Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Co zrobić, kiedy Twoja nieruchomość zostanie przeznaczona pod drogę?

Robert Tomaszewski
12 listopada 2019
Drogi

W oparciu o obowiązujące przepisy prawa gmina może w pewnych sytuacjach odebrać właścicielowi część jego nieruchomości, przeznaczając ją pod drogę publiczną. Co zrobić w takiej sytuacji? Na to pytanie odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Plan zagospodarowania przestrzennego – zadanie gminy

Zgodnie z przepisami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do zadań własnych gminy należy między innymi kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Gmina może zatem stwierdzić, że dla poprawnego rozwoju gminy konieczne jest przeprowadzenie określonej inwestycji drogowej. Może się zdarzyć, że jej realizacja związana jest z koniecznością wywłaszczenia części prywatnej nieruchomości. Co zrobić w takiej sytuacji? Właściciel ma kilka możliwości.

Możliwe skutki wywłaszczenia

Może się zdarzyć, że utrata określonego kawałka nieruchomości spowoduje istotne ograniczenie lub nawet uniemożliwienie korzystania z nieruchomości w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem. Stanie się tak chociażby wtedy, gdy inwestycja drogowa zajmuje większą część działki albo przebiega przez jej środek. Innym możliwym skutkiem uchwalenia planu miejscowego jest znaczące obniżenie wartości działki. Może się tak stać chociażby wtedy, gdy planowana droga stanowi element realizacji inwestycji, związanej z budową oczyszczalni ścieków. Nikt nie chciałby mieć takiego sąsiedztwa, a zatem właścicielowi trudniej będzie znaleźć nabywcę nieruchomości, co znacząco wpłynie na jej cenę.

Jakie działania może podjąć właściciel?

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada zatem dwa możliwe działania ze strony właściciela. Po pierwsze może on wystąpić o wykupienie części lub całości działki przez gminę. Po drugie natomiast może żądać odszkodowania. Takie odszkodowanie będzie odpowiadało wartości strat, poniesionych w związku z wprowadzoną zmianą planu lub uchwaleniem nowego planu miejscowego. Co istotne, świadczenie to nie obejmie utraconych korzyści. Gmina, w odpowiedzi na żądanie właściciela, może też zaproponować inną działkę. W takiej sytuacji, o ile właściciel zgodzi się na zamianę, zaistnieje konieczność przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Warto wtedy ustalić z gminą, iż to ona poniesie koszty sporządzenia aktu (formalnie nie jest to ustalone).

Sprzedaż nieruchomości a odszkodowanie

Właściciel nieruchomości może się też zdecydować na jej sprzedaż. Jeżeli transakcja okaże się mniej korzystna, ze względu na uchwalenie nowego lub zmianę dotychczasowego planu miejscowego, właściciel może dochodzić należnego odszkodowania. Jego wysokość powinna stanowić równowartość różnicy między wartością nieruchomości sprzed daty wejścia w życie zmienionego lub nowo uchwalonego planu a ceną jej zbycia. Oczywiście jeżeli ostatecznie nie dojdzie do sprzedaży, właściciel nieruchomości nie uzyska odszkodowania – dodaje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Możliwa droga sądowa

Jeżeli nie dojdziemy do porozumienia z gminą, droga dochodzenia odszkodowania wciąż nie jest zamknięta. Możemy bowiem zwrócić się ze stosownym pozwem do sądu. Koniecznie jest jednak uprzednie wezwanie gminy do zapłaty odszkodowania lub odkupienia działki. Dopiero w przypadku braku reakcji lub braku porozumienia, otwiera się nowa możliwość – drogi sądowej. Odszkodowania lub wykupienia nieruchomości dochodzi się w postępowaniu cywilnym. Sąd stwierdza, jaką wartość ma poniesiona szkoda oraz czy istnieje w tym zakresie związek przyczynowy między uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego a poniesioną szkodą. Należy liczyć się z tym, iż w sprawie zostanie powołany biegły sądowy, który ustali wartość należnego odszkodowania. W przypadku przegrania sprawy, właściciel będzie musiał ponieść koszt sporządzenia opinii.

Warto walczyć o swoje prawa

Zaniedbania gminy w zakresie przyznawania uczciwego odszkodowania na rzecz właściciela nieruchomości albo uchylanie się od wykupu nieruchomości to prawdziwa plaga. Wiele gmin postępuje w ten sposób, powodując znaczące straty po stronie właścicieli. Warto zatem domagać się realizacji swoich roszczeń, nawet jeżeli wiąże się to z koniecznością wystąpienia do sądu. – podsumowuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top