PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Uzyskanie warunków zabudowy krok po kroku

Bartłomiej Kuzniar
21 maja 2019
Warunki zabudowy
Warunki zabudowy

Chcąc wybudować dom na nieruchomości będziemy musieli zmierzyć się z postępowaniem o wydanie warunków zabudowy. Stanie się tak w przypadku nieruchomości, dla których nie obowiązuje plan miejscowy. Jak przejść przez ten proces? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Kto wydaje decyzję o warunkach zabudowy?

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Wyjątkiem w tym zakresie jest jedynie sytuacja, w których orzeczenie skierowane jest do terenów zamkniętych. Wtedy organem właściwym jest wojewoda. Projekt warunków zabudowy sporządzany jest natomiast przez osobę, która nabyła uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym i inne podobne (wymienione w art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) albo jest wpisana na listę izby samorządu zawodowego architektów i posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.

Kiedy wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe?

Aby możliwe było wydanie decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest spełnienie pięciu przesłanek. Po pierwsze co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań, dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu. Po drugie teren ma dostęp do drogi publicznej. Po trzecie istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla planowanego zamierzenia budowlanego. Po czwarte teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Po piąte natomiast decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi, a zatem nie ma ograniczeń w innych aktach prawnych. – wymienia Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Jakie informacje powinna zawierać decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy powinna zawierać w szczególności informacje o tym, jaki rodzaj inwestycji może zostać przeprowadzony na danej działce, warunki, dotyczące zabudowań, infrastruktury technicznej, wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, linie rozgraniczające inwestycji, a także okres ważności wydanego orzeczenia. Dodatkowo w decyzji o warunkach zabudowy wskazane zostanie pouczenie, co do koniecznych do uzyskania pozwoleń na budowę i innych dokumentów, pozwalających na zrealizowanie planowanej inwestycji. Co również istotne, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z treści wydanego orzeczenia, możemy zaskarżyć decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Jak poprawnie złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy?

Wniosek o wydanie warunków zabudowy składa się na odpowiednim formularzu. Znajdziemy go na stronach internetowych urzędów gmin. Powinniśmy w nim zawrzeć takie dane, jak: dane wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości (w tym adres, numer obrębu, numer działki), określenie granic terenu, objętego wnioskiem (wyrysowane na kopii mapy zasadniczej), opis budynku, jaki zamierzamy postawić na nieruchomości (w tym liczbę kondygnacji, szerokość elewacji i tak dalej), informację na temat niezbędnej infrastruktury technicznej (na przykład woda, ścieki), a także czy istnienie budynku będzie w jakikolwiek sposób wpływało na środowisko. Oczywiście dane mogą być jedynie orientacyjne. Nie mamy obowiązku podawania precyzyjnych parametrów.

Kiedy przyda nam się decyzja o warunkach zabudowy?

Z decyzji o warunkach zabudowy skorzystamy nie tylko wtedy, gdy planujemy określoną inwestycję budowlaną. Uzyskanie tego orzeczenia pozwala również na zmianę przeznaczenia gruntu, w sytuacji, gdy dla danego obszaru nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dzięki takiej operacji możemy na przykład przekształcić grunt rolny w grunt budowlany, co pozytywnie wpłynie na wartość nieruchomości. – podkreśla Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Bartłomiej Kuzniar

Dyrektor operacyjny

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top