Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Budowa domu – co warto wiedzieć o warunkach geotechnicznych?

Aleksander Setlak
23 marca 2022
Budowa
Budowa domu

W procesie budowlanym należy pamiętać o wielu istotnych elementach. Spełnienie marzenia o własnym domu nie będzie możliwe między innymi bez realizacji przez planowany obiekt warunków geotechnicznych. Co warto wiedzieć o tych parametrach? Na to pytanie odpowiada Aleksander Setlak – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Jaką funkcję pełnią warunki geotechniczne?

Warunki geotechniczne są jednym z opracowań wchodzących w skład współczesnego projektu budowlanego. Bez ich zachowania nie jest zatem możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę, a w konsekwencji realizacja danej inwestycji. Przy okazji warunki geotechniczne są istotne dla osób ubiegających się o uzyskanie specjalistycznych uprawnień budowlanych. Na egzaminach eksperckich pytania o to zagadnienie pojawiają się bowiem niezwykle często. Warunki geotechniczne mogą być przedstawiane w trzech formach. Po pierwsze w opinii geotechnicznej. Kolejna kwestia – w dokumentacji badań podłoża gruntowego. Po trzecie natomiast w projekcie geotechnicznym. Sposób ich przedstawienia uzależniony jest przede wszystkim od kategorii geotechnicznej danego obiektu – zauważa Aleksander Setlak.

Jakie są kategorie geotechniczne obiektów budowlanych?

W praktyce można się spotkać z trzema kategoriami geotechnicznymi. Pierwsza z nich to niewielkie obiekty budowlane. Takie, które posiadają statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy w prostych warunkach gotowych, a także umożliwiające zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych. W tej kategorii można znaleźć chociażby standardowe, jedno- i dwukondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze. Druga kategoria obejmuje obiekty budowlane posadowione w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy. Mowa tutaj w szczególności o fundamentach bezpośrednich i głębokich, ścianach oporowych utrzymujących grunt lub wodę, a także wszelkich wykopach i nasypach budowlanych. W ramach trzeciej kategorii wyróżnia się natomiast obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych, nietypowe obiekty budowlane, te mogące istotnie wpływać na środowisko, a także obiekty zabytkowe.

Jak przedstawia się warunki geotechniczne?

W odniesieniu do każdego obiektu budowlanego konieczne jest przygotowanie opinii geotechnicznej. Jeżeli inwestycja mieści się w ramach drugiej lub trzeciej kategorii dodatkowo sporządza się dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. Z kolei bardzo skomplikowane obiekty, należące do trzeciej kategorii wymuszają wykonanie jeszcze dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Warto zatem rozróżniać każdy z wymienionych dokumentów, bo obejmuje inny zakres informacji. Oczywiście samo określenie kategorii geotechnicznej nie jest przypadkowe i zupełnie uznaniowe. Dokonuje go projektant na podstawie badań geotechnicznych gruntów. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć natomiast w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Na czym polega ustalanie warunków geotechnicznych?

W ramach ustalania warunków geotechnicznych dla danego obiektu budowlanego konieczne jest wykonanie szeregu czynności. Poza zaliczeniem obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej należy zaprojektować odwodnienia budowlane, a także przygotować ocenę przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych. Trzeba też zaprojektować bariery i ekrany uszczelniające, określić nośność, przemieszczenie i ogólną stateczność podłoża gruntowego oraz ustalić wzajemne oddziaływanie obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji. Poza tym ważna jest ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobór metody oczyszczania gruntów, a także ocena stateczności istniejących zboczy, skarp, wykopów i nasypów – wymienia Aleksander Setlak.

Aleksander Setlak

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe