Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Zgoda inwestycyjna, czyli planowane uproszczenie formalności budowlanych. Część druga

Robert Tomaszewski
20 stycznia 2018
Budowa
Nieruchomości

W poprzedniej części artykułu omówiliśmy cel zaplanowanego wprowadzenia zgody inwestycyjnej. Przedstawiliśmy także wszystkiego kategorie inwestycji, jakie wprowadza projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego wraz z przypisanym im procedurom i obowiązkom administracyjnym.

Zgoda inwestycyjna

Zgodnie z treścią projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego zgoda inwestycyjna posiadać będzie charakter związany. Oznacza to, że starosta będzie mógł odmówić jej udzielenia jedynie w przypadkach przewidzianych przez kodeks – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Mowa o sytuacji, gdy inwestor nie usunął w terminie braków lub nieprawidłowości dotyczących niezgodności rozwiązań przyjętych w projekcie inwestycyjnym, planie sytuacyjnym albo opisie planowanej inwestycji z przepisami prawa i rozstrzygnięciami dotyczącymi inwestycji. Co więcej, inwestor spotka się z odmową udzielenia zgody inwestycyjnej, jeśli nie udowodnił we wskazanym terminie posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne – chodzi o odrębne wezwanie do udokumentowania swoich praw w przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością. Kodeks zezwala również na odrzucenie wniosku inwestora w sytuacji, gdy planowana inwestycja pozostawałaby w kolizji z inną zgodą inwestycyjną udzieloną dla tego samego terenu.

Jeśli działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Fakt, czy inwestycja znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego będzie miał bezpośredni wpływ na tryb wydawania zgody inwestycyjnej – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. W przypadku, gdy dla danego terenu nie istnieje plan miejscowy i mamy do czynienia z inwestycjami zakwalifikowanymi do kategorii od trzeciej do szóstej, formalności będą składać się z dwóch etapów. Etap pierwszy to ustalenie przez urzędnika, czy można dopuścić do realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Aby przeprowadzić taką analizę należy wyznaczyć obszar analizowany wokół nieruchomości (czyli procedura podobna, jak w przypadku jeszcze obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy).

Po wytyczeniu takiego obszaru starosta ustala zgodność projektu inwestycyjnego (zastępuje on dotychczas wymagany projekt budowlany) z przepisami i rozstrzygnięciami innych urzędów. Pierwszy etap, jeśli wszystkie ustalenia organów przebiegną dla inwestora pomyślnie, kończy się wydaniem postanowienia o dopuszczalności realizacji inwestycji przez starostę. Po uzyskaniu tej decyzji rozpoczyna się drugi etap, czyli inwestora wzywa się do dostarczenia dokumentów koniecznych do uzyskania zgody inwestycyjnej – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Wniosek

We wniosku o udzielenie zgody inwestycyjnej określa się kategorię, rodzaj i funkcję inwestycji oraz wskazuje teren inwestycji – wymienia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Do wniosku powinniśmy dołączyć zostać m.in.: projekt inwestycyjny albo plan sytuacyjny, a w przypadku gdy ich sporządzenia nie wymaga się – opis planowanej inwestycji; oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne dotyczące terenu inwestycji, a w razie potrzeby także drogi wewnętrznej; oświadczenie o wykonaniu innych inwestycji zgodnie z umową urbanistyczną; projekt podziału nieruchomości; kopie pewnych rozstrzygnięć – m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej czy zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Zgoda inwestycyjna wygaśnie, jeśli po trzech latach od jej uzyskania, inwestor nie rozpocznie regulowanej przez tę decyzję budowy. Jeśli natomiast rozpocznie on budowę, zgoda inwestycyjna będzie ważna przez kolejnych 10 lat.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe