PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Kiedy nie jest wymagana zgoda KOWR na nabycie nieruchomości rolnej?

Robert Tomaszewski
22 lutego 2022
Inwestycje w nieruchomości
Nieruchomości
Działki rolne

Grunty rolne cieszą się w Polsce szczególną ochroną, ale i coraz większym zainteresowaniem. Zakup działki rolnej i przekształcenie na działkę budowlaną może być znakomitą inwestycją. Aby nie dochodziło do masowego dzielenia gruntów, przekształcania i sprzedaży kupno działki rolnej przez nierolnika wiąże się z koniecznością uzyskania zgody Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W tym zakresie istnieją jednak pewne wyjątki. O nich opowiada Robert Tomaszewski – Prezes Zarządu w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl.

Grunty bez ograniczeń tylko dla rolnika indywidualnego

Zasadą jest, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny. Nim jest natomiast osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. Jednocześnie, aby spełniać ustawowe wymogi bycia rolnikiem indywidualnym, konieczne jest posiadanie kwalifikacji rolniczych oraz co najmniej 5-letni staż zamieszkania w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. To gospodarstwo rolne rzecz jasna rolnik indywidualny musi prowadzić osobiście. Wszystkich innych podmiotów, w tym nawet osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, ale zrzeszające się w formie spółki z o.o. albo komandytowej, nie uznaje się za rolników indywidualnych i muszą uzyskać zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Zakup działki rolnej bez zgody KOWR

Na szczęście w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego przewidziano pewne wyjątki – przedmiotowe i podmiotowe. Te pierwsze dotyczą nabywania:

1) Nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha – Tę przesłankę najczęściej wykorzystują inwestorzy. Dzisiaj przepisy w tym zakresie są bardzo liberalne, bo jeszcze do niedawna limit wynosił zaledwie 0,3 ha.

2) Nieruchomości rolnych przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego w całości na cele inne niż rolne – Aczkolwiek trzeba przyznać, że ta sytuacja należy do rzadkości, bo najczęściej grunty rolne leżą poza obszarem miast i objęte co najwyżej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Grunty rolne

3) Gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha, które w dniu 30 kwietnia 2016 r. zajęte były pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzyły zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

4) Nieruchomości rolnych, które w dniu 30 kwietnia 2016 r. w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczone są (w całości) na cele inne niż rolne (w tym chociażby budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe, przemysłowe) – O ile oczywiście taka decyzja nie została później zmieniona, uchylona, a także nie stała się bezprzedmiotowa lub nie wygasła.

Pozostałe przypadki

Inne przypadki, zakupu nieruchomości bez zgody KOWR, dotyczą zakupu:

5) Nieruchomości rolnych będących drogami wewnętrznymi.

6) Nieruchomości rolnych wchodzących w skład tak zwanego Zasobu Własności Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

7) Nieruchomości rolnych sprzedanych na podstawie art. 42 ust. 1 lub 6 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

8) Nieruchomości rolnych, w których grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości.

9) Nieruchomości rolnych: w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego, na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego, w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego, na podstawie art. 118 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na podstawie art. 125 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego, w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku, w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego, położonych na obszarze górniczym lub terenie górniczym w rozumieniu ustawy– Prawo geologiczne i górnicze.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top