PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Na co uważać przy przenoszeniu pozwolenia na budowę?

Robert Tomaszewski
14 grudnia 2017
Budowa
Budowa domu

Decydujemy się na zakup nieukończonej inwestycji, która nadal jest w budowie, lub jej budowa ma się dopiero rozpocząć? Warto pamiętać o kilku kluczowych kwestiach dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.

Zakup nieukończonej nieruchomości

Jak pokazuje doświadczenie nabywanie nieukończonych inwestycji może okazać się bardzo intratnym przedsięwzięciem. Jednak, jeszcze przed podjęciem takiej decyzji, warto zapoznać się z prawem budowlanym i sprawdzić, czy nasze zamierzenie inwestycyjne spełnia określone przez ustawodawcę warunki, by mogło dojść do skutecznego przeniesienia pozwolenia na budowę.

Zawsze, gdy chcemy kupić nieruchomość w tzw. „stanie surowym” lub jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych, kluczowym aspektem będzie przeniesienie pozwolenia na budowę. Bez załatwienia formalności związanych z tą decyzją administracyjną nie będziemy w stanie sfinalizować po naszej myśli zamierzonej inwestycji. O czym zatem należy pamiętać?

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Po pierwsze – w myśl art. 40 prawa budowlanego decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę jest tzw. decyzją związaną. W praktyce oznacza to, że po spełnieniu wszystkich przewidzianych prawnie wymogów, urzędnik rozpatrujący sprawę nie ma kompetencji, by odmówić jej wydania – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. O jakich warunkach mowa?

Osoba, od której będziemy nabywać nieukończoną inwestycję musi wyrazić zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę na inny podmiot. Co za ty idzie, podmiot nabywający inwestycję zobowiązuje się do przejęcia zarówno praw jak i obowiązków związanych z tą decyzją administracyjną. Ostatnim wymogiem ustawodawcy jest złożenie przez podmiot, który chce przejąć pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem, na którym zlokalizowana jest nieukończona inwestycja. Warto w tym miejscu przypomnieć, że użyte powyżej sformułowanie „prawo do dysponowania gruntem” doprecyzowuje art. 3 prawa budowlanego i oznacza ono tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązania przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Przy przenoszeniu pozwolenia na budowę fakt, czy inwestycja zlokalizowana jest na obszarze nieobjętym planem miejscowym nie odgrywa żadnego znaczenia. Oznacza to, że osoba która przenosi pozwolenie na inny pomiot nie musi przedstawiać uzyskanych warunków zabudowy – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Po spełnieniu wszystkich wymienionych powyżej formalności można przenieść pozwolenie na budowę – dokonuje się to w urzędzie, który wydał tę decyzję. Na wydanie decyzji zatwierdzającej przeniesienie pozwolenia na budowę właściwy organ (starosta, prezydenta miasta na prawach powiatu, wojewoda) ma zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego miesiąc. W wielu przypadkach może odbyć się to w krótszym terminie, ponieważ stronami w takim postępowaniu są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Ostateczny charakter pozwolenia i kiedy nie można tego dokonać

Co szczególnie istotne – nie ma w prawie budowlanym informacji, która uniemożliwiałaby przeniesienie pozwolenia, które nie zyskało jeszcze ostatecznego charakteru. Przypomnijmy, że pozwolenie na budowę przymiot ostateczności zyskiwać będzie po upływie 14 dni od jego wydania, jeśli nikt od wydajanej decyzji się nie odwołał, bądź od wydania decyzji przez organ odwoławczy minęło 14 dni. Jednak rozpoczęcie robót jest możliwe tylko na podstawie ostatecznej decyzji – wynika to z art. 28 prawa budowlanego.

Zgodnie z treścią prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie można przenieść, jeśli roboty budowlane już się zakończyły – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Przeniesienie pozwolenia ma umożliwić bowiem kontynuowanie inwestorowi robót jeszcze niezakończonych. Co więcej, przeniesienie pozwolenia nie będzie możliwe jeśli doszło do jego wygaśnięcia, czyli podmiot, na który zostało ono wydane nie rozpoczął budowy przed upływem trzech lat licząc od dnia, w którym decyzja stałą się ostateczna, bądź też, gdy budowa został przerwana na dłużej niż trzy lata.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top