Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Wszystko, co inwestor powinien wiedzieć o decyzji środowiskowej. Część trzecia

Bartosz Antos
18 października 2017
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości
Działki

W poprzedniej części poradnika omawiającego zagadnienia dotyczące decyzji środowiskowej poruszyliśmy kwestie związane z postępowaniem administracyjnym – formalności oraz dokumenty, których wymaga się od inwestora.

Decyzja środowiskowa jest wiążąca przy wydawaniu pozwolenia na budowę

Warto zatrzymać się na dłużej przy poruszonej w poprzedniej części poradnika kwestii, a mianowicie faktu, że decyzja środowiskowa jest wiążąca dla organów przy wydawaniu innych decyzji admiracyjnych. Co do zasady przed wydaniem pozwolenia na budowę organ przyjmujący wniosek powinien zweryfikować, pod katem zgodności z prawem, przyjętych w projekcie budowlanym rozwiązań. Oznacza to, że projekt musi być zgodny przykładowo z rozwiązaniami zaakceptowanymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wyjaśnia Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Naruszenie przepisów

Jeśli organ stwierdzi naruszenie przepisów może wezwać inwestora do usunięcia tych nieprawidłowości w ściśle określonym terminie. Jeśli po upływie wyznaczonego terminu inwestor nie doprowadzi do usunięcia wadliwych ustaleń zostanie wydana odmowna decyzja co do zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. Z kolei, gdy projekt będzie całkowicie zgodny z ustaleniami zawartymi w decyzji środowiskowej – nie można podważyć jego zapisów, zgodnie ze wspomnianą powyżej zasadą, która wiąże decyzje środowiskową z pozwoleniem na budowę. Oznacza to, iż decyzja środowiskowa ma charakter rozstrzygnięcia wstępnego wobec pozwolenia na budowę, determinuje jego treść oraz sprawia, że nie ma podstaw prawnych, by w toku postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę można było podważyć uzyskaną wcześniej decyzję środowiskową – informuje Bartosz Antos z portalu www.saveinvest.pl.

Orzecznictwo sądów

Stanowisko takie dominuje w orzecznictwach sądowych, które podkreślają niezwykle istotną funkcję, jaką w procesie inwestycyjnym pełni decyzja środowiskowa – dla przykładu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 19 kwietnia 2016 r., sygnatura akt: II SA/Łd 530/15. W przywołanej tu sprawie inwestor uzyskał decyzję administracyjną, która zatwierdziła przedłożony przez niego projekt budowlany, czyli otrzymał pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej wraz z innymi niezbędnymi do inwestycji obiektami. Odwołanie od tej decyzji, jakie złożył jeden z właścicieli sąsiedniej nieruchomości, nie dotyczyło jednak stricte pozwolenia na budowę, a właśnie ustaleń zawartych w decyzji środowiskowej, która stanowiła podstawę do jego wydania. W wyroku tym wyraźnie podkreślono, że decyzja środowiskowa wiąże organ wydający pozwolenie na budowę – jeśli następuje zgodność postanowień tej decyzji z dalszymi decyzjami organ nie może w żaden sposób jej podważyć.

Podobne stanowisko, które podkreśla kluczową rolę decyzji środowiskowej przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę, podzielono m.in. w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 grudnia 2012 r., II OSK 1483/11.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe