Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Zbyt wczesne użytkowanie budynku będzie surowo karane

Bartłomiej Kuzniar
17 lipca 2019
Budowa
Nieruchomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał druzgocące dla inwestora orzeczenie. Kara administracyjna za zbyt wczesne użytkowanie budynku wyniosła aż 25.000 złotych. Na czym polegało naruszenie inwestora?

Kosztowne rozpoczęcie użytkowania budynku

We wrześniu 2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne. Dotyczyło ono przystąpienia do użytkowania przed zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych. Inwestor korzystał z galerii handlowej z naruszeniem przepisów, dlatego PINB wymierzył mu karę w kwocie 25.000 złotych. Ten bronił się jednak argumentami, iż dokonał zgłoszenia, a imprezy, które odbyły się w obiekcie były tylko incydentalną próbą sprawdzenia poprawności wykonania obiektu, które jednak nie mogą świadczyć o jego trwałym użytkowaniu. Organ uznał jednak, że inwestor nie zachował ustawowego terminu 21 dni i jakiekolwiek użytkowanie stanowi naruszenie przepisów.

Co zrobić, aby rozpocząć legalne użytkowanie budynku?

Przepisy Prawa budowlanego dość jasno precyzują warunki, które należy spełnić, aby móc legalnie użytkować dany obiekt. – wskazuje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Jeżeli budowa budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, nie da się ominąć etapu, polegającego na zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych. To daje organom bowiem pewną dozę kontroli i panowanie nad ewentualnymi naruszeniami przepisów. Przy czym organ administracji publicznej ma tylko 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia na złożenie sprzeciwu od decyzji. Może zresztą nawet wydać przed upływem tego terminu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Nie jest zatem tak, że ustawowy obowiązek jakoś szczególnie blokuje działania inwestora.

Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych lub pozwolenie na użytkowanie

Jedyną drogą alternatywną dla inwestora jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Takie orzeczenie zastąpi bowiem konieczność dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy. Nie da się jednak ukryć, że jest to również złożona i czasochłonna procedura. Wymaga bowiem między innymi zawiadomienia takich organów, jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Straż Pożarna, o zakończeniu budowy. Finalnie zatem, pochłania więcej energii inwestora.

Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych krok po kroku

Niezależnie od formy zgłoszenia, warto zaznaczyć, że procedura ta wymaga od inwestora dołączenia istotnych dokumentów związanych z budową. W tym katalogu należałoby wyróżnić chociażby oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja budynku jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, protokoły badań i sprawdzeń, dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki, sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, a także potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.

O czym warto pamiętać w procesie inwestycyjnym?

Proces inwestycyjny wiąże się z szeregiem różnorodnych procedur. Niezachowanie chociażby jednej z nich, może wiązać się z bolesną dolegliwością w postaci wymierzenia kary administracyjnej. Jak widać na przykładzie olsztyńskiego inwestora, „w grę” wchodzą dość duże kwoty. Warto zatem zwracać uwagę na każdy detal albo oddać pewne formalności w ręce specjalistów – podsumowuje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe