Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Rola projektu budowlanego w procesie inwestycyjnym. Część druga

Robert Tomaszewski
29 października 2016
Budowa
Projekt budowlany

W poprzedniej części artykułu omówiliśmy zmiany, jakie znowelizowane prawo budowlane wprowadza w kwestii projektu budowlanego. A m.in. jakie informacje powinny znaleźć się w tym dokumencie oraz czym jest obszar oddziaływania obiektu.

Projekt konieczny przy zgłoszeniu

Jeśli inwestor spełnia przewidziane przez ustawodawcę warunki, by mógł budować bez uzyskania pozwolenia na budowę, a w oparciu jedynie o zgłoszenie, zobligowany jest do złożenia odpowiedniego wniosku zgłoszeniowego wraz z kompletną dokumentacją. Przed nowelizacją dołączanie projektu budowlanego do zgłoszenia nie było obligatoryjne, teraz w określonych przypadkach jest. Co więcej, nowe prawo wyszczególniło pewne określone sytuacje, w których inwestorzy muszą, jeśli budują po zgłoszeniu, posługiwać się jedynie ostemplowanym w starostwie lub też w urzędzie miejskim projektem budowlanym. Mowa o budowie i przebudowie domów jednorodzinnych, czy określonych stacji transformatorowych i sieci. Taka przesłanka ma stanowić gwarant budowania na podstawie projektu, bez żadnych odstępstw i zmian dokonanych już po rozpoczęciu prac budowlanych.

Starosta (prezydent), który otrzyma zgłoszenie na podstawie projektu, który zawiera kluczową informację o obszarze oddziaływania obiektu, zadecyduje, czy wyda tzw. „milczącą zgodę” w terminie 30 dni od wpłynięcia wniosku zgłoszeniowego, czy wyrazi sprzeciw wobec zamierzenia inwestora w formie decyzji administracyjnej.

Strony w postępowaniu

Jeśli obszar oddziaływania obiektu, w ocenie architekta, w całości zamknie się w obrębie działki, to jedyną stroną w postępowaniu będzie inwestor. Oznacza to, że sąsiedzi mają bardzo niewielkie możliwości jeśli chodzi o wyrażenie sprzeciwu wobec powstającej budowli.

Strona w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę ma prawo do zapoznania się z aktami sprawy oraz zażądać od organu zajęcia stanowiska w sprawie wnoszonych pism i wniosków. Ma także prawo odwołać się do wojewody, a jeśli nie będzie usatysfakcjonowana jego rozstrzygnięciem – może zaskarżyć je do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednak, aby doszło do wstrzymania prac, stronę można zobowiązać do zapłaty odpowiedniej kaucji. Jeśli sąd oddali skargę, kaucję przeznaczy się na zaspokojenie roszczeń inwestora. Gdy skarga uzna się za zasadną, pieniądze te wrócą do osoby skarżącej.

Uprawnienia

Wspomnianych wyżej uprawnień nie będą posiadać sąsiedzi, jeśli obszar oddziaływania w całości zamknie się na działce inwestora. A więc będzie można budować w oparciu o wniosek zgłoszeniowy. Nowela nie daje bowiem żadnych przesłanek uprawniających do podważenia skutecznie dokonanego zgłoszenia.

Warto jednak pamiętać, że starosta posiada uprawnienia, by sprawdzić, a w razie potrzeby także zakwestionować, ustalenia w sprawie zakresu oddziaływania. Wszystko w celu prawidłowego ustalenia stron postępowania.

Oświadczenia o mediach i dostępie do drogi publicznej

Znowelizowane przepisy wykluczyły także konieczność dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostawy energii, wody, ciepła i gazu. A ponadto oświadczenia o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Pomimo zniesienia tego obowiązku inwestor ma obowiązek wskazać, w jakie instalacje zostanie wyposażone jego zamierzenie budowlane.

Na etapie przygotowywania projektu budowlanego i składania wniosku zgłoszeniowego nie jest także wymagane dostarczenie oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu nieruchomości do drogi publicznej – czyli drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej. Takie zgody będą niezbędne dopiero na zakończenie budowy. Wspomniana regulacja nie obejmuje dróg krajowych.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe