Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kolejne zmiany przepisów korzystne dla inwestorów

Robert Tomaszewski
7 sierpnia 2019
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości

Kontrowersyjna ustawa środowiskowa jest już w Senacie. 19 lipca Sejm uchwalił projekt, który umożliwi inwestorom szybsze uzyskanie decyzji środowiskowych. Jednocześnie jednak regulacja może stać się zagrożeniem dla lokalnych społeczności – komentuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – www.saveinvest.pl.

Czym jest nowa ustawa środowiskowa?

Projekt ustawy środowiskowej, a właściwie projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw trafił do Sejmu 9 lipca 2019 r., a już 19 lipca 2019 r. został uchwalony. Bardzo szybko przemierza zatem kolejne szczeble ustawodawcze i prawdopodobnie już niebawem poznamy termin jego wejścia w życie. Proponowane przez rząd zmiany są dość daleko idące. – opowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp.z o.o.

W czym tkwi problem nowej regulacji?

Przede wszystkim problem mieszkańców polega na tym, iż trudno będzie zapanować nad podejmowanymi decyzjami. Może się okazać, że sprawa w ogóle ich ominie. Jak to możliwe? Jeżeli w postępowaniu będzie uczestniczyć więcej niż 10 podmiotów, organ prowadzący sprawę może zaniechać korespondencji imiennej, skierowanej do każdego uczestnika. Zamiast tego pojawi się obwieszczenie lub informacja w Biuletynie Informacji Publicznej. Nikt jednak na bieżąco nie śledzi rewelacji, zamieszczanych w tych miejscach, co oznacza, że mieszkańcy mogą nie mieć pojęcia o tym, co dzieje się w ich sąsiedztwie. Poza tym projekt ustawy zakłada, że zmniejszony zostanie obszar, dotknięty inwestycją. Uciążliwość danej inwestycji będzie rozpatrywana do granicy 100 metrów. W konsekwencji może się okazać, że nawet bezpośredni sąsiad nie zostanie poinformowany o toczącym się postępowaniu. Wyłączona też zostanie możliwość żądania wznowienia postępowania, jeżeli strona nie z własnej winy nie wzięła udziału w postępowaniu.

Czy Komisja Europejska zakwestionuje nowe przepisy?

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że zmiany mogą doprowadzić do wszczęcia postępowania przeciwko Polsce przez Komisję Europejską. Szczególnie kontrowersyjny jest bowiem planowany zapis, przez który prawo uczestnictwa w postępowaniach stracą również ci, którzy są stronami obecnie. To może stanowić naruszenie przepisów unijnych, zgodnie z którymi Polska ma obowiązek zapewnienia członkom zainteresowanej społeczności dostępu do procedury odwoławczej przed sądem lub innym bezstronnym i niezależnym organem. Zmiany przepisów mogą uniemożliwić dotychczasowym stronom kwestionowanie materialnej lub proceduralnej legalności wydawanych rozstrzygnięć i podejmowanych przez organy administracji działań – podkreśla Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Co czeka nową ustawę środowiskową?

Trudno zatem przewidzieć przyszłość planowanej regulacji. Wiele osób jednak zauważa, że tak szybkie forsowanie tego aktu może spowodować wiele niedokładności i niedopracowań. Podobna sytuacja dotyczy wielu nowych ustaw, w tym ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. „Miejmy jednak nadzieję, że zapowiadana regulacja nie spowoduje większego chaosu, a wdrażane rozwiązania rzeczywiście okażą się korzystne, zarówno dla inwestorów, jak i lokalnych społeczności” – podsumowuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo
Enklawa Dziwnówek

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

375 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

233 zł / m2

355 zł / m2

345 zł / m2

300 zł / m2

185 zł / m2

199 zł / m2

1679 zł / m2

794 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe