Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Mniej formalności przy budowie wiat, zjazdów i przydomowych oczyszczalni

Bartosz Antos
3 października 2016
Budowa
Nieruchomości, działki

Nowe prawo znacznie uprasza procesy administracyjne obowiązujące przy budowie obiektów małej architektury o ściśle określonych parametrach. Mniej problemów przysporzy teraz także inwestorom budowa zjazdu z drogi publicznej czy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wiaty bez formalności

Przed nowelizacją wiaty o powierzchni nieprzekraczającej 5 mkw można było budować na zgłoszenie, bez względu na przeznaczenie działki. Zgodnie z nowymi przepisami budowlanymi można wybudować wiaty bez konieczności załatwiania żadnych formalności. Jednak takie uproszczenia nie obowiązują wszystkich budowli tego typu – inwestorzy muszą spełnić kilka warunków dyktowanych przez ustawodawcę. Bez formalności można wybudować wiaty o powierzchni nie przekraczającej 50 mkw, jeśli będą one usytuowane obok domu mieszkalnego lub też na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Warto nadmienić, że warunek posadowienia wiat na działce mieszkaniowej nie wyklucza zupełnie możliwości ich wykorzystywania w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie będzie możliwe pod warunkiem, że nie będzie ono sprzeczne z treścią obowiązującego dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustawa zabrania także budowy więcej niż dwóch wiat na każde 1000 mkw działki.

Dla wiat, których powierzchnia przekroczy 50 mkw., nie będą znajdować się na terenie nieruchomości objętych zabudową mieszkaniową, lub których budowa będzie zabroniona ze względu na treść planu miejscowego, inwestor będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor powinien dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowalne oraz, dla terenów bez obowiązującego planu miejscowego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zjazd na zgłoszenie

Przed 28 czerwca 2015 r., w celu wybudowania zjazdu z drogi publicznej należało uzyskać pozwolenie na budowę. Na chwilę obecną budowy zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych czy gminnych są z takiego obowiązku zwolnion e. Można przeprowadzić je w oparciu o zgłoszenie. Pozwolenie na budowę podtrzymano natomiast dla zjazdów z dróg krajowych. Warto pamiętać, że nowela odnosi się jedynie do kwestii budowlanych. Oznacza to, że inwestor, który chce wybudować zjazd nadal musi uzyskać zgodę zarządcy drogi na jego lokalizację. A ponadto zgodę na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót budowlanych. Co więcej, jeśli mamy do czynienia z planowanym zjazdem nad sieciami uzbrojenia, zarządca drogi (lub też urząd, który będzie przyjmował wniosek zgłoszeniowy) posiada odpowiednie uprawnienia, by nakazać dodatkowe uzgodnienie lokalizacji i konstrukcji zjazdu z gestorami takich sieci, co może wiązać się nawet z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat.

Zjazd na działkę z drogi publicznej

Inwestor planujący budowę zjazd z drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej powinien złożyć do starosty (prezydenta miasta) wniosek zgłoszeniowy wraz z opisem i rysunkami planowanego zjazdu. A ponadto zgodę zarządcy drogi oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków na zgłoszenie

Na podstawie zgłoszenia można obecnie przeprowadzić budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m sześć. na dobę oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, którego pojemność nie przekroczy 10 m sześć. Jeśli natomiast pojemność planowanego szamba przekroczy podaną tu wielkość, należy uzyskać pozwolenie na budowę. Nowela wykreśliła także z obowiązujących przedtem przepisów przesłankę mówiącą o indywidualnych oczyszczalniach ścieków. W konsekwencji można teraz budować jedną, wspólną oczyszczalnię dla kilku obiektów budowlanych – przykładowo dla bliźniaka. Do wniosku zgłoszeniowego oraz do pozwolenia należy dołączyć rysunki i opisy, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, ewentualnie karty katalogowe producenta, a w przypadku szamba, na które trzeba uzyskać pozwolenie, także projekt budowlany.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe