Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Podłączenie prądu do domu

Robert Tomaszewski
6 października 2013
Uzbrojenie
Działki

Wyposażenie działki w przyłącze energetyczne lub jego zapewnienie w przyszłości jest elementem niezbędnym, by otrzymać pozwolenie na budowę i podjąć jakiekolwiek późniejsze działania. Przyłączenie do sieci energetycznej to dość skomplikowana procedura. Trwa ona do kilku miesięcy i wymaga zebrania sporej ilości dokumentów.

Warunki przyłączenia prądu do działki

Zanim budynek będzie mógł zostać przyłączony do sieci, muszą zostać wydane tzw. techniczne warunki przyłącza. „Warunki wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej przyłączeniem swojej działki do sieci energetycznej. Szczegóły techniczne ustala właściciel sieci i to on ostatecznie decyduje o możliwości lub braku możliwość wykonania przyłącza.” – informuje Robert Tomaszewski, Prezes SaveInvest Sp. z o.o

Zazwyczaj nie ma problemu z otrzymaniem takich warunków. Sytuacja nieco komplikuje się w przypadku działek położonych w dużym oddaleniu od istniejącej infrastruktury energetycznej. Wykonanie przyłącza do działki może okazać się nieopłacalne dla właściciela sieci. Jednak jeśli działka, którą chcemy przyłączyć do sieci energetycznej oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako działka budowlana, musi mieć możliwość przyłączenia się do sieci elektroenergetycznej. Sieć najczęściej poprowadzona jest w najbliższej drodze. Jeśli właściciel działki chce się do niej przyłączyć, sam poniesie koszty doprowadzenia takiego przyłącza do działki.

Jak przyłączyć się do sieci?

Pierwszym krokiem jest kontakt z dostawcą prądu. Podpisuje się umowę na mocy której inwestor uiszcza opłatę przyłączeniową, a dostawca wykonuje przyłącze energetyczne do granicy działki inwestora. Inwestor tzw. zasilenie placu budowy, czyli wewnętrzną linię zasilającą, musi wykonać sam. Kolejnym etapem jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci. Wniosek taki wraz załącznikami składa się w oddziale przedsiębiorstwa zarządzającego siecią energetyczną na danym terenie. Do otrzymania warunków technicznych wymagany jest projekt architektoniczno-budowlany z wyrysowaną instalacją elektryczną w budynku. Ponadto konieczne są także informacje dostawców pozostałych mediów (wody, gazu) o miejscach przebiegu ich infrastruktury. We wniosku należy także sprecyzować charakter przyłączanego obiektu budowlanego.

Jak podkreśla Robert Tomaszewski: „Pamiętać należy, że w początkowym etapie zasilamy jedynie plac budowy, dopiero gdy inspektorat nadzoru budowlanego zatwierdzi ukończenie naszej budowy, plac budowy staje się budynkiem. U wielu właścicieli sieci energetycznych wystarczy jeden wniosek o przyłączenie placu budowy, a następnie budynku. U niektórych niestety całą procedurę składania wniosku trzeba powtórzyć osobno dla placu budowy i osobno dla budynku.”.

Przyłączenie prądu na działce

Wydane warunki techniczne obowiązują przez 2 lata. W tym czasie inwestor musi wykonać instalację elektryczną na terenie swojej posesji.

Wraz z warunkami technicznymi przyłącza inwestor otrzymuje tzw. projekt umowy przyłączeniowej. Określa on szczegółowo koszt realizacji przyłącza oraz szacowany termin jego wykonania. O warunki techniczne i projekt umowy przyłączeniowej warto zadbać odpowiednio wcześnie. Wykonanie przyłącza przez właściciela sieci może bowiem trwać nawet kilkanaście miesięcy. Na postawie wydanych inwestorowi warunków technicznych przyłączenia do sieci zostaje wykonana instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie.

Po zrealizowaniu warunków technicznych wykonania przyłącza, inwestor wnosi opłatę za przyłączenie oraz zgłasza właścicielowi sieci gotowość instalacji przyłączeniowej do odbioru. Podpisuje również umowę o świadczenie usług dystrybucji. Właściciel sieci instaluje układ pomiarowo-rozliczeniowy i następuje uruchomienie przyłącza, czyli dostarczanie prądu do budynku.

Cała procedura przyłączenia do sieci energetycznej jest nieco żmudna, jednakże konieczna, by móc korzystać z w pełni ze swojej działki, a w późniejszym czasie budowanego obiektu.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe