Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

O nabyciu nieruchomości trzeba informować

Robert Tomaszewski
25 maja 2021
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości

Nabycie nieruchomości wiąże się z różnorodnymi obowiązkami. Między innymi konieczne jest zgłoszenie faktu nabycia w celu ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. Jak zrobić to skutecznie? Gdzie złożyć dokumenty? Jak ustala się podatek od nieruchomości? Na te pytania odpowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Kiedy należy zgłosić nabycie nieruchomości?

Osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości są zobowiązane złożyć we właściwym urzędzie miasta lub gminy informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych. Tak stanowią przepisy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Robi się to na potrzeby ustalenia podatku od nieruchomości. Siłą rzeczy wymóg ten dotyczy zatem właścicieli nieruchomości. Obowiązek może powstać w wyniku nabycia nieruchomości, ale też określonej zmiany stanu faktycznego, która spowoduje konieczność odmiennego naliczenia podatku od nieruchomości. Takim zdarzeniem może być chociażby rozpoczęcie wykorzystywania części nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak zgłosić nabycie nieruchomości?

Wspomniana informacja musi przybrać odpowiednią formę. Ten dokument składa się na formularzu według ustalonego wzoru. Należy zatem po prostu wypełnić stosowne rubryki. Można to zrobić zarówno fizycznie – osobiście w urzędzie, wysłać formularz listem poleconym – jak i elektronicznie. Na dokonanie tego obowiązku mamy 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności, uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego. Ten czternastodniowy termin należy również odnosić do sytuacji, w której zaistniało zdarzenie, mające wpływ na wysokość podatku. Jak już wcześniej zostało wspomniane, takim zdarzeniem może być rozpoczęcie wykorzystywania części nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Należałoby jeszcze dodać, kiedy właściwie powstaje obowiązek podatkowy. Aktualizuje się on nie w dniu nabycia nieruchomości albo zmiany stanu faktycznego, uzasadniającego zmianę podatku, ale od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające jego powstanie. Inaczej mówiąc, jeżeli nieruchomość nabyliśmy 4 października 2020 r., to obowiązek podatkowy powstanie dopiero z dniem 1 listopada 2020 r. Od tego dnia za daną nieruchomość naliczany będzie podatek. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Co z umową przedwstępną?

Na marginesie należałoby też wyjaśnić kwestię, o którą często pytają zdezorientowani właściciele nieruchomości. Samo zawarcie umowy przedwstępnej nie generuje obowiązku złożenia informacji w urzędzie miasta lub gminy. Umowa przedwstępna nie powoduje bowiem jeszcze przeniesienia własności danej nieruchomości. Obowiązek aktualizuje się dopiero w momencie podpisania umowy przyrzeczonej, czyli właściwej umowy sprzedaży. Każda osoba, która zawarła umowę deweloperską i czeka na swoje wymarzone mieszkanie, nie musi się martwić. Nawet po zapłaceniu całej należnej kwoty za mieszkanie i rozpoczęciu prac wykończeniowych, trzeba i tak poczekać na ostateczne zawarcie umowy przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu notarialnego. Zresztą prawdopodobnie o obowiązku podatkowym poinformuje notariusz, wskazując na właściwy tryb postępowania w tej sytuacji – wskazuje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Jak ustala się podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy ustala w drodze decyzji właściwy organ podatkowy. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Oczywiście można też zrobić jeden przelew za cały rok. W przypadku nieruchomości, należących do osób fizycznych, w tym niewielkich domów i mieszkań, podatek wynosi co najwyżej kilkaset złotych rocznie. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top