Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czy dziennik budowy domu i tablica informacyjna będą potrzebne przy zgłoszeniu?

Robert Tomaszewski
8 sierpnia 2016
Budowa
Budowa domu

Budujemy w oparciu o zgłoszenie – czy musimy prowadzić dziennik budowy i umieścić tablicę informacyjną?

Znowelizowane prawo

Znowelizowane prawo budowlane zawiera katalog obiektów, które mogą zostać wzniesione bez uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę, a jedynie w oparciu o zgłoszenie. Pytanie zatem brzmi, czy przy realizacji wymienionych przez ustawodawcę zamierzeń budowlanych inwestorzy muszą prowadzić dziennik budowlany oraz wywieszać odpowiednią tablicę informacyjną?

Minister Infrastruktury i Rozwoju wprowadził do rozporządzenia w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia kilka istotnych zmian, które mają za cel dostosowanie wymogów do obowiązującego od czerwca 2015 roku nowego prawa budowalnego. Zgodnie z tymi zmianami obowiązek prowadzenia dziennika oraz umieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej podtrzymano również dla obiektów, które mogą być wzniesione w oparciu o zgłoszenie. Brak takiej dyrektywy w znowelizowanym prawie budowlanym przysparzał wielu problemów i nieporozumień, dlatego ustawodawca zdecydował się na zmiany.

Co w dzienniku?

Dla przypomnienia, zgodnie z art. 45 § 1 prawa budowlanego dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania takich robot, które dokumentowane są w formie wpisów, a mają znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik budowlany musi być prowadzony w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów bezpośrednio wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych. Ponad to wpisów winno się dokonywać w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, w porządku chronologicznym, co ma uniemożliwić osobom do tego uprawnionym dokonania jakichkolwiek późniejszych uzupełnień. Jest to różnoznaczne z faktem, że dziennika nie będzie można uzupełniać wstecz.

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowlanym upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, osoby wykonujące czynności geodezyjne w obrębie terenu budowy oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów, które w ramach dokonywanych czynności kontrolnych sprawdzają, czy na danej budowie przestrzega się odpowiednich przepisów – przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Dziennik budowlany należy prowadzić odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę lub podlegającego obowiązkowi zgłoszenia.

Co na tablicy?

Z kolei tablicę informacyjną należy umieścić w sposób trwały i odpowiednio zabezpieczony przed zniszczeniem, w obrębie terenu budowy w miejscu widocznym od strony drogi publicznej (lub też dojazdu do takiej drogi), na takiej wysokości, aby nie było kłopotów z jej odczytaniem. Tablica powinna zostać wykonanej ze sztywnej płyty tablicy koloru żółtego, o kształcie prostokąta o wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy muszą zostać wykonane w sposób trwały i czytelny, literami i cyframi koloru czarnego, których wysokość musi przekraczać 4 cm.

Tablica informacyjna musi zawierać: określenie rodzaju przeprowadzanych na danym terenie robót budowlanych oraz adres prowadzenia takich robót; numer pozwolenia na budowę (jeśli było konieczne do uzyskania) wraz z nazwą, adresem oraz numerem telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego; imię i nazwisko lub też nazwę (firmy), adres oraz numer telefonu inwestora; imię i nazwisko lub też nazwę (firmy), adres oraz numer telefonu wykonawcy lub wykonawców robót budowlanych. Ponad to należy na tablicy informacyjnej umieścić imiona, nazwiska, adresy wraz z numerami telefonów takich osób jak: kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektantów. Niezbędne jest także wypisanie telefonów alarmowych – policji, straży pożarnej, pogotowia.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe