Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Zbyt wczesne użytkowanie budynku będzie surowo karane

Bartłomiej Kuzniar
17 lipca 2019
Budowa
Nieruchomości

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie wydał druzgocące dla inwestora orzeczenie. Kara administracyjna za zbyt wczesne użytkowanie budynku wyniosła aż 25.000 złotych. Na czym polegało naruszenie inwestora?

Kosztowne rozpoczęcie użytkowania budynku

We wrześniu 2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne. Dotyczyło ono przystąpienia do użytkowania przed zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych. Inwestor korzystał z galerii handlowej z naruszeniem przepisów, dlatego PINB wymierzył mu karę w kwocie 25.000 złotych. Ten bronił się jednak argumentami, iż dokonał zgłoszenia, a imprezy, które odbyły się w obiekcie były tylko incydentalną próbą sprawdzenia poprawności wykonania obiektu, które jednak nie mogą świadczyć o jego trwałym użytkowaniu. Organ uznał jednak, że inwestor nie zachował ustawowego terminu 21 dni i jakiekolwiek użytkowanie stanowi naruszenie przepisów.

Co zrobić, aby rozpocząć legalne użytkowanie budynku?

Przepisy Prawa budowlanego dość jasno precyzują warunki, które należy spełnić, aby móc legalnie użytkować dany obiekt. – wskazuje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Jeżeli budowa budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, nie da się ominąć etapu, polegającego na zgłoszeniu zakończenia robót budowlanych. To daje organom bowiem pewną dozę kontroli i panowanie nad ewentualnymi naruszeniami przepisów. Przy czym organ administracji publicznej ma tylko 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia na złożenie sprzeciwu od decyzji. Może zresztą nawet wydać przed upływem tego terminu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Nie jest zatem tak, że ustawowy obowiązek jakoś szczególnie blokuje działania inwestora.

Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych lub pozwolenie na użytkowanie

Jedyną drogą alternatywną dla inwestora jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Takie orzeczenie zastąpi bowiem konieczność dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy. Nie da się jednak ukryć, że jest to również złożona i czasochłonna procedura. Wymaga bowiem między innymi zawiadomienia takich organów, jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Straż Pożarna, o zakończeniu budowy. Finalnie zatem, pochłania więcej energii inwestora.

Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych krok po kroku

Niezależnie od formy zgłoszenia, warto zaznaczyć, że procedura ta wymaga od inwestora dołączenia istotnych dokumentów związanych z budową. W tym katalogu należałoby wyróżnić chociażby oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja budynku jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, protokoły badań i sprawdzeń, dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki, sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, a także potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy.

O czym warto pamiętać w procesie inwestycyjnym?

Proces inwestycyjny wiąże się z szeregiem różnorodnych procedur. Niezachowanie chociażby jednej z nich, może wiązać się z bolesną dolegliwością w postaci wymierzenia kary administracyjnej. Jak widać na przykładzie olsztyńskiego inwestora, „w grę” wchodzą dość duże kwoty. Warto zatem zwracać uwagę na każdy detal albo oddać pewne formalności w ręce specjalistów – podsumowuje Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe