Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Remontowanie obiektów wybudowanych po zgłoszeniu. Część druga

Robert Tomaszewski
2 listopada 2016
Budowa
Remont

W poprzedniej części artykułu omówiono okoliczności, w jakich remont obiektu budowlanego może zostać przeprowadzony bez żadnych formalności oraz kiedy można rozpocząć prace tylko po wcześniejszym zgłoszeniu. Przedstawiono także kwestię bieżącej konserwacji obiektów.

Przebudowa, rozbudowa i montaż

Zgodnie z prawem budowlanym pod pojęciem przebudowy należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego (z wyjątkiem takich charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego). Pozwolenie na budowę będzie z kolei potrzebne przy rozbudowie obiektu budowlanego, czyli przy robotach budowlanych polegających na powiększeniu powierzchni zabudowy istniejącego obiektu (przykładowo dobudowanie dodatkowej powierzchni użytkowej).

Warto jednak pamiętać, że od tej reguły nowe prawo przewiduje pewne odstępstwo – rozbudowa domu o ganek, jeśli będzie miał on maksymalnie 25 mkw., nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. Kolejną kategorię stanowi montaż, który także można przeprowadzić bez żadnych formalności. Nie posiada on definicji ustawowej, dlatego w praktyce za taki uznaje się po prostu roboty budowlane polegające na instalowaniu na obiektach budowlanych pewnych urządzeń (np. zainstalowanie anteny).

Dokumenty przy remoncie na zgłoszenie i pozwolenie

We wniosku zgłoszeniowym oraz we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy uwzględnić informacje o rodzaju, zakresie, sposobie wykonywania robót budowlanych oraz, w przypadku zgłoszenia, także termin ich rozpoczęcia – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Wnioskodawca musi również dołączyć do wniosku: jeśli chodzi o zgłoszenie i pozwolenie – oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; w przypadku pozwolenia – zgodę konserwatora zabytków oraz projekt budowalny; przy zgłoszeniu – w zależności od wystąpienia potrzeb odpowiednie szkice i rysunki.

Te ostatnie, ponieważ prawo nie dyktuje inaczej, może przygotować nawet osoba, która nie posiada uprawnień budowlanych. Jeśli złożona przez inwestora dokumentacja okaże się niekompletna, starosta wezwie go, w drodze postanowienia, do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Niewywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie wydaniem decyzji o sprzeciwie. Z kolei w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę organ wzywa inwestora do uzupełnienia braków najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku. Jeśli inwestor nie uzupełni braków wniosek o pozwolenie pozostanie bez rozpatrzenia.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe