Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Remontowanie obiektów wybudowanych po zgłoszeniu. Część pierwsza

Robert Tomaszewski
27 października 2016
Budowa
Nieruchomości
Remont

Inwestor wybudował pewien obiekt budowlany w oparciu o zgłoszenie – teraz chce go wyremontować. Jakich formalności musi dopełnić? Kiedy, w świetle prawa, rzeczywiście mamy do czynienia z remontem, a kiedy z bieżącą konserwacją, rozbudową lub przebudową?

Remonty bez formalności

Przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów budowlanych rozpoczęcie robót remontowych musiało zostać poprzedzone zgłoszeniem. Lub też, jeśli nieruchomość została wpisana do rejestru zabytków, uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na chwilę obecną remont pewnych obiektów i urządzeń budowlanych można przeprowadzić bez konieczności załatwiana żadnych formalności. Mowa o takich obiektach budowlanych, wybudowanych w oparciu o zgłoszenie, jak przykładowo: domy jednorodzinne, domki letniskowe, altany, parterowe budynki gospodarcze (wszystkie do 35 mkw.). A ponadto garaże czy urządzenia służące do przesyłu mediów (z wyłączeniem sieci gazowych). Co więcej, przeprowadzenie remontu bez formalności jest możliwe także w przypadku parkanów do 2,20 m oraz wiat do 50 mkw. (postawionych na działkach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe) czyli obiektów, przy których samej już budowie nie zaistniała konieczność dopełnienia wymogów formalnych.

Remonty po zgłoszeniu

Jeśli obiekt budowlany został wzniesiony w oparciu o pozwolenie na budowę to, aby go wyremontować należy wystąpić z wnioskiem zgłoszeniowym. Chodzi o obiekty, które nie spełniają kryteriów ustawodawcy, by mogły zostać wzniesione w oparciu o zgłoszenie, a więc przykładowo: domy wielorodzinne, budynki i zakłady usługowe, sklepy, warsztaty, budynki biurowe, hotele, pensjonaty. Ponadto uzyskanie pozwolenia na budowę musi poprzedzić także remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Chodzi tu nie tylko o przykładowo mieszkania znajdujące się w zabytkowych kamienicach, ale także współczesne budownictwo, które znajduje się na terenach wpisanych do rejestru zabytków jako urbanistyczna całość – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Kiedy rzeczywiście będziemy remontować?

Kluczowa dla omawianej tu kwestii jest także definicja remontu jaką podaje prawo budowlane. Jest to „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. Bardzo często bowiem inwestorzy uznają pewne prace budowlane za remont chociaż te w świetle prawa wcale go nie stanowią. Są one natomiast bieżącą konserwacją, przebudową lub rozbudową. Takie błędy prowadzą do nieporozumień – to od charakteru prac zależy także rodzaj formalności koniecznych do załatwienia.

Bieżąca konserwacja bez formalności

A zatem, zgodnie z definicją, prace polegające na bieżącej konserwacji nie wymagają od inwestora załatwiania żadnych formalności administracyjnych. Co prawda prawo budowlane nie podaje, co konkretnie należy rozumieć pod pojęciem „bieżącej konserwacji”. Dlatego, w przypadkach spornych, często decydujące są wytyczne zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 kwietnia 2006 r. (sygnatura akt: II OSK 704/05). Zgodnie z nimi za prace mające na celu jedynie bieżącą konserwację, a które nie posiadają charakteru właściwego dla remontu, uznać należy roboty pozwalające na utrzymanie obiektu w dobrym stanie, chroniące przed jego szybkim zniszczeniem. Przykładowo może być to: cyklinowanie podłogi, malowanie drzwi w mieszkaniu czy wymiana poszczególnych płytek chodnikowych. Za remont za kolei uzna się m.in. wymiana nawierzchni drogi lub też chodnika.

Bardziej problematyczna jest natomiast kwestia wymiany okien. O niej zdecydowała z kolei interpretacja Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z którą będziemy mieć do czynienia z bieżącą konserwacją, jeśli przy wymianie okien nie spowodujemy zmiany kształtu lub też wielkości otworów okiennych lub też nie zamurujemy jednego otworu i wybijemy go w innym miejscu.

W kolejnej części artykułu: formalności towarzyszące rozbudowie, przebudowie i montażowi oraz dokumenty potrzebne przy remoncie na zgłoszenie.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe