Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Jakie są konsekwencje unieważnienia pozwolenia na budowę?

Robert Tomaszewski
10 lutego 2016
Budowa
Budowa domu

Jakie mogą być skutki unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę? Jaki wpływ ma stwierdzenie nieważności decyzji na decyzje od niej zależne – czy może dojść do wznowienia całego postępowania?

Podstawy prawne

Jakich konsekwencji może spodziewać się inwestor, który otrzymał informację o stwierdzeniu nieważności uzyskanego pozwolenia na budowę? Czy w takiej sytuacji może dojść do wznowienia postępowania, które zakończyło się już uzyskaniem decyzji zależnej?

Co prawda w chwili stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie, której wydano inną, zależną od niej, decyzję konsekwencją będzie stwierdzenie nieważności tej drugiej – zależnej decyzji – jako decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Bardzo rzadko zdarza się jednak, że wystąpi konieczność wznowienia postępowania – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Zgodnie z art. 145 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postepowanie, jeżeli: dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe; decyzja wydana została w wyniku przestępstwa; decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu; strona bez własnej winy nie brała udziału w postepowaniu; wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję; decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu; zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2); decyzję wydano w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które następnie uchylono lub zmieniono.

Z kolei art. 156 § 1 k.p.a. mówi, że organ administracji publicznej posiada kompetencje, by stwierdzić nieważność decyzji, która: wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości; wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa; dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną; została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie; była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały; w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą; zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Rozbieżne orzecznictwa sądowe

W jednoznacznym rozwiązaniu opisanej powyżej kwestii wpływu nieważności decyzji na decyzje od niej zależne nie pomagają rozbieżne orzecznictwa sądowe. Dla przykładu wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 1996 r. jednoznacznie interpretuje art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a. jako przesłankę do wznowienia postępowania, jeśli dojdzie do stwierdzenia nieważności decyzji, w oparciu o którą wydana została decyzja w innej sprawie (sygnatura akt III ARN 21/96). Podobny pogląd ujęto w orzecznictwie z dnia 11 października 2005 r. wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła unieważnionej decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Na jej podstawie wnioskujący uzyskał pozwolenia na budowę, np. budowę domu. Zgodnie z zawartymi w wyroku konkluzjami w takiej sytuacji właściwym trybem pozostaje jedynie wznowienie postępowania (sygnatura akt: II OSK 101/05).

Inny wyrok

Zupełnie inne wnioski zawiera m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 kwietnia 2011 r. Zgodnie z nim stwierdzenie nieważności decyzji, stanowiącej podstawę dla wydania innej decyzji, nie daje postaw do wznowienia postepowania w stosunku do tej zależnej decyzji. Jedynie daje przesłankę do stwierdzenia jej nieważności (sygnatura akt: II OSK 422/10).

Uchwała wyjaśniająca tę kwestię, wydana dnia 13 listopada 2013 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów (I OPS 2/12), rozważa, czy stwierdzenie nieważność decyzji, na której oparto inną decyzję zależną, jest podstawą do stwierdzenia nieważności tej decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, czy też w oparciu o art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a. stanowi powód do wznowienia postepowania. Zgodnie z wnioskami zawartymi w wyroku, w takiej sytuacji istnieje podstawa do stwierdzenia nieważności decyzji zależnej. Nie ma jednak odpowiednich okoliczności, by wznawiać postepowanie. Jako uzasadnienie NSA poucza, że należy definitywnie odróżniać zawarte w art. 145 § 1 pkt 8 k.p.a. „uchylenie decyzji” od stwierdzenia jej nieważności – zarówno jeśli mowa o skutkach takich przedsięwzięć, jako i o sam tryb ich podejmowania

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top