Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Co można zbudować bez pozwolenia?

Bartosz Antos
27 kwietnia 2021
Budowa
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości

Wiele osób inwestuje dzisiaj w nieruchomości. Kupujemy jednak nie tylko gotowe mieszkania i domy, ale również grunty. Na nich chcemy z kolei postawić swoje wymarzone lokum albo chociaż niewielki domek rekreacyjny. Kiedy takie prace wymagają pozwolenia na budowę, a kiedy nie? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Pozwolenie na budowę – jak to działa?

Większość dużych inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. To decyzja administracyjna, która umożliwia rozpoczęcie oraz prowadzenie robót budowlanych. Można ją uzyskać poprzez wystąpienie do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Po rozpatrzeniu wniosku oraz załączników, organ decyduje czy w wybranym miejscu może powstać budynek, posiadający określone parametry czy też nie. Wybudowanie obiektu bez pozwolenia albo niezgodnie z pozwoleniem jest tak zwaną samowolą budowlaną. Może to prowadzić do wydania decyzji o nakazie rozbiórki obiektu. Należy jednak podkreślić, że nie każda budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgłoszenie – alternatywa dla pozwolenia na budowę

Inną formą legalizacji określonego przedsięwzięcia budowlanego jest zgłoszenie. Przepisy Prawa budowlanego zostały skonstruowane w ten sposób, iż co do zasady zawsze wymagane jest pozwolenie. Zgłoszenie stanowi natomiast wyjątek od tej reguły. Wyjątek jednak bardzo obszerny, bo obejmujący całkiem pokaźny katalog przypadków. Można w nim znaleźć wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne oraz gazowe, a także wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2. Bez pozwolenia na budowę można też wybudować tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce, pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,50 m, przydomowe ganki, garaże, wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2 i tak dalej

Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia

W przepisach Prawa budowlanego uwzględniono również katalog sytuacji, które nie wymagają uzyskania ani pozwolenia na budowę ani nawet zgłoszenia. To dotyczy wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Warto pamiętać, że łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki. Bez pozwolenia na budowę i zgłoszenia zrealizujemy też inwestycję budowlaną w formie wolno stojącej altany o powierzchni zabudowy do 35 m2. Przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki – wskazuje Bartosz Antos.

Bez formalności, ale zgodnie z prawem

Realizując jakiekolwiek prace budowlane należy jednak mieć na względzie nie tylko przepisy Prawa budowlanego, ale również wszelkie dokumenty prawa miejscowego. Niekiedy posadowienie na gruncie altany, niewielkiego domku czy przyczepy kempingowej niemożliwe jest przez to, że obszar objęty jest ochroną konserwatorską lub innymi ograniczeniami. Problem ten dotyczy między innymi wielu miejscowości nadmorskich. Przykładowo cała wieś Karwieńskie Błota, położona w województwie pomorskim, w całości została wpisana do rejestru zabytków. W przeszłości bowiem na tym terenie istniała holenderska osada, założona w XVI wieku. Do dzisiaj zachował się jej unikalny układ ruralistyczny. Właściciele tamtejszych nieruchomości nie mogą zatem liczyć na doprowadzenie do swoich działek przyłączy lub zrealizowanie jakiejkolwiek, nawet najmniejszej inwestycji budowlanej.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe