Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Formalności po zakończeniu budowy. Część pierwsza

Bartosz Antos
4 listopada 2016
Budowa
Dom, działki

Kiedy, zgodnie ze znowelizowanym prawem, możemy wprowadzić się do nowo wybudowanego obiektu? Czym jest zawiadomienie o zakończeniu budowy? Kiedy należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie?

Kiedy zawiadomienie o zakończeniu a kiedy pozwolenie na użytkowanie?

Obowiązek zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczy inwestorów, którzy budowali zarówno w oparciu o zgłoszenie, jak i po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Z kolei pozwolenia na użytkowanie wymaga się tylko w określonych okolicznościach. Będzie ono potrzebne, jeśli w trakcie budowy dokonano istotne odstępstwa od projektu budowlanego, bez uprzedniego uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Co więcej, inwestor musi wystąpić o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeśli: na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii wymienionych w art. 55 prawa budowlanego; w trakcie budowy powiatowy inspektor nadzoru budowalnego nałożył na niego taki obowiązek lub gdy rozpoczął on budowę bez pozwolenia, a kończy na podstawie decyzji powiatowego inspektora. W sytuacji, gdy inwestor chce zamieszkać w swoi obiekcie, który nie został jeszcze w całości wykończony, jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Inwestor, którego obiekt spełnia kryteria, by można go było użytkować bez pozwolenia na użytkowanie, może, zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zanim powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wyda pozwolenie na użytkowanie, w ciągu 21 dni od złożenia wniosku, musi przeprowadzić obowiązkową kontrolę. Jej przeprowadzenie (wraz z obowiązkową obecnością kierownika budowy i właściciela nieruchomość) potwierdzi sporządzenie protokołu.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy domu

Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć dopiero po dokonaniu przez kierownika budowy ostatniego wpisu w dzienniku budowlanym i po przekazaniu inwestorowi wszystkich wymaganych dokumentów. Nowelizacja prawa budowlanego skróciła okres, jaki należało odczekać po złożeniu zawiadomienia, aby można było się wprowadzić, z 21 do 14 dni. W trakcie tych dwóch tygodni inspektor nadzoru budowlanego skontroluje przedłożoną mu dokumentację – jeśli nie dopatrzy się nieprawidłowości i nie zgłosi we wspomnianym terminie sprzeciwu oznacza to, że wyraził tzw. „milczącą zgodę” co jest równoznaczne z możliwością wprowadzenia się do nowo wybudowanego obiektu. Po upływie terminu na wyrażenie sprzeciwu do zgłoszenia inspektorat musi zwrócić dokumenty.

Potrzebne dokumenty

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor powinien dołączyć: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami oraz oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. Potrzebne będzie także – jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu zależy od ich odpowiedniego zagospodarowania – oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych; protokoły badań i sprawdzeń; dokumentacja geodezyjna, zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe; potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy.

W kolejnej części poradnika: dodatkowe formalności przy pozwoleniu na użytkowanie, kary administracyjne z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu oraz katalog obiektów, które po nowelizacji nie wymagają już uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe