Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Legalnie pozbywamy się drzew z działki

Bartosz Antos
8 października 2012
Drzewa na działce

Na nowo zakupionych działkach często rośnie wiele drzew i krzewów. W trosce o ochronę przyrody właściciele działek, którzy chcą się ich pozbyć, muszą uzyskać pozwolenie na ich wycinkę.

Pozwolenie na wycinkę

Drzewa najczęściej wycina się, jeśli przeszkadzają w planowanej budowie, bądź w przypadkach, gdy stwarzają zagrożenie. Często również, gdy są chore lub obumarłe. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 627) reguluje kwestie wycinki drzew w art. 83-90.

Pozwolenie na usunięcie drzewa nie jest wymagalne, jeśli jego wiek nie przekracza 10 lat i dla drzew owocowych (z małymi wyjątkami).

Zezwolenie na wycinkę wydaje:

 • gmina,
 • wojewódzki konserwator zabytków (jeśli drzewo rośnie na terenach wpisanych do rejestru zabytków),
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska (gdy chodzi o rezerwaty przyrody),
 • dyrektor tego parku narodowego, (gdy chodzi o tereny parku narodowego).

Wniosek właściciela nieruchomości

Dla prawidłowego postępowania w sprawie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku właściciela nieruchomości do wskazanych organów, a jeśli występuje w jego imieniu inna osoba – odpowiedniej zgody właściciela (większość gotowych formularzy oraz procedur postępowania jest dostępnych na stronach internetowych odpowiedniego urzędu). Zgodnie z terminami, narzuconymi przez kodeks postępowania administracyjnego, urząd ma na wydanie zezwolenia miesiąc, a w przypadku spraw skomplikowanych – do dwóch miesięcy. Bartosz Antos z SaveInvest podkreśla jednak, że terminy są uzależnione od wielu sytuacji, od intensywności składania wniosków i innych, mających wpływ na rozpatrzenie sprawy.

A co w sytuacji, gdy usuwamy niebezpieczne gałęzie drzew, czy drzewa zagrażające bezpieczeństwu?

Na to nie musimy mieć zezwolenia, ponieważ takie prace są zaliczane do zabiegów pielęgnacyjnych. Jednak, jeśli całe drzewo zagraża bezpieczeństwu i konieczne jest jego wycięcie zgoda musi być (nawet w sytuacji gdy drzewo jest obumarłe). Często jednak urzędy wprowadzają możliwość ich usunięcia w przypadku działania żywiołów (oblodzenia, wichury, powodzie). Takie działania muszą zostać udowodnione (np. poprzez sporządzenie dokumentacji fotograficznej, czy spisanie protokołu (należy wskazać rodzaj drzewa, średnicę, adres wycinki). Bezpieczniejsze jest wezwanie odpowiednio przygotowanych do takich akcji służb (np. straży pożarnej), wówczas nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia. Jednak Bartosz Antos ostrzega, że nadmierne wykorzystywanie takich służb jest niedopuszczalne, jeśli jest nieuzasadnione. Może zdarzyć się, że straż pożarna odmówi wycinki drzewa, jeśli stwierdzi że nie zagraża ono bezpieczeństwu. Wtedy może wydłużyć się okres oczekiwania na zezwolenie, o które będziemy musieli tak czy inaczej wystąpić.

Działka częściowo zalesiona

Terminy i opłaty

Biorąc pod uwagę ochronę środowiska naturalnego i utrzymanie równowagi systemu, niektóre gminy wprowadzają zasadę „drzewo za drzewo”. Polega to na tym, iż w miejsce ściętego drzewa zasadza się nowe. Od takich czynności uzależnia się też zazwyczaj wydanie zezwolenia. Takie działanie praktykowane jest w sytuacjach, gdy wycince podlega dość duża liczba drzew. Ma to jeszcze jedną zaletę: taka zasada zwalnia bowiem od opłaty za wycinkę, która jest dość duża (np. za wycięcie topoli o obwodzie pnia ok 100cm należy się opłata w wysokości ok. 3000 zł, innych drzew-dużo więcej). Termin takiej opłaty odracza się wówczas na 3 lata. Jeśli drzewko się przyjmie, opłata podlega umorzeniu (art. 84 ust. 5a ustawy o ochronie przyrody).

Przy terenach, na których drzew podlegających usunięciu jest dużo, warto przeprowadzić akcję zasadzania nowych drzew, lub przesadzenia tych, które są możliwe do przeniesienia. Dzięki temu można dość dużo zaoszczędzić a także zatroszczyć się o środowisko naturalne. Tym bardziej, że jeśli nie dopełnimy obowiązku i usuniemy drzewo bez zezwolenia, albo z pominięciem obowiązujących procedur możemy ponieść odpowiedzialność finansową. Kary są surowe i wynoszą do trzech razy większą stawkę, niż opłata za usunięcie drzewa.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo
Enklawa Dziwnówek

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

375 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

233 zł / m2

355 zł / m2

345 zł / m2

300 zł / m2

185 zł / m2

199 zł / m2

1679 zł / m2

794 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe