Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Zakup lub sprzedaż nieruchomości przez pełnomocnika – czy to możliwe?

Bartosz Antos
26 stycznia 2022
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości
Nieruchomości

Zakup lub sprzedaż nieruchomości to czasochłonne przedsięwzięcie. Najczęściej wymaga odbycia co najmniej kilku spotkań ze swoim kontrahentem oraz przeprowadzenia skutecznych negocjacji. Osoby zabiegane lub przebywające na co dzień w innym mieście lub za granicą, nie mogą sobie na to pozwolić. Na szczęście z pomocą przychodzą usługi profesjonalnego pełnomocnika. Jak kupić lub sprzedać nieruchomość przez pełnomocnika? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Kim jest pełnomocnik?

Pełnomocnictwo to instytucja prawa zdefiniowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z tymi przepisami oznacza umocowanie do działania w cudzym imieniu, opierające się na oświadczeniu reprezentowanego. Istnieje pełnomocnictwo ogólne, upoważniające do dokonywania w imieniu swojego mandanta wszelkich czynności zwykłego zarządu, a także pełnomocnictwo szczególne, określające rodzaj podejmowanej przez pełnomocnika czynności. Regułą jest, że jeżeli do dokonania danej czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo ogólne dla swojej skuteczności powinno być natomiast zawsze udzielane w formie pisemnej. Takie pełnomocnictwo można też w każdej chwili odwołać, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Umocowanie wygasa również wraz ze śmiercią mandanta.

Pełnomocnictwo do sprzedaży lub nieruchomości

Nie ma zatem żadnych ograniczeń w zakresie możliwości umocowania określonej osoby do działania w imieniu sprzedawcy lub kupującego w procesie sprzedaży lub zakupu nieruchomości. Pełnomocnik zgodnie z obowiązującymi przepisami może być nawet osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych. W danej sprawie może działać nawet jednocześnie kilku pełnomocników. Zakres ich umocowania sprawia, że będą musieli działać tylko łącznie. Jeżeli zatem sprzedawca lub kupujący nie może stawić się osobiście na podpisaniu umowy lub spotkaniu dotyczącym prowadzonych negocjacji, ma możliwość ustanowienia pełnomocnika. Przy czym pełnomocnik nie musi być specjalistą w danej dziedzinie. Oczywiście w procesie sprzedaży na pewno świetnie poradzi sobie pośrednik w sprzedaży nieruchomości, radca prawny lub adwokat. Nie ma jednak takiego, formalnego wymogu. Pełnomocnictwo do sprzedaży lub zakupu nieruchomości powinno natomiast zostać udzielone w formie aktu notarialnego.

Udzielenie pełnomocnictwa podczas pobytu za granicą

Co ważne pełnomocnictwa można udzielić nawet podczas pobytu za granicą. Nadal konieczne jest jednak zachowanie formy notarialnej takiego pełnomocnictwa. Mocodawca musi zatem pójść do zagranicznego notariusza i dokonać odpowiedniej czynności. Następnie natomiast zalegalizować ten dokument w Polsce poprzez nadanie mu klauzuli apostille. Tej czynności dokonuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wcześniej jednak należy poświadczyć ten dokument we właściwym miejscowo sądzie okręgowym w Polsce. Istnieje zatem szereg niedogodności związanych z udzielaniem pełnomocnictwa podczas pobytu za granicą. Co do zasady jednak cały proces jest mniej czasochłonny i tańszy niż podróż do Polski tylko w celu podpisania pełnomocnictwa przed polskim notariuszem.

Co powinno zawierać pełnomocnictwo?

Dokument pełnomocnictwa powinien zawierać szereg danych. W szczególności konieczne jest wskazanie miejsca i daty jego udzielenia. Jednocześnie należy określić rodzaj pełnomocnictwa, dane mocodawcy, w tym imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego oraz adres, a także dane pełnomocnika, w tym przynajmniej jego imię, nazwisko oraz numer dokumentu, którym będzie się posługiwał. Najistotniejszym elementem jest jednak złożenie podpisu mocodawcy pod tym dokumentem – wymienia Bartosz Antos.

Bartosz Antos

Dyrektor ds. nieruchomości

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.
  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!
   * Pole obowiązkowe