku pozwolenia – zgodę konserwatora zabytków oraz projekt budowalny; przy zgłoszeniu – w zależności od wystąpienia potrzeb odpowiednie szkice i rysunki.

Te ostatnie, ponieważ prawo nie dyktuje inaczej, może przygotować nawet osoba, która nie posiada uprawnień budowlanych. Jeśli złożona przez inwestora dokumentacja okaże się niekompletna, starosta wezwie go, w drodze postanowienia, do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie wydaniem decyzji o sprzeciwie. Z kolei w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę organ wzywa inwestora do uzupełnienia braków najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku. Jeśli inwestor nie uzupełni braków wniosek o pozwolenie pozostanie bez rozpatrzenia.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top