PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Zakup działki przez cudzoziemca – o czym należy pamiętać?

Robert Tomaszewski
16 kwietnia 2018
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości
Plan zagospodarowania przestrzennego
Warunki zabudowy
Działki

Kiedy kupno działki przez cudzoziemców wymaga uzyskania zezwolenia? Jakich formalności należy dopełnić?

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców każde nabycie ziemi przez osobę posiadającą inne obywatelstwo niż polskie, wymagać będzie uzyskania zezwolenia wydanego w drodze decyzji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, jeżeli sprzeciwu nie wniesienie minister obrony narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie dodatkowo także minister właściwy do spraw rozwoju wsi.

Zakup działki przez obcokrajowca

Zgodnie z zawartą w art. 1 ust. 2 pkt 1 1 ustawy o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców definicją, cudzoziemcem jest osoba fizyczna, nieposiadająca polskiego obywatelstwa – mówi Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Zezwolenie, o którym mowa powyżej wydawane jest na wniosek cudzoziemca, gdy nabycie przez niego nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego oraz nie sprzeciwiają się temu względu polityki społecznej i zdrowia. Co więcej, cudzoziemiec będzie zobowiązany do wykazania, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską – przykładowo posiadanie polskiego pochodzenia.

Z kolei poprzez nabycie nieruchomości rozumieć należy nabycie prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego na podstawie każdego zdarzenia prawnego – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

W zezwoleniu minister, o którym mowa w ustawie, ma uprawnienia, by określić dla cudzoziemca chcącego nabyć grunt, specjalne warunki, po spełnieniu których transakcja będzie możliwa do przeprowadzenia. Co szczególnie istotne, bez przedstawienia uzyskanego zezwolenia ministra, nawet w przypadku spełnienia wytyczonych tam warunków i udokumentowania ich spełnienia, podmiot nie będzie miał prawa do dokonywania czynności prawnych z zakresu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

Nieważność transakcji

Niespełnienie wszystkich dyktowanych ustawą warunków skutkować będzie oczywiście stwierdzeniem nieważności nabycia nieruchomości przez cudzoziemca. Ponadto, istnieje możliwość stwierdzenia nieważności takiej transakcji przez sąd, jeśli takie żądanie wpłynęło od właściwego ze względu położenia nieruchomości wójta, starosty, marszałka województwa, wojewody, ministra do spraw wewnętrznych.

Przepisów omawianej tu ustawy nie stosuje się w sytuacji, gdy do nabycia nieruchomości dochodzi na skutek dziedziczenia lub zapisów windykacyjnych dokonanych przez osoby uprawnione do dziedziczenia ustawowego – podkreśla Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Rodzaj nabywanej nieruchomości nie odgrywa tu żadnego znaczenia. Co więcej, zezwolenie nie będzie wymagane jeśli: podmiot nabywający jest w dniu nabycia uprawniony do dziedziczenia ustawowego, a osoba zbywająca nieruchomość jest jej właścicielem co najmniej 5 lat, nieruchomość nie jest zlokalizowana w strefie nadgranicznej i nie jest to grunt o charakterze rolnym o powierzchni przekraczającej 1 ha.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top