Zarządzaj plikami cookies
Wróc do bloga

Narada koordynacyjna – najważniejsze informacje dla inwestorów. Poradnik część druga

Robert Tomaszewski
28 stycznia 2018
Nieruchomości
Działki

W poprzedniej części poradnika wyjaśnione zostało dla jakich terenów obowiązkowe będzie przeprowadzenie ustaleń w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w formie narady koordynacyjnej. Omówione zostały także dokumenty niezbędne do jej przeprowadzenia.

Procedury dotyczące przebiegu narady koordynacyjnej

Po otrzymaniu wszystkich wymienionych w poprzedniej części poradnika dokumentów starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia wnioskodawców, podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na obszarze właściwości, na których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku usytuowania części projektowanej sieci na tych terenach. Warto mieć też na uwadze, że termin narady koordynacyjnej powinien zostać wyznaczony przez starostę na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta (wspomnianego w poprzedniej części poradnika) planu sytuacyjnego – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Z narady koordynacyjnej sporządzany jest odpowiedni protokół.

Opłaty

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej. Wysokość tej opłaty ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – pod uwagę brane są m.in. takie czynniki jak ilość danego rodzaju sieci i przyłączy, które stanowią przedmiot narady koordynacyjnej.

Narada koordynacyjna odbywa się pod przewodnictwem starosty lub upoważnionej przez niego osoby. Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie wymagają, by osoba, która wyznaczona została przez starostę posiadała stosowne kwalifikacje. Starosta posiada także uprawnienia, by wyznaczyć termin dodatkowej narady koordynacyjnej, nie później jednak niż 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej przeprowadzenie.

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej

Warto mieć także na uwadze, że nieobecność którejś z osób zawiadomionych o przeprowadzeniu w danym terminie narady koordynacyjnej nie wpływa bezpośrednio na jej przebieg. Zgodnie bowiem z art. 28ba. ust. 1 – Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Przyjmuje się bowiem, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym. Jeśli natomiast w ramach narady koordynacyjnej uzgodnione zostaną przez jej uczestników zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym, to starosta, w nieprzekraczanym terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia narady, ma obowiązek zawiadomić osobę nieobecną o nowych ustaleniach. Osoba zawiadomiona o zmianach ma następnie 7 dni, licząc od dnia doręczenia jej zawiadomienia, na zgłoszenie zastrzeżeń, które mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia odrębnej narady – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Zostanie ona przeprowadzona w sytuacji złożenia wniosku o jej przeprowadzenie, jednak w takich okolicznościach nie ma obowiązku uiszczania dodatkowej opłaty. Starosta, podobnie jak w sytuacji przedstawionej powyżej, znów ustala sposób, termin i miejsce przeprowadzenie narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia odpowiednie pomioty, ty razem dołącza także treść zgłoszonych zastrzeżeń.

W kolejnej części poradnika: jakie elementy zawierać będzie protokół sporządzony z narady koordynacyjnej? Jaką rolę pełni adnotacja na dokumentacji projektowej, czyli co dalej z wynikami narady koordynacyjnej?

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Zainteresował Cię nasz artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera. W zamian zyskasz dostęp do najnowszych informacji o inwestycjach, informacji o zmianach w prawie oraz regularnych artykułów branżowych.

Gwarantujemy wysoką jakość treści, a jeśli zdecydujesz się wypisać, wystarczy jedno Twoje kliknięcie.  * Pole obowiązkowe

  Skontaktuj się z nami

  Zadzwoń: +48 888 800 800
  lub napisz wiadomość - rozpocznijmy współpracę!   * Pole obowiązkowe