Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Wszystko, co inwestor powinien wiedzieć o decyzji środowiskowej. Część druga

Bartosz Antos
17 października 2017
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości
Działki nad morzem

W poprzedniej części poradnika omówione zostały okoliczności, w jakich uzyskanie decyzji środowiskowej będzie obligatoryjne dla inwestorów oraz treść tej decyzji administracyjnej.

Niezbędne dokumenty

Pełną listę dokumentów, które są niezbędne przy ubieganiu się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dyktuje art. 74 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Najważniejszymi dokumentami, decydującymi o sprawnym przebiegu wydawania decyzji, w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – karta informacyjna przedsięwzięcia. Precyzyjne sporządzenie tych dokumentów może zadecydować o szybszym przebiegu całej procedury administracyjnej, przykładowo odpowiednio przygotowana karta informacyjna wyklucza obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się zarówno w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jak i postępowania w sprawie wydania innych decyzji administracyjnych mowa o m.in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – jeśli wymagają tego konkretne rodzaje podejmowanych przedsięwzięć.

Formalności administracyjne

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, które można zaklasyfikować do wspomnianych grup. Warto jednak pamiętać o kolejności uzyskiwania poszczególnych decyzji administracyjnych – podpowiada Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Co do zasady wydanie decyzji środowiskowej następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji pozwalającej na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego konkretnej części, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych czy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Jeśli przed wystąpieniem o wydanie wspomnianych dokumentów inwestor nie będzie dysponował decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, postępowanie zostanie zawieszone do czasu jej uzyskania. Co więcej, decyzja środowiskowa jest wiążąca dla organów przy wydawaniu innych decyzji – podkreśla Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl. Jednak, jeśli organ stwierdzi, że lokalizacja przedsięwzięcia kłóci się z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, odmówi zgody na jego realizację.

W kolejnej części poradnika wyjaśnione zostanie, co w praktyce rozumieć należy pod dyrektywą ustawodawcy, która głosi, że decyzja środowiskowa jest wiążąca dla organów przy wydawaniu innych decyzji administracyjnych. Czy na etapie postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę można podważyć decyzję środowiskową?

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe