PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Dostęp do drogi publicznej poprzez służebność gruntową

Robert Tomaszewski
26 maja 2021
Drogi
Droga publiczna

Jedną z form zagwarantowania działce budowlanej dostępu do drogi publicznej jest ustanowienie służebności gruntowej. Czym jest służebność gruntowa? Jak ustanawia się służebność gruntową? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Czym jest służebność gruntowa?

Wykazanie, że działka ma prawny i faktyczny dostęp do drogi publicznej jest konieczne dla załatwienia określonego rodzaju spraw. Jedną z nich jest ubieganie się o warunki zabudowy. Dostęp do drogi publicznej to bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Prawnie służebność gruntowa jest rodzajem prawa rzeczowego. Treść tego prawa polega na umożliwieniu korzystania właścicielom nieruchomości władnącej w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej – wskazuje Robert Tomaszewski.

Jak rozumieć pojęcie służebności gruntowej?

Służebność gruntowa może też polegać na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, albo właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności. W praktyce, przy ustanawianiu służebności gruntowej mającej na celu umożliwienie przejazdu i przechodu, treść tego prawa polega na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości obciążonej są zobowiązani znosić to, że po określonej części ich nieruchomości odbywał się będzie dojazd do nieruchomości, która nie posiada własnego dostępu do drogi publicznej.

Czym jest nieruchomość władnąca, a czym nieruchomość obciążona?

Przy instytucji służebności gruntowej znaczenie odgrywają wspomniane pojęcia – „nieruchomość władnąca” oraz „nieruchomość obciążona”. Poprzez nieruchomość władnącą rozumiemy tą nieruchomość, której właściciele są uprawnieni do korzystania ze służebności gruntowej zgodnie z treścią tego prawa. Pojęcie to stosujemy dlatego, gdyż ustanowiona służebność gruntowa nie jest „przypisana” do konkretnego podmiotu (właściciela danej nieruchomości), ale właśnie samej nieruchomości – wyjaśnia Robert Tomaszewski. Innymi słowy, oznacza to, że zmiana właściciela nieruchomości władnącej, czy też nieruchomości obciążonej nie powoduje, że służebność gruntowa wygasła. Wręcz przeciwnie. Prawo to – co do zasady trwale (bezterminowo) – obciąża określoną nieruchomość obciążoną oraz jest prawem związanym z nieruchomością władnącą.

Jak ustanawia się służebność gruntową?

Służebność gruntową ustanawia się – w przypadku możliwości osiągnięcia porozumienia pomiędzy właścicielami poszczególnych nieruchomości – w drodze umowy zawieranej między właścicielami nieruchomości. Taką umowę zawieramy w formie aktu notarialnego. Zasadniczym elementem umowy ustanawiającej służebność gruntową jest określenie zakresu służebności gruntowej oraz zasad odpłatności za ustanowienie służebności gruntowej. W praktyce, poza opisową formą określenia istoty służebności gruntowej do umowy ustanawiającej służebność gruntową przygotowuje się załącznik graficzny. Inną formą powstania służebności gruntowej jest orzeczenie sądu lub ugoda sądowa. Te formy zastrzeżone są do sytuacji, gdy pomiędzy właścicielami nie ma zgody, a właściciel nieruchomości np. pozbawionej dostępu do drogi publicznej, zdecyduje się na podniesienie względem sąsiada roszczenia o ustanowienie tzw. drogi koniecznej, będącej rodzajem służebności gruntowej. W takich sytuacjach zakres służebności gruntowej ustala sąd. W pewnych przypadkach ustanowienie służebności może nastąpić też w drodze decyzji administracyjnej lub poprzez zasiedzenie.

Kto ponosi koszty utrzymania służebności gruntowej?

Regułą jest, że utrzymywanie urządzeń wymaganych do wykonywania służebności gruntowej (np. drogi) obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Jednak w drodze umowy obowiązek ten może zostać nałożony na właściciela nieruchomości obciążonej. Oznacza to, że korzystający z uprawnień wynikających ze służebności powinien własnym staraniem i na własny koszt utrzymywać np. utwardzenie urządzenie na fragmencie nieruchomości obciążonej, który jest wykorzystywany do przejazdu. Również inne koszty, jak np. odśnieżnie, obciążają domyślnie właściciela nieruchomości władnącej.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top