Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Czym jest wieloletni plan inwestycyjny?

Robert Tomaszewski
13 sierpnia 2019
Nieruchomości
Działki

W kontekście rozwoju i możliwości inwestycyjnych danej gminy, niezwykle ważnym zagadnieniem jest Wieloletni Plan Inwestycyjny. Dlaczego warto walczyć o odpowiedni kształt tego dokumentu? Jakie są procedury jego tworzenia? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

WPI – czyli co?

Wieloletni Plan Inwestycyjny, nazywany w skrócie WPI, to narzędzie systematyzacji procesu realizowania najważniejszych zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę. Akt ten umożliwia urzeczywistnienie celów, wyznaczonych w innym dokumencie – w Strategii Rozwoju Gminy. WPI sporządza się w formie zestawień planowanych przedsięwzięć, które zostają usystematyzowane według nadanych im priorytetów. Każde przedsięwzięcie uwzględnia termin realizacji oraz wysokość nakładów finansowych, które są potrzebne do jego wykonania. WPI przygotowane są co najmniej w dwuletniej perspektywie.

Co zawiera Wieloletni Plan Inwestycyjny?

Wieloletni Plan Inwestycyjny zawiera szereg różnych elementów. Przede wszystkim należy w nim uwzględnić: przewidywane dochody gminy, prognozę wielkości niezbędnych wydatków, oszacowanie wielkości środków, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje, całościowy plan inwestycji na dany okres, plany realizacji poszczególnych inwestycji wraz z oszacowaniem środków finansowych, przeznaczonych na ich realizację, a także przewidywaną wielkość długu, zaciągniętego w celu realizacji założonych planów. – wymienia Robert Tomaszewski.

Jakie są etapy tworzenia WPI?

Tworzenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego posiada nadto siedem zasadniczych etapów. W pierwszej kolejności konieczne jest zebranie informacji o potrzebach inwestycyjnych gminy. Po drugie porządkuje się potrzeby inwestycyjne i wyznacza priorytetowe inwestycje. Po trzecie określa się źródła finansowania określonych inwestycji. Po czwarte dokonuje się oceny i wyboru planów inwestycyjnych do realizacji. Po piąte plany inwestycyjne do realizacji podlegają uzgodnieniu. Po szóste zostaje stworzony projekt WPI. Finalnie natomiast dokument ten podlega zatwierdzeniu.

Dlaczego warto walczyć o odpowiedni kształt WPI?

Z utworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego płynie wiele korzyści. Przede wszystkim umożliwia on realizację założeń, przyjętych w Strategii Rozwoju Gminy. Poza tym ułatwia on prowadzenie stabilnej polityki inwestycyjnej gminy. WPI pomaga też w ustaleniu optymalnej kolejności realizacji inwestycji. Ponadto stwarza długofalową analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz analizę zadłużenia oraz zdolności kredytowej gminy. Posiadając dobrze opracowany WPI można też skutecznie kontrolować wydatki inwestycyjne samorządu i planować budżet roczny gminy.

W jaki sposób możliwe jest wpływanie na kształt WPI?

Poza tym, że co dwa lata przygotowywany jest nowy Wieloletni Plan Inwestycyjny, to jeszcze co najmniej raz do roku, dokument ten jest aktualizowany. Oczywiście każda taka zmiana poprzedzona jest długimi konsultacjami i dyskusjami. W nich właśnie tkwi sedno. Aktywnie uczestniczymy we wszystkich spotkaniach, umożliwiających weryfikację przyjętych celów i postanowień WPI. Nasza organizacja dba o to, aby nie popełniono żadnych błędów, a przygotowany plan zapewniał stabilny rozwój danej gminy. – mówi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Saveinvest Sp. z o.o. – specjaliści od rozwoju

W ramach prowadzonej działalności aktywnie współpracujemy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju, które wspiera rozwój gmin, miast i obszarów wiejskich. Organizacja ta między innymi wspiera budownictwo mieszkaniowej i użytkowe, budowę dróg, rozszerzenie sieci telekomunikacyjnych, rozwój infrastruktury zapewniającej zaopatrzenie ludności w wodę, gaz, energię elektryczną oraz inne media, udziela pomocy w uzyskaniu funduszy z Unii Europejskiej w celu dofinansowania planów rozwojowych gmin, wspiera gminę poprzez wpływanie na ich rozwój planistyczny i wiele więcej. Realizując wyżej wspomniane zadania często dążymy do dokonania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także walczymy o korzystne rozwiązania w wieloletnich planach inwestycyjnych gmin – mówi Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe