PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Czym powinna zajmować się rada gminy? Część pierwsza

Robert Tomaszewski
18 stycznia 2016
Nieruchomości
Działki

Ilu radnych powinno wejść w skład rady gminy? Jaki zakres obejmują właściwości rady gminy, czyli czym w praktyce powinna zajmować się rada gminy?

Podstawy prawne

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organami gminy są kolejno rada gminy oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta). Rada gminy to organ stanowiący i kontrolny. Z kolei wójt to organ wykonawczy, który ma za zadanie zarówno reprezentowanie gminy „na zewnątrz”, jak i kierowanie bieżącymi sprawami.

Jeśli siedziba rady gminy znajduje się w mieście usytuowanym w obszarze granic administracyjnych tejże gminy, to rada nosi zwyczajowo nazwę rady miejskiej. Według art. 22 ustawy o samorządzie gminnym organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy, który, co do zasady, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Sam statut gminy nie może zawierać przesłanek, które w jakimkolwiek stopniu miałyby być sprzeczne z dyrektywami ustawy o samorządzie gminnym. Status jest przepisem niekadencyjnym.

Skład rady gminy

Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia jej wyboru. Za ustawowy skład rady gminy należy rozumieć jej aktualny skład wraz z uwzględnieniem radnych, którzy wybrani zostali w wyborach uzupełniających oraz takich radnych, w sprawach których sąd stwierdził nieważność uchwał, na podstawie których orzeczono o wygaśnięciu ich mandatów.

W skład rady wchodzą radni w liczbie: piętnastu radnych w gminach do 20 000 mieszkańców, dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców, dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców. Ponadto dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców. A to przy zastrzeżeniu, że łączna liczba radnych nie może przekroczyć czterdziestu pięciu.

Czym zajmuje się komisja rewizyjna?

Rada gminy powołuje komisję rewizyjną w celu przeprowadzenia kontroli działalności wójta, gminnych jednostek oraz jednostek pomocniczych gminy. Utworzenie komisji rewizyjnej, w skład której muszą wejść przedstawiciele wszystkich klubów, jest obligatoryjne.

Komisja rewizyjna w pierwszej kolejności opiniuje wykonanie budżetu gminy. Występuje także z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.

Działki

Komisja rewizyjna wykonuje także inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Przy zastrzeżeniu, że otrzymany przez nią zakres uprawnień w żaden sposób nie naruszy uprawnień kontrolnych, jakie przysługują innym komisjom powołanym przez radę gminy. Mowa tu o takich komisjach, które powołane zostały przez radę na podstawie art. 21 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z zawartymi tam przesłankami rada ma prawo do powołania innych, stałych lub doraźnych, komisji do określonych zadań. Rada musi jednak bardzo precyzyjnie określić zarówno sam przedmiot działania takich komisji, jak również ich skład osobowy. Co ważne, w posiedzeniach takich komisji, mogą uczestniczyć również inni radni, czyli tacy, którzy nie są ich członkami. Wśród ich uprawnień jest prawo do zabrania głosu w prowadzonej dyskusji oraz składania wniosków. Nie mogą oni jednak brać udziału w samym głosowaniu – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej także określa statut gminy.

Dlaczego działalność organów gminy musi mieć jawny charakter?

Zgodnie z wytycznymi art. 11b ustawy o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać tylko i wyłącznie z przesłanek zawartych w ustawach odrębnych. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji. A także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy. Warto jednak mieć na uwadze, że statut nie może jednak wyłączać zasady jawności działania gminy w rozumieniu przykładowo ograniczania możliwości dostępu do jakiegoś dokumentu. Mieszkaniec gminy lub inwestor, któremu odmówiono dostępu do dokumentu może skierować sprawę nawet na drogę sądową. Motywując swoją skargę wyłączeniem zasadą jawności działania gminy.

W kolejnych częściach artykułów: czym zajmuje się przewodniczący, a czym wiceprzewodniczący rady gminy. A także jakie sprawy przynależą do właściwości rady gminy?

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top