Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Kto zapłaci podatek od wydzierżawionego gruntu?

Bartosz Antos
2 listopada 2015
Podatki
Działki

Kto, w świetle prawa, jest podatnikiem podatku od nieruchomości, jeśli właściciel zawarł umowę dzierżawy z przysługującym dzierżawcy prawem do wznoszenia budynków lub budowli?

Podatki od nieruchomości

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów oraz, w ściśle określonych przez ustawodawcę przypadkach, posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Dzierżawa gruntu

W związku z powyższym powstaje pytanie: co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zawiera umowę dzierżawy gruntu, na podstawie której dzierżawca otrzymuje prawo do wznoszenia na owym gruncie obiektów budowlanych? Innymi słowy, kto powinien rozliczyć się z fiskusem i zawrzeć ten wydzierżawiony grunt w swojej deklaracji na podatek od nieruchomości – właściciel gruntu czy osoba dzierżawiąca?

Zgodnie z prawem obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży nadal na właścicielu gruntu nawet jeśli wydzierżawiono go na postawie umowy cywilnoprawnej. Jak zostało już wspomniane, podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele nieruchomości i obiektów budowlanych, a zgodnie z panującą w prawie cywilnym zasadą „to co jest na powierzchni przypada gruntowi” (superficies solo cedit) własność budynku (a także innych obiektów połączonych z gruntem) wzniesionego na gruncie jest nierozerwalnie złączona z własnością tego gruntu. Co do zasady część składową nieruchomości ziemskiej stanowią bowiem wszystkie obiekty trwale złączone z tym gruntem. W konsekwencji, wszystko co na powierzchni gruntu, nawet wydzierżawionego (i nawet to, co wybudowane zostało przez dzierżawcę), staje się z założenia własnością właściciela gruntu, a więc to on jest płatnikiem podatku od nieruchomości i musi uwzględnić taką nieruchomość w swojej deklaracji – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Grunty

Dodatkowo, nawet zawarcie w umowie cywilnoprawnej (umowie dzierżawy) informacji, że zobowiązanie uregulowania należnego podatku od nieruchomości przenosi się z właściciela na dzierżawcę nie wywrze upragnionych skutków. Przenoszenie zobowiązań podatkowych w oparciu o sporządzenie umów cywilnoprawnych jest niezgodne z prawem. Taką nieruchomość musi uwzględnić w swojej deklaracji właściciel gruntu, nawet pomimo obustronnej zgody i porozumienia potwierdzonego dokumentem, czyli sporządzoną umową dzierżawy – co potwierdzają orzecznictwa sądowe, przykładowo to ogłoszone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygnatura akt: III SA/Po 611/10).

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe