Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Nowe zasady zarządzania nieruchomościami

Bartosz Antos
24 marca 2020
Nieruchomości
Nieruchomości

1 stycznia weszły w życie nowe regulacje, dotyczące zarządzania budynkami wspólnot mieszkaniowych. Czy mieszkańcom będzie łatwiej czy też trudniej decydować o swojej nieruchomości?

Nowelizacja z 13 czerwca 2019 r.

Zmiany w przepisach, związanych z zarządzaniem budynkami wspólnot mieszkaniowych są spowodowane ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Celem tej regulacji było przede wszystkim zwiększenie dostępności mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach, ale jednocześnie poruszono temat sposobu zarządzania nieruchomościami przez wspólnoty mieszkaniowe, wyodrębniania lokali oraz kilka innych kwestii – wymienia Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Mała wspólnota mieszkaniowa jeszcze mniejsza

Szczególnie interesująca jest zmiana art. 19 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do tej pory przepis ten wskazywał, że jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Nowelizacja zakłada jednak, że przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego będzie się stosowało dopiero wówczas, gdy liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych będzie nie większa niż trzy. Zmodyfikowano zatem pojęcie tak zwanej małej wspólnoty mieszkaniowej.

Mała wspólnota mieszkaniowa – zasady funkcjonowania

Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego dość liberalnie podchodzą natomiast do zasad zarządzania nieruchomością przez taką małą wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota nie ma bowiem żadnej formy organizacyjnej, zarządu, a także specjalnej procedury podejmowania uchwał i ich zaskarżania. Jej członkowie nie muszą też zwoływać corocznych zebrań, na których ocenia się działalność wspólnoty i ustala pewne, istotne dla niej kwestie. Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest natomiast zgoda wszystkich współwłaścicieli. Ewentualnie, w przypadku braku zgody wszystkich, sprawę może rozstrzygnąć sąd. Każdy ze współwłaścicieli jest natomiast obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną. W zakresie czynności zwykłego zarządu wystarczy zgoda większości współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli jest też uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Nowelizacja ułatwi reprezentację

Ustawodawca zauważył jednak, że w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych niejednokrotnie pojawia się problem z reprezentacją wspólnoty na zewnątrz. Im więcej osób, tym trudniej dojść do porozumienia. Z tego powodu ograniczenie liczebności wspólnot do maksymalnie trzech lokali ma ułatwić zarządzanie nimi. W konsekwencji wszystkie nieruchomości, liczące od czterech do siedmiu lokali, zostaną przekształcone we wspólnoty, podlegające przepisom ustawy o własności lokali. Konieczne stanie się zatem realizowanie wymogów, wynikających z tej regulacji. W szczególności wspólnota mieszkaniowa powoła zarząd, który zostanie wyposażony w określone kompetencje. Właściciele lokali będą natomiast podejmowali decyzje na zebraniu poprzez stosowne uchwały. Dodatkowo powstaną nowe obowiązki prowadzenia ewidencji kosztów i wydatków, a także przeprowadzania corocznych zebrań.

Będzie łatwiej czy trudniej?

Więcej wspólnot mieszkaniowych będzie zatem musiało respektować bardziej złożony tryb podejmowania decyzji przez członków wspólnoty mieszkaniowej. Poza tym rozliczenia finansowe będą musiały odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego. Właściciele lokali, których obejmą nowe regulacje, będą też musieli się liczyć z dodatkowymi wydatkami. Uproszczona forma zarządzania nieruchomości prawdopodobnie bowiem nie pociągała za sobą żadnych, szczególnych kosztów. Teraz jednak zarząd wspólnoty będzie obarczony nowymi, czasochłonnymi i kosztownymi obowiązkami – podkreśla Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top