Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Zakup działki przez cudzoziemca – o czym należy pamiętać?

Robert Tomaszewski
16 kwietnia 2018
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości
Plan zagospodarowania przestrzennego
Warunki zabudowy
Działki

Kiedy kupno działki przez cudzoziemców wymaga uzyskania zezwolenia? Jakich formalności należy dopełnić?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców każde nabycie ziemi przez osobę posiadającą inne obywatelstwo niż polskie, wymagać będzie uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, jeżeli sprzeciwu nie wniesienie minister obrony narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie dodatkowo także minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Zakup działki przez obcokrajowca

Zgodnie z zawartą w art. 1 ust. 2 pkt 1 1 ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców definicją, cudzoziemcem jest osoba fizyczna, nieposiadająca polskiego obywatelstwa – mówi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Zezwolenie, o którym mowa powyżej wydawane jest na wniosek cudzoziemca, gdy nabycie przez niego nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego oraz nie sprzeciwiają się temu względu polityki społecznej i zdrowia. Co więcej, cudzoziemiec będzie zobowiązany do wykazania, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską – przykładowo posiadanie polskiego pochodzenia.

Z kolei poprzez nabycie nieruchomości rozumieć należy nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego na podstawie każdego zdarzenia prawnego – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

W zezwoleniu minister, o którym mowa w ustawie, ma uprawnienia, by określić dla cudzoziemca chcącego nabyć grunt, specjalne warunki, po spełnieniu których transakcja będzie możliwa do przeprowadzenia. Co szczególnie istotne, bez przedstawienia uzyskanego zezwolenia ministra, nawet w przypadku spełnienia wytyczonych tam warunków i udokumentowania ich spełnienia, podmiot nie będzie miał prawa do dokonywania czynności prawnych z zakresu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Nieważność transakcji

Niespełnienie wszystkich dyktowanych ustawą warunków skutkować będzie oczywiście stwierdzeniem nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca. Ponadto, istnieje możliwość stwierdzenia nieważności takiej transakcji przez sąd, jeśli takie żądanie wpłynęło od właściwego ze względu położenia nieruchomości wójta, starosty, marszałka województwa, wojewody, ministra do spraw wewnętrznych.

Przepisów omawianej tu ustawy nie stosuje się w sytuacji, gdy do nabycia nieruchomości dochodzi na skutek dziedziczenia lub zapisów windykacyjnych dokonanych przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Rodzaj nabywanej nieruchomości nie odgrywa tu żadnego znaczenia. Co więcej, zezwolenie nie będzie wymagane jeśli: podmiot nabywający jest w dniu nabycia uprawniony do dziedziczenia ustawowego, a osoba zbywająca nieruchomość jest jej właścicielem co najmniej 5 lat, nieruchomość nie jest zlokalizowana w strefie nadgranicznej i nie jest to grunt o charakterze rolnym o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Tereny przed i po

Wybierz inwestycję:

Chłopy k. Mielna
Gąski I
Gąski II
Mielenko I
Mielenko II
Smołdzino
Mielno Molo
Enklawa Dziwnówek

PRZED:
Działka inwestycyjna

59 zł / m2

53 zł / m2

53 zł / m2

65 zł / m2

39 zł / m2

30 zł / m2

430 zł / m2

375 zł / m2

PO:
Działka budowlana z infrastrukturą

233 zł / m2

355 zł / m2

345 zł / m2

300 zł / m2

185 zł / m2

199 zł / m2

1679 zł / m2

794 zł / m2

Co zrobiliśmy:

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy sieć wodociągową do działek

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Uzyskaliśmy decyzję o warunkach zabudowy

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Utwardziliśmy drogę

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Utwardziliśmy drogę

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Wydzieliliśmy wszystkie działki

 • Przekształciliśmy wszystkie działki na budowlane

 • Uzyskaliśmy pozwolenia na budowę

 • Podłączyliśmy działki do sieci gazowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci wodociągowej

 • Podłączyliśmy działki do sieci energetycznej

przeciągnij

Zobacz, ile zarobili nasi klienci:

Inwestycja

czas inwestycji w miesiącach

zysk w skali roku

Całkowity zysk z inwestycji

Enklawa Dziwnówek

46 miesięcy

24,42%

131,06%

Mielno Marina

59 miesięcy

20,07%

145,75%

Gąski

186 miesięcy

13,59%

620,34%

Koniusza

72 miesiące

12,41%

101,74%

Jaworek

37 miesięcy

19,32%

72,41%

Gąski I

105 miesięcy

11,47%

158,63%

Mielenko II

34 miesiące

57,80%

264,15%

Osada Jaworek sektor C

49 miesięcy

32,89%

219,39%

Smołdzino

53 miesiące

20,73%

129,83%

Mielenko II

55 miesięcy

6,93%

35,93%

Mielno Marina

41 miesięcy

36,93%

192,63%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,25%

315,74%

Jaworek Sektor C

54 miesiące

37,35%

317,08%

Kameralne Kładno

50 miesiące

22,02%

129,15%

Gąski I 650

142 miesiące

12,02%

283,25%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

61 miesięcy

21,44%

168,46%

Smołdzino

60 miesięcy

15,60%

106,44%

Mielenko

75 miesięcy

13,00%

114,71%

Mielenko II

53 miesiące

10,51%

55,47%

Mielno Molo

24 miesiące

24,68%

55,46%

Gąski II 950

59 miesięcy

10,29%

61,87%

Mielenko

72 miesiące

10,17%

78,82%

Mielenko

64 miesiące

8,25%

52,62%

Mielenko

64 miesiące

8,28%

52,88%

Chłopy

57 miesięcy

7,68%

42,11%

Chłopy

57 miesięcy

9,12%

51,38%

Wytowno

75 miesięcy

7,81%

60,04%

Gąski I 650

39 miesięcy

10,46%

38,18%

Wytowno

74 miesiące

8,22%

62,79%

Chłopy

55 miesięcy

5,41%

27,34%

Smołdzino

53 miesiące

16,11%

93,45%

Mielenko II

33 miesiące

10,06%

30,17%

Gąski I 650

29 miesięcy

7,44%

18,93%

Chłopy

43 miesiące

6,60%

25,74%

Pokaż więcej

Przesuń, żeby zobaczyć wszystkie kolumny

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe