PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Zmiany w Prawie wodnym – będą wyższe kary za pewne wykroczenia. Część pierwsza

Bartłomiej Kuzniar
3 stycznia 2018
Uzbrojenie
Prawo

W 2018 roku wejdą w życie nowe przepisy regulujące kwestię Prawa wodnego. Z punktu widzenia inwestora warto przede wszystkim zapoznać się z przesłankami nakładającymi wyższe sankcje za naruszenie wymogów nowej ustawy – za korzystanie z usług wodnych bez odpowiedniego zezwolenia lub za przekroczenie zawartych w nich warunków.

Ustawa z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Wśród zmian, jakie wprowadzi, z punktu widzenia inwestorów niezwykle istotne są te regulujące kwestię opłat podwyższonych. Sankcje te obciążać będą osoby naruszające przepisy nowej ustawy w zakresie poboru wód podziemnych i powierzchniowych oraz odprowadzania ścieków do wód lub ziemi.

Dotychczasowe zasady

Opłaty podwyższone regulowane są obecnie przez przesłanki zwarte w ustawie Prawo ochrony środowiska – przypomina Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. W zakresie dotyczącym jedynie korzystania z wód zostaną one zastąpione przez wspomniane powyżej nowe przepisy związane z gospodarowaniem wodami. W praktyce oznacza to, że inwestorzy, których działalność może prowadzić do naruszeń obu tych ustaw, powinni liczyć się z sankcjami wynikającymi zarówno z naruszenia ustawy o ochronie środowiska, jak i Prawa wodnego.

W myśl obecnej ustawy – Prawo ochrony środowiska w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmioty dokonujące naruszenia mają obowiązek wniesienia tak zwanych opłat podwyższonych. Jeśli chodzi natomiast o korzystanie ze środowiska z przekroczeniem warunków w nim określonych to organy administracji publicznej nakładają na nich administracyjne kary pieniężne. Co więcej, obowiązujące zasady ponoszenia wspomnianych kar są takie same zarówno dla poboru wód, jak i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Obowiązek uiszczenia opłat podwyższonych powstaje z mocy prawa – a więc to sam inwestor oblicza tę należność, a organy administracji publicznej nie wydają w tym zakresie żadnego stosownego rozstrzygnięcia. Na chwilę obecną inwestor zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 31 marca każdego roku za emisję dokonaną w roku poprzednim. W przypadku niedochowania wyznaczonego ustawowo terminu, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ordynacji podatkowej, naliczone zostają odsetki za zwłokę – przypomina Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl. Decyzja nakładająca obwiązek uiszczenia opłaty wydana zostanie przez marszałka województwa dopiero w wyniku braku samodzielnego działania przedsiębiorcy. Z kolei za wymierzanie kar administracyjnych, w drodze decyzji, odpowiadają organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Na ich uregulowanie inwestor ma 14 dni licząc od dnia, w którym wspomniana decyzja stała się ostateczna. Tu podobnie jak w przypadku opłat podwyższonych, nieuregulowanie ich w terminie prowadzi do naliczenia i dodatkowego obowiązku uiszczenia odsetek za zwłokę.

Nowe Prawo wodne – nowe zasady

Wszystkie omówione powyżej zasady zostaną uchylone – ich miejsce zajmą nieco zmodyfikowane regulacje dotyczące opłat podwyższonych zawarte w ustawie o Prawie wodnym.

Zgodnie z art. 280 ustawy – Prawo wodne opłatę podwyższoną ponosi się w razie korzystania z usług wodnych polegających na poborze wód podziemnych lub wód powierzchniowych, lub wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi – bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego. Co więcej, obowiązek uiszczenia opłaty podwyższonej zostanie nałożony także na inwestora, który korzysta z usług wodnych w zakresie poboru wód podziemnych lub wód powierzchniowych lub wprowadza ścieki do wód lub do ziemi z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym – informuje Bartłomiej Kuźniar z portalu www.saveinvest.pl.

W kolejnej części artykułu: w jaki sposób ustalana będzie wysokość opłat podwyższonych według nowego Prawa wodnego? Czym jest i na kogo może zostać nałożony zakaz korzystania z wód?

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top