Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Wpisane roszczenia są skuteczne wobec każdego

Robert Tomaszewski
3 listopada 2013
Nieruchomości
Umowa

Jeśli umowę przedwstępna sprzedaży nieruchomości zawarto w formie aktu notarialnego, istnieje możliwość ujawnienia w księdze wieczystej nieruchomości roszczenia, wynikającego z tejże umowy. W praktyce ujawnienie takiego roszczenia zabezpiecza interesy kupującego. Roszczenie wynikające z umowy przedwstępnej, mimo że odnosi się względem określonego właściciela nieruchomości, to staje się skuteczne wobec każdego następnego właściciela takiej nieruchomości.

Roszczenia wynikające z umowy przedwstępnej nieruchomości skuteczne wobec każdego

Ujawnienie roszczenia wynikającego z umowy przedwstępnej absolutnie nie ogranicza wpraw właściciela nieruchomości w zakresie rozporządzania nią. Może on rzeczoną nieruchomość przekazać w darowiźnie, pozostawić w spadku lub sprzedać – ogólnie przenieść własność na inną osobę, jednak z ograniczeniem wynikającym z treści roszczenia.

Wpis roszczenia wynikającego z umowy przedwstępnej do księgi wieczystej zabezpiecza w istotny sposób interesy nabywcy. Jeśli nawet doszłoby do sytuacji, w której sprzedający przeniósłby własność na osoby trzecie, to nabywcy będącemu stroną umowy przedwstępnej przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń od aktualnego właściciela.

Pamiętać należy, że wszelkie roszczenia ujawnione w księdze wieczystej mają pierwszeństwo przed tymi roszczeniami, których nie ujawniono. W przypadku praw wpisanych pierwszeństwo przysługuje temu prawu, co do którego wniosek o wpisanie wcześniej zarejestrowano w sądzie.

Wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej nieruchomości jest możliwe

By zabezpieczyć także interes właściciela nieruchomości, a także by zapewnić bezpieczeństwo swobody rozporządzania majątkiem, ustawodawca wprowadził ograniczenia czasowe skuteczności wpisu dotyczącego roszczenia wynikającego z umowy przedwstępnej. Jeśli od daty wpisu roszczenia do księgi wieczystej minie rok, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, której dotyczy księga, ma prawo wystąpić z jednostronnym wnioskiem o wykreślenie roszczenia z księgi. Sytuacją uniemożliwiające złożenie takiego wniosku jest sytuacja, w której w tym samym czasie uprawniony złoży w sądzie wniosek o wpisanie do księgi prawa. W takiej sytuacji roszczenie wykreśla się dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia odmawiającego wpisanie praw. Jeśli uprawniony przed upływem roku od wpisu roszczenia występuje o przeniesienie własności, bieg terminu, po którym może nastąpić wykreślenie roszczenia, wstrzymany zostaje do momentu, w którym prawomocnie zakończone zostanie postępowanie.

Oświadczenie właściciela nieruchomości

Jak okazuje się w praktyce roczny termin, po którym można wystąpić o wykreślenie roszczenia z księgi wieczystej, jest terminem bardzo długim. W takiej sytuacji właścicielowi nieruchomości pozostaje spisanie przed notariuszem oświadczenia kupującego będącego stroną umowy przedwstępnej, o wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia wynikającego z umowy przedwstępnej, z księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczyła ta umowa. Jeśli wyrażenie takiej zgody przez kupującego wymaga spełnienia przez właściciela nieruchomości dodatkowych warunków, wówczas dokument potwierdzający oświadczenie pozostaje w depozycie u notariusza do czasu, gdy właściciel nie spełni tychże warunków. Po ich spełnieniu dokument oświadczenia zostaje przekazany właścicielowi nieruchomości i ma on prawo wystąpić z wnioskiem o wykreślenie roszczenia. Jeśli oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na wykreślenie roszczenia zostaje sporządzone za obopólną zgodą i nie podlega żadnym dodatkowym warunkom, notariusz odnotowuje je w akcie notarialnym, a w konsekwencji wykreśla z księgi wieczystej.

Jak podkreśla Rober Tomaszewski, Dyrektor Zarządzający SaveInvest Sp. z o.o.: „Ustawodawca konstruując prawo do wpisania roszczenia wynikającego z umowy przedwstępnej, zadbał w dużej mierze o interesy kupujących. Nie oznacza to jednak, iż pominął właścicieli oraz użytkowników nieruchomości, bowiem skonstruowane w taki sposób prawo zabezpiecza interesy obu stron i obu stronom gwarantuje dochodzenie swoich roszczeń wynikających z umowy przedwstępnej”.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top