PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Dokumenty potrzebne przy zgłoszeniu i pozwoleniu na budowę

Bartosz Antos
4 października 2016
Budowa
Dokumenty

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku zgłoszeniowego, a jakie do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę? Jakie mogą być konsekwencje złożenia niekompletnej dokumentacji?

Wzory wniosków pozwolenia na budowę

Wraz ze znowelizowanymi przepisami budowlanymi pojawiły się także nowe gotowe wzory wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy, dla których wytyczne dało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zarówno we wniosku zgłoszeniowym, jak i w tym o wydanie pozwolenia na budowę inwestor musi dokładnie opisać swój zamiar budowalny, określić zakres i sposób wykonywania prac budowalnych. Jeśli budowa spełnia określone przez ustawodawcę warunki, by mogła zostać wzniesiona w oparciu o zgłoszenie, we wniosku musi zostać uwzględniona również data rozpoczęcia prac. W przypadku pozwolenia na budowę taka informacja nie jest obligatoryjna. Co więcej, w przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia – przypomina Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Załączniki

Do wniosku o pozwolenie na budowę oraz wniosku zgłoszeniowego inwestor musi dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi – pełna lista dokumentów znajduje się we wzorze wniosku o pozwolenie na budowę. Musi także dostarczyć: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wypełnione potwierdzenie prawa własności albo użytkowania wieczystego); wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (izbę architektów lub inżynierów budowlanych) oraz aktualne na dzień, w którym wydano projekt, zaświadczenie projektanta oraz, jeśli zaszła taka potrzeba – sprawdzającego projekt, informujące o przynależności do danej izby.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – co w przypadku braku?

Co więcej, jeśli dla danego terenu nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego inwestor musi uprzednio uzyskać oraz później dołączyć do wniosku decyzję o warunkach zabudowy. Jeśli z kolei istnieje miejscowy plan nie ma potrzeby składania żadnego, dodatkowego dokumentu – do obowiązku urzędnika należy bowiem wtedy sprawdzenie, czy opisane we wniosku zamierzenie budowalne jest zgodne z treścią tego aktu planistycznego. Do wniosku trzeba dostarczyć również dowód uregulowania należnej opłaty skarbowej. Za każdy mkw. niemieszkalnej powierzchni użytkowej opłata wynosi 1 zł (jednak nie więcej niż 539 z. Pozostałych części budowy co do zasady nie obowiązuje taka forma daniny.

Uzupełnienie dokumentacji

W przypadku złożenia niekompletnej dokumentacji przy zgłoszeniu inwestor zostanie zobowiązan y postanowieniem do dostarczenia brakujących dokumentów w ściśle wyznaczonym przez organ terminie. Niewywiązanie się z obowiązku skutkować będzie wydaniem decyzji o sprzeciwie. Z kolei w przypadku wniosku o pozwolenie na budowę organ wzywa inwestora do uzupełnienia braków formalno-prawnych, najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia złożenia wniosku. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków wniosek o pozwolenie pozostanie bez rozpatrzenia. Jeżeli natomiast organ stwierdzi braki materialnoprawne w przedłożonym wniosku o pozwolenie (przykładowo projekt budowalny jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) już po rozpoczęciu postępowania w sprawie pozwolenia, inwestora wzywa się postanowieniem do ich uzupełnienia, a niewywiązanie się z obowiązku skutkuje odmową wydania pozwolenia na budowę.

Jeśli dla danego postępowania administracyjnego inwestor ustanowił pełnomocnika – do wniosku należy dołączyć także oryginał pełnomocnictwa, lub kopię urzędowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top