Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Odszkodowanie za lotnisko?

Robert Tomaszewski
27 lutego 2019
Finansowanie
Lotnisko

Uzyskanie odszkodowania za lotnisko to niekończąca się historia. Sąsiedzi takich obiektów od lat walczą o swoje prawa. Sądy natomiast wydają sprzeczne ze sobą rozstrzygnięcia. Czy hałas samolotów zostanie kiedyś zrekompensowany?

Batalia przed NSA

Jedna z takich spraw rozgrywała się do niedawna przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. – opowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Pod koniec września sąd wydał wyrok, w którym stwierdził, że uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego, dotycząca utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska w podkatowickich Pyrzowicach jest ważna. W konsekwencji właściciele okolicznych nieruchomości muszą się do niej zastosować. Taka uchwała nakłada na nich natomiast wiele ograniczeń. Żaden nowy dom nie powstanie już na wyznaczonym obszarze. Z kolei stare domy nie będą mogły zostać rozbudowane. Sytuacja jest tym gorsza, że właściciele sąsiednich nieruchomości nie mają nawet szans na godziwe odszkodowanie. Dlaczego tak jest?

Powtórka z rozrywki

Dawno temu obszar obejmujący lotnisko w Pyrzowicach ustanowiono ograniczonym obszarem użytkowania. Rozstrzygnięcie to zostało jednak szeroko oprotestowane, by finalnie zostać unieważnionym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Stwierdzono wówczas, że dopuszczono się licznych uchybień i taka decyzja nie mogła ostać się w obrocie prawnym. – opowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. Kilka lat później podjęto jednak ponowną próbę ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Tym razem sąd stanął przed nowym problemem. Poza oczywistymi kwestiami, jakie należy wziąć pod uwagę przy ustanowieniu obszaru ograniczonego użytkowania, trzeba było stwierdzić, czy analizowany obszar jest nowoutworzony czy też stanowi kontynuację poprzedniego. Ewentualne odszkodowanie przysługuje bowiem wyłącznie w ciągu dwóch lat od daty utworzenia takiego obszaru. Zgodnie z art. 129 ust. 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z roszczeniem odszkodowawczym można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Jeżeli zatem uznać obszar za kontynuację, właściciele sąsiednich nieruchomości mogą nawet nie zobaczyć odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, w związku z sąsiedztwem lotniska.

Rozbieżności w orzecznictwie

Sprawa nie jest jednak jasna. Zarówno w sądach administracyjnych, jak i cywilnych, istnieją dość znaczące rozbieżności orzecznicze. Sądy cywilne twierdzą przeważnie, że omawiany obszar stanowi kontynuację wcześniej ustanowionej strefy. W związku z tym uznają, że odszkodowanie nie przysługuje, z uwagi na upływ dwóch lat. Takie stanowisko prezentuje między innymi Sąd Najwyższy w jednej ze swoich uchwał. Z kolei sądy administracyjne mają nieco odmienne zdanie. Pechem dla właścicieli nieruchomości jest natomiast to, że to właśnie sądy cywilne orzekają o należnym stronie odszkodowaniu.

Co stanie się ze sprawą Pyrzowic?

Czy zatem liczne, wszczęte postępowania kiedyś zakończą się zasądzeniem odszkodowań na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiadujących z lotniskiem? Tego nie wiadomo. W ocenie prawników i przedstawicieli doktryny prawa, wszystko zależy od tego co zrobią teraz sądy cywilne. Mają do rozpatrzenia wiele pozwów, złożonych w okresie od 2014 r. do 2016 r. Iskierka nadziei dla właścicieli nieruchomości pojawiła się za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z marca 2018 r. Trybunał uznał, że art. 129 ust. 4 Prawa ochrony środowiska, ustanawiający dwuletni termin na zgłoszenie roszczeń, jest niekonstytucyjny. Na razie czekamy zatem na nową regulację. Trwają na ten temat ożywione dyskusje. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest jednak wydłużenie okresu ubiegania się o odszkodowanie do 3 lat oraz przedłużenie możliwości zgłaszania, już teraz przedawnionych, roszczeń. – przewiduje Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo
Enklawa Dziwnówek

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

375 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

233 zł / m2

355 zł / m2

345 zł / m2

300 zł / m2

185 zł / m2

199 zł / m2

1679 zł / m2

794 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe