Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Za opóźnienie zapłaci urzędnik

Robert Tomaszewski
28 kwietnia 2014
Budowa
Opłata

Pozwolenie na budowę – 65 dni lub 500 zł kary za każdy dzień zwłoki

Uzyskanie pozwolenia na budowę to biurokratyczna droga przez mękę. Czasami jego zdobycie graniczy z cudem. Starostwo ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. Jednak w praktyce termin ten bardzo często się przeciąga. Od teraz nie bez konsekwencji, gdyż za każdy dzień zwłoki w wydaniu dokumentu, urzędnik zapłaci grzywnę.

Wiosna to czas, gdy wielu przyszłych inwestorów budzi się z letargu i zdaje sobie sprawę z tego, że by budować, musi posiadać pozwolenie na budowę. Zebranie dokumentów, które pozwolą staroście na wydanie takiego pozwolenia, to czasochłonne i długotrwałe przedsięwzięcie. Jednak nawet, gdy inwestor zgromadzi całą dokumentację, nie otrzyma pozwolenia na budowę „od ręki”. Musi poczekać. A może to trwać nawet 65 dni.

Albo 65 dni, albo kara

65 dni – tyle ma urzędnik na wydanie pozwolenia na budowę. Nie ma możliwości wydłużenia tego terminu. Urzędy nie mogą tłumaczyć się większą ilością wniosków czy brakiem czasu. Jedynym przypadkiem, gdy termin 65 dni nie obowiązuje jest sytuacja, w której pozwolenie na budowę ma dotyczyć inwestycji planowanej na terenie obszaru Natura 2000 lub inwestycji wymagającej poddania ocenie jej wpływu na środowisko. Wyznaczony termin na wydanie pozwolenia na budowę musi być bezwzględnie zachowany. Jeśli decyzji o pozwoleniu na budowę nie będzie w terminie 65 dni, wyższy od wydającego decyzję organ (najczęściej wojewoda lub główny inspektor nadzoru budowlanego), nakłada na starostę karę pieniężną. Kara ta to 500 zł, za każdy dzień zwłoki. Nałożona kara zasila budżet państwa.

Jeśli starosta nie zgadza się z nałożoną karą, ma oczywiście prawo do odwołania się od niej. Zażalenie na karę nałożoną przez wojewodę składa się do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jeśli karę nałożył GINB składa się wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Termin na złożenie zażalenia lub wniosku to 14 dni.

We wniosku organ wydający pozwolenie na budowę musi wskazać bezzasadność nałożenia kary. Najczęściej bezzasadność taka wynika z faktu, iż postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, np. budowę domu zawieszono ze względu na niekompletność wniosku złożonego przez inwestora. Inwestor oczekuje wydania decyzji w terminie 65 dni, jednak rację ma organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę, a kara byłaby niesłuszna. Bowiem według prawa, do terminu 65 dni nie wlicza się terminów przewidzianych na dokonanie odpowiedniej czynności, opóźnień spowodowanych z winy strony, opóźnień wynikających z przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję, a także okresów zawieszenia postępowania. A w sytuacji, w której organ wydający decyzję wzywa inwestora do uzupełnienia braków formalnych, postępowanie zostaje zawieszone. Zaś czas na wydanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę wydłuża się o czas do uzupełniania braków formalnych.

Budowa domu – coraz więcej wniosków

Coraz większa ilość wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę (np. budowę domu) niewątpliwie świadczy o ty, iż Polacy coraz chętniej inwestują w grunty i nieruchomości. Pozwolenie na budowę jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia jakichkolwiek prac związanych z budową. Robert Tomaszewski z SaveInvest Sp. z o.o. radzi, by o takie pozwolenie zadbać odpowiednio wcześniej. Jako najodpowiedniejszy termin wskazuje jesień. Wniosek składany jesienią z pewnością zostanie rozpatrzony do wiosny. Nawet jeśli przepisowe 65 dni ulegnie wydłużeniu. Występując o pozwolenie na budowę jesienią mamy pewność, że wczesną wiosną będziemy mogli ruszyć z pracami.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe