PRZEJDŹ DO SAVEINVEST.PL

Narada koordynacyjna – najważniejsze informacje dla inwestorów. Poradnik część druga

Robert Tomaszewski
28 stycznia 2018
Nieruchomości
Działki

W poprzedniej części poradnika wyjaśnione zostało dla jakich terenów obowiązkowe będzie przeprowadzenie ustaleń w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w formie narady koordynacyjnej. Omówione zostały także dokumenty niezbędne do jej przeprowadzenia.

Procedury dotyczące przebiegu narady koordynacyjnej

Po otrzymaniu wszystkich wymienionych w poprzedniej części poradnika dokumentów starosta wyznacza sposób, termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia wnioskodawców, podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, wójtów (burmistrzów i prezydentów miast) na obszarze właściwości, na których mają być sytuowane projektowane sieci uzbrojenia terenu oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku usytuowania części projektowanej sieci na tych terenach. Warto mieć też na uwadze, że termin narady koordynacyjnej powinien zostać wyznaczony przez starostę na dzień przypadający nie później niż po upływie 14 dni od dnia otrzymania od inwestora lub projektanta (wspomnianego w poprzedniej części poradnika) planu sytuacyjnego – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Z narady koordynacyjnej sporządzany jest odpowiedni protokół.

Opłaty

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za skoordynowanie sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej. Wysokość tej opłaty ustalana jest na podstawie załącznika do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – pod uwagę brane są m.in. takie czynniki jak ilość danego rodzaju sieci i przyłączy, które stanowią przedmiot narady koordynacyjnej.

Narada koordynacyjna odbywa się pod przewodnictwem starosty lub upoważnionej przez niego osoby. Przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie wymagają, by osoba, która wyznaczona została przez starostę posiadała stosowne kwalifikacje. Starosta posiada także uprawnienia, by wyznaczyć termin dodatkowej narady koordynacyjnej, nie później jednak niż 14 dni od dnia wystąpienia wnioskodawcy o jej przeprowadzenie.

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej

Warto mieć także na uwadze, że nieobecność którejś z osób zawiadomionych o przeprowadzeniu w danym terminie narady koordynacyjnej nie wpływa bezpośrednio na jej przebieg. Zgodnie bowiem z art. 28ba. ust. 1 – Prawo geodezyjne i kartograficzne nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Przyjmuje się bowiem, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym. Jeśli natomiast w ramach narady koordynacyjnej uzgodnione zostaną przez jej uczestników zmiany w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym, to starosta, w nieprzekraczanym terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia narady, ma obowiązek zawiadomić osobę nieobecną o nowych ustaleniach. Osoba zawiadomiona o zmianach ma następnie 7 dni, licząc od dnia doręczenia jej zawiadomienia, na zgłoszenie zastrzeżeń, które mogą stanowić podstawę do przeprowadzenia odrębnej narady – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.saveinvest.pl. Zostanie ona przeprowadzona w sytuacji złożenia wniosku o jej przeprowadzenie, jednak w takich okolicznościach nie ma obowiązku uiszczania dodatkowej opłaty. Starosta, podobnie jak w sytuacji przedstawionej powyżej, znów ustala sposób, termin i miejsce przeprowadzenie narady koordynacyjnej, o czym zawiadamia odpowiednie pomioty, ty razem dołącza także treść zgłoszonych zastrzeżeń.

W kolejnej części poradnika: jakie elementy zawierać będzie protokół sporządzony z narady koordynacyjnej? Jaką rolę pełni adnotacja na dokumentacji projektowej, czyli co dalej z wynikami narady koordynacyjnej?

Robert Tomaszewski

Prezes Zarządu

Podobał Ci się artykuł?

Bądź na bieżąco i zapisz się do newslettera
  Zaznacz zgody po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zawierającym zasady i cele przetwarzania danych przez Saveinvest S.A:

  * Pole obowiązkowe

  zdjęcie
  ekspert-ico

  Przeczytaj także

  Budowa
  Drzewa

  Kiedy i jak blisko lasu można wybudować dom?

  Działka budowlana w pobliżu lasu to spełnienie marzeń wielu osób. Działka zlokalizowana w takim miejscu gwarantuje ciszę, spokój i dodatkowe atrakcje. Budowa domu jednorodzinnego w pobliżu lasu możliwa jest jednak tylko pod pewnymi warunkami. Kiedy? Na to pytanie odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Czym […]

  Bartłomiej Kuzniar
  Inwestycje w nieruchomości
  Nieruchomości

  Kupujemy działki rolne – jakie dokumenty będą nam potrzebne?

  Nabycie działki rolnej wraz z kolejnymi zmianami obowiązujących w tym zakresie przepisów jest w zasadzie coraz prostsze. Stopniowo dochodzi do otwarcia rynku nieruchomości rolnych na podmioty niebędące rolnikami. To dobra informacja dla inwestorów, którzy mają różne pomysły na wykorzystanie tych gruntów. Wciąż jednak trzeba pamiętać o tym, że istnieją pewne konieczne do przebrnięcia formalności. Należy […]

  Bartosz Antos
  Podatki

  Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o dokumentacji podatkowej cen transferowych

  W jakich okolicznościach podatnicy zobowiązani będą do przedłożenia dokumentacji cen transferowych? Z czym wiąże się sankcyjna stawka podatku? Jaką dokumentację potwierdzająca cenę transferową organy podatkowe uznają za odpowiednią? Czym są ceny transferowe Ceny, po których dane przedsiębiorstwo przekazuje towary oraz dobra niematerialne, bądź świadczy usługi podmiotom powiązanym kapitałowo, osobowo lub rodzinnie nazywa się cenami transferowymi. […]

  Bartosz Antos
  Budowa

  Ułatwienia i kłopoty z rejestrem pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Czym jest rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń? Jakie ułatwienia związane z procedurą budowlaną wprowadziło jego uruchomienie? Gdzie dla inwestorów i gmin pojawiają się kłopoty? RDWZ W związku z nowelizacją prawa budowlanego 1 stycznia 2016 r. uruchomiono ogólnodostępny internetowy centralny Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, w skrócie RWDZ. Jest to nowa wersja […]

  Robert Tomaszewski
  Inwestycje w nieruchomości
  Najem
  Nieruchomości

  Zepsuty piekarnik w wynajmowanym mieszkaniu – kto powinien go naprawić? Prawo a wynajem nieruchomości

  Niedziałające sprzęty to częsty przedmiot sporu pomiędzy najemcami a wynajmującymi. Najczęściej jedni i drudzy nie wiedzą, kto tak naprawdę powinien odpowiadać za zepsuty piekarnik, telewizor albo pralkę. Jak sobie poradzić z tym problemem? Na to pytanie odpowiada Bartosz Antos – Dyrektor ds. Nieruchomości w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.saveinvest.pl. Wynajem nieruchomości – […]

  Bartosz Antos
  Nieruchomości

  Rozgraniczenie i wytyczenie granic działki

  Często się zdarza, że kupno gruntów, w tym zakup działki wiąże się z koniecznością ich rozgraniczenia z sąsiadującymi parcelami. Rozgraniczenia należy dokonać, jeżeli do tej pory nie wytyczono granic działek bądź toczy się spór pomiędzy właścicielami nieruchomości. Kto może wystąpić o wytyczenie granic? Procedurę związaną z wytyczeniem rzeczywistych granic parceli i oznaczeniu ich znakami granicznymi […]

  Bartosz Antos
  Drogi

  Dojazd do działki – co musisz wiedzieć

  Zakup działki pod budowę domu to prawdziwe wyzwanie. Jedną z kluczowych spraw, którą trzeba koniecznie mieć na uwadze, jest dostęp do drogi oraz jej status. Wszelkie niedomówienia w tej kwestii mogą mieć poważne konsekwencje i zniweczyć plany o szybkim rozpoczęciu budowy. Otrzymanie pozwolenia na budowę na zakupionej działce zależy m.in. od jej dostępu do drogi […]

  Bartosz Antos
  Domki letniskowe

  Kiedy rozbiórka domku letniskowego jest nieunikniona?

  Budowa domu, własna działka budowlana w atrakcyjnym miejscu, prywatny domek letniskowy w dobrej lokalizacji lub inwestycja w domki pod wynajem – spełnienie każdego z tych marzeń pociąga za sobą obowiązek zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu nieruchomości. Z tego artykułu dowiesz się jakie przesłanki powinny uświadomić kupującym, że nabywany przez nich domek letniskowy może zostać objęty […]

  Bartosz Antos
  back to top