Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Uzyskanie warunków zabudowy krok po kroku

Bartłomiej Kuzniar
21 maja 2019
Warunki zabudowy
Warunki zabudowy

Chcąc wybudować dom na nieruchomości będziemy musieli zmierzyć się z postępowaniem o wydanie warunków zabudowy. Stanie się tak w przypadku nieruchomości, dla których nie obowiązuje plan miejscowy. Jak przejść przez ten proces? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wyjątkiem w tym zakresie jest jedynie sytuacja, w których orzeczenie skierowane jest do terenów zamkniętych. Wtedy organem właściwym jest wojewoda. Projekt warunków zabudowy sporządzany jest natomiast przez osobę, która nabyła uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym i inne podobne (wymienione w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) albo jest wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów i posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Kiedy wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe?

Aby możliwe było wydanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest spełnienie pięciu przesłanek. Po pierwsze co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań, dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Po drugie teren ma dostęp do drogi publicznej. Po trzecie istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanego zamierzenia budowlanego. Po czwarte teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Po piąte natomiast decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi, a zatem nie ma ograniczeń w innych aktach prawnych. – wymienia Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Jakie informacje powinna zawierać decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy powinna zawierać w szczególności informacje o tym, jaki rodzaj inwestycji może zostać przeprowadzony na danej działce, warunki, dotyczące zabudowań, infrastruktury technicznej, wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, linie rozgraniczające inwestycji, a także okres ważności wydanego orzeczenia. Dodatkowo w decyzji o warunkach zabudowy wskazane zostanie pouczenie, co do koniecznych do uzyskania pozwoleń na budowę i innych dokumentów, pozwalających na zrealizowanie planowanej inwestycji. Co również istotne, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z treści wydanego orzeczenia, możemy zaskarżyć decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Jak poprawnie złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy?

Wniosek o wydanie warunków zabudowy składa się na odpowiednim formularzu. Znajdziemy go na stronach internetowych urzędów gmin. Powinniśmy w nim zawrzeć takie dane, jak: dane wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości (w tym adres, numer obrębu, numer działki), określenie granic terenu, objętego wnioskiem (wyrysowane na kopii mapy zasadniczej), opis budynku, jaki zamierzamy postawić na nieruchomości (w tym liczbę kondygnacji, szerokość elewacji i tak dalej), informację na temat niezbędnej infrastruktury technicznej (na przykład woda, ścieki), a także czy istnienie budynku będzie w jakikolwiek sposób wpływało na środowisko. Oczywiście dane mogą być jedynie orientacyjne. Nie mamy obowiązku podawania precyzyjnych parametrów.

Kiedy przyda nam się decyzja o warunkach zabudowy?

Z decyzji o warunkach zabudowy skorzystamy nie tylko wtedy, gdy planujemy określoną inwestycję budowlaną. Uzyskanie tego orzeczenia pozwala również na zmianę przeznaczenia gruntu, w sytuacji, gdy dla danego obszaru nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki takiej operacji możemy na przykład przekształcić grunt rolny w grunt budowlany, co pozytywnie wpłynie na wartość nieruchomości. – podkreśla Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

290 zł / m2

421 zł / m2

421 zł / m2

300 zł / m2

181 zł / m2

179 zł / m2

1594 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe