Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Służebność przesyłu a kwota wynagrodzenia

Robert Tomaszewski
29 października 2019
Nieruchomości
Działki

Problem ustalenia kwoty wynagrodzenia za służebność przesyłu od dawna budził wiele kontrowersji. Najczęściej takie sprawy kończą się dzisiaj przed sądem albo właściciele po prostu odpuszczają walkę o swoje prawa. Tymczasem do poprawnego określenia należności, wystarczy znajomość kilku zasad – stwierdza Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Urządzenia przesyłowe na prywatnej nieruchomości

Nieruchomości położone na wsi często stają się przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców przesyłowych. Prowadząc poszczególne inwestycje, wykorzystują oni cudze nieruchomości do lokowania na nich urządzeń, służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych. Mają takie prawo, ponieważ umożliwia im to polski system prawny. Albo dogadają się w tym zakresie z właścicielem nieruchomości albo skorzystają z formy przymusowego, administracyjnego wejścia na grunt, dzięki wydanej przez właściwego starostę decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości. Oczywiście każdorazowo, takie wejście na nieruchomość związane jest z przysługującym właścicielowi odszkodowaniem lub inną formą wynagrodzenia. Niejednokrotnie jednak, przedsiębiorcy przesyłowi zaniżają wartość należnego stronie świadczenia. Jak prawidłowo je ustalić?

Czym jest służebność przesyłu?

W 2017 r. Sąd Najwyższy pochylił się nad problematyką wynagrodzenia za ustanowioną służebność przesyłu. Zgodnie z art. 3051 Kodeksu cywilnego służebnością przesyłu określa się sytuację, w której dokonuje się obciążenia nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia przesyłowe, prawem, polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. Inaczej mówiąc, właściciel nieruchomości wciąż pozostaje jej właścicielem i może realizować wynikające z tego faktu prawa. W odniesieniu jednak do konkretnego kawałka tej nieruchomości, musi on znosić fakt, iż prawo korzystania z niej posiada inny podmiot. Na nieruchomości może zatem powstać linia wysokiego napięcia, kanalizacja, stacja transformatorowa lub inne urządzenie przesyłowe.

Jak powstaje służebność przesyłu?

Służebność przesyłu nie powstaje sama z siebie lub z mocy prawa. Do jej ustanowienia konieczne jest zawarcie umowy. Ewentualnie, jeżeli któraś ze stron odmawia zawarcia umowy, ta druga może wystąpić do sądu o ustanowienie służebności w zamian za stosowne wynagrodzenie. Oczywiście przedsiębiorstwo, na rzecz którego ustanowiono służebność, nie może w sposób dowolny korzystać z wyznaczonego kawałka nieruchomości. Ta służebność powinna być wykonywana w taki sposób, aby jak najmniej utrudniała korzystanie z tej nieruchomości. – podkreśla Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Jak ustalić wynagrodzenie za służebność przesyłu?

Sąd Najwyższy w wyroku z 12 października 2017 r., sygn. akt IV CNP 76/16, przesądził zatem, jaki jest prawidłowy sposób ustalania wysokości wynagrodzenia za służebność przesyłu. Zgodnie z tym orzeczeniem „wysokość wynagrodzenia (…) powinna zatem odpowiadać stawkom za korzystanie z rzeczy określonego rodzaju, biorąc pod uwagę ceny, występujące na rynku.” Nadto „ustalenie wysokości wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości w zakresie służebności przesyłu powinno być proporcjonalne do stopnia ingerencji skarżącego w treść prawa własności i uwzględniać wartość nieruchomości”

Czym należy się kierować przy wycenie?

Specjaliści, dokonujący wyceny służebności przesyłu, wskazują zatem na kilka podstawowych elementów, wpływających na wartość wynagrodzenia. Po pierwsze jest to wartość rynkowa jednego metra kwadratowego nieobciążonej nieruchomości. Po drugie wielkość pasa, który został objęty oddziaływaniem urządzeń przesyłowych, czyli wielkość tak zwanej strefy ograniczonego użytkowania. Po trzecie stopień ograniczenia możliwości korzystania z zajętego przez urządzenie pasa gruntu przez właściciela nieruchomości. Po czwarte natomiast stopień zmniejszenia wartości nieruchomości w strefie ograniczonego użytkowania.

Warto ubiegać się o należne wynagrodzenie

„Warte przy tym podkreślenia jest to, że wiele osób od lat żyje z liniami wysokiego napięcia na swoich działkach i nigdy nie otrzymała za to należnego wynagrodzenia. Najczęściej urządzenia przesyłowe posadowiono bowiem przed wejściem w życie przepisów, dotyczących służebności przesyłu albo po prostu właściciele nigdy nie wystąpili o należne im odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wynikającego z wydanej decyzji administracyjnej. Nasi klienci często przychodzą do nas z takim problemem. Staramy się udzielić im wszelkich, niezbędnych informacji na ten temat” – stwierdza Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe