Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Jakie mogą być skutki podatkowe służebności gruntowej, a jakie służebności osobistej? Część pierwsza

Bartosz Antos
17 listopada 2016
Podatki
Grunty

Kiedy mamy do czynienia ze służebnością gruntową, a kiedy z osobistą? Jakie skutki podatkowe może generować zarządzenie na danej działce służebności gruntowej, a jakie służebności osobistej w świetle ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o PIT?

Służebność gruntowa i służebność osobista

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego, a dokładniej art. 244 kodeksu cywilnego służebność to regulowane prawnie ograniczone prawo rzeczowe. W myśl art. 285 kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (która zyskuje wtedy tytuł nieruchomości władnącej) prawem pozwalającym na korzystanie z nieruchomości obciążonej w ściśle doprecyzowanym i oznaczonym zakresie. Treść wspominanego prawa może polegać na tym, że właściciel nieruchomości władnącej będzie mógł korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, lub też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). Z kolei art. 296 § 1 kodeksu cywilnego mówi, że nieruchomość może zostać obciążona na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiadać będzie treści służebności gruntowej (będzie to wtedy służebność osobista).

W praktyce różnica miedzy służebnością gruntową a służebnością osobistą polega po prostu na tym, że ten pierwszy typ ustanawiany jest na rzecz nieruchomości, ma bowiem na celu wyłącznie zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej wyodrębnionej, oznaczonej części – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Z kolei służebność osobista ustanawiana jest jedynie na rzecz konkretnej, oznaczonej osoby fizycznej, według jej indywidualnych, osobistych potrzeb.

Podatek od spadków i darowizn

Ustanowienie służebności dla danej nieruchomości władnącej może powodować określone skutki podatkowe, które obciążą jej właściciela. Z art. 1 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, że obowiązkowi uregulowania takiej formy daniny na rzecz fiskusa podlegać będzie nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na jej terytorium tytułem nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności.

Jak zostało już wspomniane powyżej, tylko służebność osobista ma charakter podmiotowy, czyli skierowana jest do konkretnej, zindywidualizowanej osoby. W konsekwencji jedynie ustanowienie takiej formy służebności może powodować konsekwencje w zakresie podatku od spadków i darowizn. A zatem, zgodnie z obowiązującymi powszechnie stanowiskami większości organów podatkowych, sam fakt nabycia służebności gruntowej na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości nie będzie prowadzić do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Mowa tu przykładowo o służebności drogi koniecznej, przechodu, przejazdu etc.. W praktyce bowiem, gdy nastąpiło ustanowienie służebności gruntowej, która nie została ustanowiona na rzecz żadnej konkretnej osoby fizycznej i nie stanowi tym samym służebności osobistej, to nabycie takiego ograniczonego prawa rzeczowego nie może stanowić podstawy do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. W konsekwencji na właścicielu nieruchomości władnącej (czyli takiej, dla której ustanowiona została służebność) nie ciąży obowiązek składania zeznania i uiszczenia takiej formy daniny na rzecz fiskusa.

W kolejnej części poradnika – czy ustanowienie służebności gruntowej lub służebności osobistej nałoży na właściciela nieruchomości władnącej obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo
Enklawa Dziwnówek

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

375 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

233 zł / m2

355 zł / m2

345 zł / m2

300 zł / m2

185 zł / m2

199 zł / m2

1679 zł / m2

794 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe