Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu i pozwoleniu na budowę

Bartosz Antos
4 października 2016
Budowa
Dokumenty

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku zgłoszeniowego, a jakie do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę? Jakie mogą być konsekwencje złożenia niekompletnej dokumentacji?

Wzory wniosków pozwolenia na budowę

Wraz ze znowelizowanymi przepisami budowlanymi pojawiły się także nowe gotowe wzory wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy, dla których wytyczne dało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zarówno we wniosku zgłoszeniowym, jak i w tym o wydanie pozwolenia na budowę inwestor musi dokładnie opisać swój zamiar budowalny, określić zakres i sposób wykonywania prac budowalnych. Jeśli budowa spełnia określone przez ustawodawcę warunki, by mogła zostać wzniesiona w oparciu o zgłoszenie, we wniosku musi zostać uwzględniona również data rozpoczęcia prac. W przypadku pozwolenia na budowę taka informacja nie jest obligatoryjna. Co więcej, w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia – przypomina Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Załączniki

Do wniosku o pozwolenie na budowę oraz wniosku zgłoszeniowego inwestor musi dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi – pełna lista dokumentów znajduje się we wzorze wniosku o pozwolenie na budowę. Musi także dostarczyć: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wypełnione potwierdzenie prawa własności albo użytkowania wieczystego); wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (izbę architektów lub inżynierów budowlanych) oraz aktualne na dzień, w którym wydano projekt, zaświadczenie projektanta oraz, jeśli zaszła taka potrzeba – sprawdzającego projekt, informujące o przynależności do danej izby.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co w przypadku braku?

Co więcej, jeśli dla danego terenu nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inwestor musi uprzednio uzyskać oraz później dołączyć do wniosku decyzję o warunkach zabudowy. Jeśli z kolei istnieje miejscowy plan nie ma potrzeby składania żadnego, dodatkowego dokumentu – do obowiązku urzędnika należy bowiem wtedy sprawdzenie, czy opisane we wniosku zamierzenie budowalne jest zgodne z treścią tego aktu planistycznego. Do wniosku trzeba dostarczyć również dowód uregulowania należnej opłaty skarbowej. Za każdy mkw. niemieszkalnej powierzchni użytkowej opłata wynosi 1 zł (jednak nie więcej niż 539 z. Pozostałych części budowy co do zasady nie obowiązuje taka forma daniny.

Uzupełnienie dokumentacji

W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji przy zgłoszeniu inwestor zostanie zobowiązan y postanowieniem do dostarczenia brakujących dokumentów w ściśle wyznaczonym przez organ terminie. Niewywiązanie się z obowiązku skutkować będzie wydaniem decyzji o sprzeciwie. Z kolei w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę organ wzywa inwestora do uzupełnienia braków formalno-prawnych, najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków wniosek o pozwolenie pozostanie bez rozpatrzenia. Jeżeli natomiast organ stwierdzi braki materialnoprawne w przedłożonym wniosku o pozwolenie (przykładowo projekt budowalny jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) już po rozpoczęciu postępowania w sprawie pozwolenia, inwestora wzywa się postanowieniem do ich uzupełnienia, a niewywiązanie się z obowiązku skutkuje odmową wydania pozwolenia na budowę.

Jeśli dla danego postępowania administracyjnego inwestor ustanowił pełnomocnika – do wniosku należy dołączyć także oryginał pełnomocnictwa, lub kopię urzędowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe