Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Spółki i ich solidarny obowiązek podatkowy. Część druga

Robert Tomaszewski
8 grudnia 2014
Podatki
Prawo

W poprzedniej części artykułu zostało wyjaśnione, czym jest solidarny obowiązek podatkowy wszystkich współwłaścicieli danej nieruchomości. W tej części pokazane zostaną mechanizmy działań egzekucyjnych organu podatkowego w momencie, gdy dojdzie do zaległości podatkowej.

Działając na podstawie art. 21 § 3 ordynacji podatkowej organ podatkowy może wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania. Dochodzi do tego w sytuacjach, gdy współwłaściciele nie złożyli deklaracji podatkowych. Ponadto, gdy nie zapłacili podatku w całości bądź w części, lub zdeklarowali swój podatek w nieprawidłowej wysokości. Fiskus może rozpocząć postępowanie egzekucyjne w momencie gdy decyzja staje się wykonalna, a zobowiązanie – choćby po części- nie zostanie uiszczone. Tytuł wykonawczy z zasady wystawiany jest na podstawie decyzji wszystkim współwłaścicielom. W szczególnych wypadkach, gdy organ zgadza się ze złożoną wcześniej przez spółkę deklaracją, jeśli nie dojdzie do uregulowania należności tytuł wykonawczy można wystawić właśnie na jej podstawie.

Współwłaściciele zobowiązani są solidarnym obowiązkiem podatkowym. W związku z tym organ winien skierować decyzje wymiarowe do każdego z nich. Nawet do tych, którzy zdążyli uiścić zobowiązanie podatkowe tytułem swojej części nieruchomości. Jak zauważa Robert Tomaszewski, Prezes Zarządu Saveinvest, nierzadko możemy liczyć się z sytuacją, gdy fiskus zdecyduje się skierować decyzje tylko do wybranych właścicieli, motywując swoje działanie przesłankami wynikającymi z odpowiedzialności solidarnej. Uprawnienia wynikające bezpośrednio z tego, organ może realizować dopiero gdy dojdzie do egzekucji administracyjnej. Istnieje możliwość dochodzenia należności od dowolnego spośród właścicieli. Powinno mieć to jednak miejsce na ostatnim etapie postępowania – gdy dochodzi do egzekucji administracyjnej. Przestrzega to tym samym istoty odpowiedzialności solidarnej.

Postępowanie

Postępowanie może zostać wszczęte, gdy choćby jeden ze współwłaścicieli nie złożył deklaracji, a podatek został w pełni uregulowany przez pozostałych. Co prawda nie dojdzie wtedy do powstania zaległości podatkowej, ale taka jednostka może zostać pociągnięta do karnej odpowiedzialności skarbowej. Zaległość może za to powstać już w momencie nieuregulowania choćby części należności i to u wszystkich współwłaścicieli.

Tytuł wykonawczy nie może zostać wystawiony na podstawie deklaracji podatkowej jednego ze współwłaścicieli, nawet jeżeli jeden z nich w ogóle jej nie złożył. Gdy dojdzie do takiej sytuacji w myśl prawa konieczne jest wydanie decyzji wymiarowej wszystkim współwłaścicielom. Dopiero działając na tej podstawie możliwe jest wystawienie tytułów wykonawczych.

W części trzeciej artykułu pokazane zostanie, jak odwołać się od decyzji wymiarowej, która nie została wydana wszystkim spośród współwłaścicieli.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe