PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Skuteczne odwołanie od decyzji organu administracji

Bartłomiej Kuzniar
6 grudnia 2018
Nieruchomości
Prawo

Zgodnie z przepisami procedury administracyjnej strona niezadowolona z rozstrzygnięcia organu I instancji, wydanego w formie decyzji, ma prawo wniesienia odwołania do organu wyższego stopnia. Czy warto? Weryfikacja prawidłowości orzeczeń organów administracji publicznej jest powszechnym zjawiskiem i niejednokrotnie przynosi ona korzystny dla strony rezultat. Jak prawidłowo odwołać się od decyzji?

Specyfika postępowania administracyjnego

Konstrukcja przepisów prawa administracyjnego (k.p.a.) zakłada swoistą otwartość na obywatela. – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o. Oznacza to tyle, że postępowanie ma być przejrzyste, czytelne i zrozumiałe dla „przeciętnego śmiertelnika”. Rzecz w tym, aby strona mogła samodzielnie występować przed wojewodami, starostami, burmistrzami i wójtami miast, bez konieczności korzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. – dodaje Bartłomiej Kuźniar. Postępowanie administracyjne nie jest zatem szczególnie skomplikowane i obarczone licznymi wymogami. Wyszczególnione w Kodeksie postępowania administracyjnego środki zaskarżenia potwierdzają tę zasadę. Organom I instancji zdarza się natomiast mylić, dlatego niekorzystna decyzja powinna być dla strony bodźcem do działania – w tym momencie trzeba składać odwołanie.

Forma i treść odwołania

Kwestie formalne odwołania zostały wskazane w art. 128 k.p.a. Żeby mówić o skuteczności tego środka wystarczy, aby strona wniosła je w wymaganym terminie, a nadto jasno wyraziła w nim swoje niezadowolenie z wydanego rozstrzygnięcia. Błędnym jest natomiast powszechne przekonanie, że odwołanie musi zawierać obszerne, rozbudowane uzasadnienie. Przepis wyraźnie wskazuje, że środek ten nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Co więcej, należy podkreślić, że orzecznictwo sądów jest w tym zakresie jednolite. Bywały już przypadki, w których strona zatytułowała swoje pismo jako „prośba” albo „wniosek”, a jednak organ mógł uznać je za odwołanie, ponieważ z jego treści wynikało, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. W razie gdyby organ miał wątpliwości, co do intencji strony, może również wezwać ją do doprecyzowania swoich żądań. Ma także uprawnienie do wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych odwołania, jeżeli na przykład nie zostało ono podpisane.

Skuteczność odwołań

Kontrola organu odwoławczego obejmuje zarówno legalność wydanego rozstrzygnięcia, jak i ocenę stanu prawnego. Jego obowiązkiem jest dostateczne i wszechstronne wyjaśnienie sprawy. Organ nie jest zatem związany zarzutami odwołania. Przy rozpatrzeniu odwołania musi spojrzeć na sprawę znacznie szerzej, uwzględniając wszystkie jej aspekty. Nawet jeżeli strona napisze: „nie podoba mi się wydana decyzja”, organ jest zobowiązany do przeanalizowania całej sprawy i zweryfikowania, czy organ I instancji dokonał prawidłowych ustaleń i czy właściwie ocenił zebrane w sprawie dowody.

Wnosić odwołanie, czy nie?

Na co dzień zajmujemy się zagadnieniem nieruchomości. Podpowiadamy naszym klientom, w jaki sposób inwestować, co warto kupić, jak zapewnić sobie bezpieczeństwo transakcji. W ramach naszej działalności często mamy zatem do czynienia z organami administracji publicznej w kontekście chociażby postępowań o wydanie pozwolenia na budowę, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lata doświadczeń pokazały nam, że odwołania mogą być naprawdę skuteczne. – dodaje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest sp. z o.o. Warto również pamiętać, że odwołanie nic nie kosztuje. Organ nie może też orzec na niekorzyść strony, dlatego używając tego środka zaskarżenia można jedynie zyskać.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top