Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Zgoda inwestycyjna, czyli planowane uproszczenie formalności budowlanych. Część pierwsza

Robert Tomaszewski
19 stycznia 2018
Budowa
Nieruchomości

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego przewiduje możliwość zastąpienia kilku różnych decyzji administracyjnych jedną zgodą inwestycyjną.

Zgoda inwestycyjna

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poprzez wprowadzenie kodeksu urbanistyczno-budowlanego chce doprowadzić do uproszczenia w formalnościach administracyjno-budowlanych. Ma to nastąpić m.in. dzięki wprowadzeniu obowiązku uzyskiwania zgody inwestycyjnej, czyli rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej, zastępującego kilka tych obecnie funkcjonujących w obrocie prawnym – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Zgoda inwestycyjna, zgodnie z treścią projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego, ma zastąpić takie decyzje administracyjne jak: decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, decyzja o podziale nieruchomości, zgłoszenie budowy (zarówno to „zwykłe”, jak i zgłoszenie z projektem budowlanym) oraz decyzje o zmianie sposobu użytkowania. Zgoda inwestycyjna będzie wydawana przez starostę (prezydenta miasta) lub w sytuacjach, gdy będzie dotyczyć inwestycji bardziej skomplikowanych, z ramienia wojewody – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Kategorie inwestycji

Stopień skomplikowania danej inwestycji ma także zadecydować o zróżnicowaniu procedur prowadzących do wydania zgody inwestycyjnej. W celu jego określenia inwestycje podzielono na sześć kategorii. Kategoria pierwsza to „najprostsze konstrukcje” – obejmuje ona m.in. remonty budynków czy rozbiórkę obiektów budowlanych do 35 mkw. powierzchni całkowitej. Druga kategoria, czyli „mniej skomplikowane inwestycje”, dotyczy m.in. budowy budynku do 250 mkw. powierzchni całkowitej. Pozostałe kategorie dotyczą „bardziej skomplikowanych inwestycji”. Kategoria trzecia obejmuje budowę budynków usługowych oraz produkcyjnych o powierzchni od 35 do 70 mkw., natomiast czwarta kategoria dotyczy budynków usługowych oraz produkcyjnych o powierzchni od 70 do 250 mkw.. Kategoria piąta reguluje kwestie: budowy budynków usługowych oraz produkcyjnych o powierzchni od 250 do 1000 mkw., budowy budynków zamieszkania zbiorowego do 10 kondygnacji czy budowy elektrowni wiatrowej. Ostatnia, szósta kategoria dotyczy budynków zamieszkania zbiorowego powyżej 10 kondygnacji, budynków usługowych oraz produkcyjnych o powierzchni przekraczającej 1000 mkw., budowę kopalni, lotnisk, portów morskich.

Dla kogo zgoda

Uzyskanie przez inwestora zgody inwestycyjnej będzie obowiązkowe dla obiektów mieszących się w kategoriach od drugiej do szóstej. Możliwe jest także ubieganie się o uzyskanie zgody dla inwestycji zakwalifikowanej do pierwszej kategorii – jeżeli sam inwestor wyrazi takie chęci. Dla inwestycji z kategorii drugiej zgoda inwestycyjna będzie wydawana w formie milczącej zgody, nawet jeśli dla danego obszaru nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgoda dla inwestycji z kategorii trzeciej oraz czwartej będzie wydawana w formie milczącej zgody, ale tylko w sytuacji, gdy dla terenów, na jakich mają być zlokalizowane, będzie obowiązywał plan miejscowy. Dla pozostałych inwestycji – czyli z kategorii piątej i szóstej – zgoda będzie wydawana w formie decyzji administracyjnej.

Przypomnijmy – uzyskanie milczącej zgody oznacza, że po złożeniu w starostwie stosownych dokumentów i po upływie określonego czasu nikt nie zgłosi sprzeciwu wobec danego zamierzenia budowlanego. W takiej sytuacji inwestor może rozpoczynać prace budowalne. Warto ponadto pamiętać, że każda inwestycja, którą określi się jako mającą znaczący wpływ na środowisko, będzie wymagała uzyskania zgody inwestycyjnej, niezależnie od jej kategorii – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

W kolejnej części artykułu: w jakich okolicznościach organ może odmówić udzielenia zgody inwestycyjnej? Jak wyglądać będzie tryb ubiegania się o uzyskanie takiej zgody? Jakie informacje inwestor musi zawrzeć we wniosku i jakie dokumenty powinien do niego dołączyć?

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe