Zarządzaj plikami cookies
PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Znaczenie ustawy o rewitalizacji dla inwestorów i mieszkańców. Część pierwsza

Robert Tomaszewski
12 stycznia 2017
Inwestycje w nieruchomości
Działki

Jakie zmiany wprowadza ustawa o rewitalizacji? Z czym wiąże się jej wejście w życie z perspektywy inwestorów oraz jakie konsekwencje będzie mieć ona dla mieszkańców terenów objętych gminnym programem rewitalizacji?

Kogo dotyczy nowa ustawa?

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. reguluje kwestie związane z rewitalizacją – jej zasady, tryb przygotowywania oraz przeprowadzania. Nowe prawo przeciwdziała nadużyciom ze strony gmin, które niezmiernie często posługiwały się tym pojęciem w celu uzyskania środków unijnych na przeprowadzenie prac i remontów, które w praktyce nie miały na celu faktycznej rewitalizacji okolicy. Aby ujednolicić problematyczną i do tej pory niejednoznaczną kwestię, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowej definicji rewitalizacji, zgodnie z którą jest to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Wspomniani w ustawie interesariusze rewitalizacji to przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się w obrębie takiego obszaru, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego. Co więcej, za interesariuszy uznawane są także podmioty prowadzące lub zamierzające w przyszłości prowadzić na obszarze gminy jakąś formę działalności gospodarczej lub społecznej (w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne), jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz organy władzy publicznej.

Cele rewitalizacji

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. Jednak realizacja zadań w zakresie rewitalizacji ma charakter fakultatywny. Oznacza to, że władze mogą korzystać z nowych narzędzi, jakie powierzył im ustawodawca, nie są jednak do tego zobowiązane. Co więcej, rewitalizacja nie została wprowadzona do katalogu celów publicznych, który zawarty jest w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Głównym zadaniem rewitalizacji jest poprawa wizerunku miast oraz, co niezwykle istotne, stanu technicznego budynków i mówiąc ogólnie jakości życia mieszkańców. Obejmuje zatem zarówno remonty i prace mające na celu modernizację danych obiektów budowlanych, jak i różne działania społeczne – przykładowo budowę ścieżek rowerowych czy parków. Co więcej, rewitalizacja dążyć powinna także do stworzenia nowych miejsc pracy czy przyczynić się do zagospodarowania terenów zniszczonych lub opuszczonych – przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl.

Obszar zdegradowany

Podstawę dla rewitalizacji stanowić będą, podobnie jak było to przed wejściem w życie nowej ustawy, gminne programy. Jeszcze przed jego opracowaniem i podjęciem gminy zobowiązane są do wyznaczenia (w drodze uchwały) dwóch kategorii obszarów, jakie znajdują się w jej granicach administracyjnych. Mowa o obszarze zdegradowanym oraz o obszarze rewitalizacji.

Pierwszy z tych obszarów, czyli obszar zdegradowany, to teren znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – w szczególności bezrobocia, ubóstwa, wysokiego poziomu przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Co więcej, przesłankę do zakwalifikowania danego obszaru do opisywanej tu kategorii stanowić może także konsekwencja negatywnych zjawisk gospodarczych, takich jak niski stopień przedsiębiorczości czy słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw. Za obszar zdegradowany uznany zostanie także teren, w obrębie którego doszło do przekroczenia standardów jakości środowiska, na którym odkryto obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska. Kolejnym czynnikiem jest wymiar przestrzenno-funkcjonalny danego obszaru. Jeśli gmina uzna, że jest on niewystarczająco wyposażony w infrastrukturę techniczną i społeczną, lub też, że jest ona w złym stanie technicznym, albo stwierdzona zostanie nieadekwatna do potrzeb jakość terenów publicznych lub technicznych – w szczególności stan techniczny obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym – dany obszar uznany zostanie w świetle nowego prawa za obszar zdegradowany.

W kolejnej części artykułu: kiedy dany obszar uznany może zostać przez gminę za obszar rewitalizacji oraz formalności przy uchwalaniu gminnych programów rewitalizacji.

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Śpiew ptaków o poranku, śniadanie na werandzie, zapach żywicy… Kto nie marzy o takiej sielance? Niektórzy nie pozostają w świecie marzeń. Sprawnie i pewnie zamieniają swoje pragnienia w rzeczywistość. Zanim jednak poniesie Cię ułańska fantazja w zagospodarowaniu leśnej działki nad morzem i projektowaniu swojego wymarzonego domu, sprawdź obowiązujące przepisy. W tym zakresie obowiązują bowiem pewne […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top