PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Rozpoczęcie budowy bez zbędnych formalności?

Bartosz Antos
3 czerwca 2015
Budowa
Nieruchomości

Czy projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego pomoże zlikwidować zbędne formalności przy rozpoczynaniu budowy? Przewiduje on także m.in. wprowadzenie nowych opłat legalizacyjnych oraz dokonanie reformy w formach nadzoru.

Problemy w procesie budowlanym

Bariery prawne na jakie napotyka inwestor, który rozpoczyna proces budowlany, zdają się mnożyć z każdym podejmowanym przez niego nowym działaniem. Proces ten regulują dziesiątki norm i przesłanek prawych, wielokrotnie nowelizowanych, przez co większość spośród nich jest po prostu niespójna lub nie wyczerpuje tematu i odsyła do innych, znów niekonkluzywnych, aktów. Czy sytuację tę ma szansę poprawić kodeks urbanistyczno-budowlany, powstały z inicjatywy działającej przy Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury Komisji Kodyfikacji Prawa Budowlanego?

Pozwolenie czy zgłoszenie?

Z punktu widzenia inwestora najważniejszą zmianą jaką chce wprowadzić kodeks jest obowiązek uzyskiwania pozwolenia na budowę. Na chwilę obecną tylko budowę niewielkich obiektów można rozpocząć po zgłoszeniu faktu do odpowiedniego organu. Zgodnie z proponowanym projektem budowę będzie można poprowadzić uzyskując zgodę budowlaną w formie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. W konsekwencji wydawałby ją starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Zatem pozwolenie byłoby niezbędne w sytuacji, gdy inwestycja miałaby wywrzeć wpływ na sąsiednie działki, lub wymaga oceny oddziaływania na środowisko.

Budowa

Dla obiektów, które nie spełnią tych kryteriów wystarczy zgłoszenie, a decydujący głos w tej materii należeć będzie do architekta. To on wyda wiążącą decyzję w projekcie budowlanym przygotowanym dla danego przedsięwzięcia. Następnie urzędnik skoryguje, czy dokonane przez niego rozpoznania są prawidłowe. Projekt kodeksu przewiduje także, że po pięciu latach nie będzie można podważać wydanego już pozwolenia. Dodatkowo inwestorzy tylko w wyjątkowych sytuacjach będą musieli występować o pozwolenia na użytkowanie. Przykładowo w sytuacjach, w których chodzi o rozpoczęcie korzystania z obiektu przed zakończeniem wszystkich robót na jego obszarze. W pozostałych przypadkach wystarczające ma być zwykłe zawiadomienie.

Warunki zabudowy, samowola, rozmieszczenie reklam

Zgodnie z projektem kodeksu zniesione zostaną również, powszechnie krytykowane oraz powodujące wiele kontrowersji i problemów, warunki zabudowy, które są obowiązkowe dla terenów nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nowe zasady nakładają również na urzędników, którzy przyjmować będą wnioski o wydanie zgody budowlanej, obowiązek samodzielnego sprawdzenia, czy dana działka jest np. uzbrojona, czy ma dostęp do drogi etc. Projekt zakłada również zmianę w procedurze legalizacji samowoli. Opłata wynosić będzie 30 proc. oszacowanej wartości nielegalnie wzniesionego obiektu budowlanego. Na chwilę obecną kwotę tę ustala się na podstawie wzoru dyktowanego przez prawo budowlane. Komisja chce również zastąpić obowiązujący nadzór powiatowy okręgowym. Dodatkowo do kompetencji gminy należeć będzie także określenie w uchwałach zasad rozmieszczenia reklam.

Budowa domu

Czy proponowane przez Komisję „uproszczenia” przy rozpoczynaniu procesu budowlanego rzeczywiście i namacalnie przyspieszą cały proces? Zdaniem Bartosza Antosa z portalu www.saveinvest.pl zmiany są niestety tylko pozorne. Czas, a o to przecież w główniej mierze chodzi, może wcale nie ulec skróceniu. Przykładowo starosta, który musi sprawdzić architekta, czy ten dobrze ustalił wpływ danej inwestycji na sąsiadujące z nią działki – ta operacja zdecydowanie pochłonie kilka miesięcy. Projekt, zdaniem eksperta, niekoniecznie także zlikwiduje lub chociaż zmniejszy obecny chaos urbanizacyjny. Obecnie czas oczekiwana na otrzymanie pozwolenia na budowę co prawda nie jest długi, ale poprzedza go składanie wniosku, co wymaga dopełnienia wielu formalności. Z kolei na warunki zabudowy oczekuje się latami. Dlatego to uregulowania uwzględniające lokalizację inwestycji powinny być priorytetem dla Komisji. Przepisy budowlano-techniczne są anachronizmem nieprzystającym do współczesnych realiów i tempa rozwoju urbanizacyjnego. Trzeba zadbać o ich uaktualnienie, w trosce o rozwój potencjalnych inwestycji.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top