PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Podstawowe elementy umowy najmu nieruchomości – o czym nie możesz zapomnieć?

Bartłomiej Kuzniar
7 stycznia 2021
Najem
Nieruchomości
Najem nieruchomości

Wielu Polaków zarabia dzisiaj na wynajmie swoich nieruchomości. W ten sposób udostępniamy zarówno domy, mieszkania, jak i działki rekreacyjne. Gdy decydujemy się na takie zarobkowanie musimy jednak zadbać o odpowiednią treść umów najmu. O jakich podstawowych elementach kontraktu nie możesz zapomnieć? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – www.saveinvest.pl.

Szczegółowe dane stron umowy

Przede wszystkim kluczowe jest, aby prawidłowo i w pełni określić strony podpisywanej umowy. Osoby fizyczne powinny zostać zidentyfikowane przede wszystkim na podstawie swojego imienia i nazwiska, numeru PESEL, a także adresu zamieszkania. Jeżeli dodatkowo ta osoba prowadzi działalność gospodarczą, należy wskazać numer wpisu do właściwego rejestru, a także jej firmę, NIP oraz REGON. Nieco więcej komplikacji pojawia się przy spółkach komandytowych, z o.o., akcyjnych i innych. Tam bowiem możemy mieć do czynienia z różnymi formami reprezentacji. Należy przed podpisaniem umowy starannie zweryfikować kto i w jakim zakresie może zawrzeć w imieniu spółki umowę danego rodzaju. Czasem spółki korzystają nie tylko ze standardowych reprezentantów, w tym z członków zarządu, ale również prokurentów i pełnomocników.

Czas trwania umowy i warunki jej wypowiedzenia

Ważne jest również precyzyjne określenie czasu trwania umowy i warunków jej wypowiedzenia. Nawet jeżeli mamy do czynienia z umowami na czas określony. Takie umowy teoretycznie kończą się wtedy, gdy upłynie czas, na który zostały zawarte. Strony mogą jednak umówić się, że do rozwiązania umowy może dojść również przy zaistnieniu określonych przesłanek. Jeżeli na przykład najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, wynajmujący powinien mieć możliwość wypowiedzenia zawartej umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Podobnie w pewnych okolicznościach to najemcy powinna przysługiwać możliwość wypowiedzenia umowy przed czasem.

Wysokość i sposób uiszczania czynszu

Zawierany kontrakt nie powinien nadto powodować jakichkolwiek wątpliwości, dotyczących wysokości, terminu i sposobu uiszczania umówionego czynszu. W umowie te kwestie powinny zostać precyzyjnie wskazane. Najlepiej umówić się na dokonywanie opłat przelewem. Wtedy nie trzeba zbierać dodatkowych dokumentów, w postaci pokwitowań przyjęcia czynszu. Jeśli chodzi natomiast o koszty eksploatacji istnieją dwie możliwości. Umowy o dostawę poszczególnych mediów mogą zostać zawarte przez wynajmującego. Ten wówczas raz w miesiącu powinien przedstawić rachunki najemcy i wyznaczyć mu termin do zapłaty. Zużycie prądu, gazu albo wody może też zostać rozliczone w inny sposób. Dopuszczalne jest bowiem zawarcie umów z dostawcami bezpośrednio przez najemcę.

Kaucja, aby zabezpieczyć interesy wynajmującego

Zawierana umowa najmu powinna również posiadać stosowne zabezpieczenia interesu wynajmującego. Temu najlepiej służy kaucja, która może zostać wykorzystana na pokrycie strat, związanych z niezrealizowaniem lub nieprawidłowym zrealizowaniem umowy. Jeżeli zatem najemca dopuścił się zniszczenia mieszkania, te straty można pokryć korzystając z kaucji. W przypadku tradycyjnej umowy najmu wysokość kaucji nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu. Z kolei w odniesieniu do umowy najmu okazjonalnego kwota ta nie może przekroczyć sześciokrotności czynszu.

Prawa i obowiązki stron

W każdej umowie najmu powinny też znaleźć się precyzyjnie wskazane prawa i obowiązki stron. Dla obu kontrahentów powinno być jasne, co mogą, a czego nie mogą zrobić. Od najemcy można na przykład oczekiwać, że będzie utrzymywał wynajmowany lokal w należytym stanie, że nie będzie go podnajmował, nie będzie trzymał w nim zwierząt albo palił tytoniu. Wynajmujący z kolei może się zobowiązać do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń, znajdujących się w lokalu, a także do wydania lokalu w określonym terminie i umówionym stanie – wymienia Bartłomiej Kuźniar.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top